เที่ยวชัยภูมิ

น้ำตกตาดฟ้า (อุทยานแห่งชาติตาดโตน) ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

น้ำตกตาดฟ้า อยู่ที่ตำบลนาเสียว ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ประมาณ 13 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านนาวัง แยกขวาอีก 4 กิโลเมตร เมื่อถึงลานจอดรถต้องเดินเท้าอีก 300 เมตร เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่เชิงเขาภูอีเฒ่า ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนด้านตะวันออก ลักษณะเป็นลานหินกว้างประมาณ 15-20 เมตร ยาวโดยตลอด 80-90 เมตร ลาดชันประมาณ 30 องศา ลักษณะคล้ายกระดานลื่นธรรมชาติ มีน้ำมากในช่วงปลายฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งน้ำแห้ง ตอนล่างมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหยภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณมีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ขึ้นอยู่จำนวนมาก จุดท่องเที่ยวในเขตอุทยานได้แก่ ลานหินงามเป็นบริเวณที่มีโขดใหญ่รูปร่างแปลกๆ กระจายอยู่เต็มไปหมดในเนื้อที่กว่า 10ไร่เกิดจากการกัดเซาะของเนื้อดินและหินเป็นรูปลักษณ์แตกต่างกันสามารถจินตนาการเป็นรูปต่าง ๆ เช่น หินรูปตะปู รูปเรด้าร์ รูปแม่ไก่ รูปถ้วยฟีฟ่าฯลฯ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นป่าเบญจพรรณสลับเต็งรังที่หนาแน่นด้วยป่าไผ่ ป่าดิบแล้งกระจายตามหุบเขา หากดินตื้นก็จะเป็นป่าเต็งรังแทนที่ ด้านที่ติดอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมี ป่าสน ป่าก่อ ป่าเหียง กระจายอยู่ตามสันเขาทั่วไป พบซากฟอสซิลโบราณจำนวนมาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ เดิมพื้นที่นี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อว่าป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม ในปี พ.ศ. 2543 ได้ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง จังหวัดชัยภูมิ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 117 ตอนที่ 98 ก. ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 มีพื้นที่ประมาณ 118,403 ไร่

บึงละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะของบึง เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาน้ำจืดหลายชนิด ในช่วงฤดูหนาวจะ มีนกเป็ดน้ำจำนวนนับหมื่น ๆ ตัว มาหากินในบึงแห่งนี้

ป่าหินงามจันทร์แดง (อุทยานแห่งชาติภูแลนคา) ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ป่าหินงามจันทร์แดง ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีหินรูปร่างลักษณะแปลกวิจิตรพิศดารต่างๆ จำนวนมาก โดยจะมีต้นจันทร์แดงเกิดขึ้นบนโขดหินก้อนใหญ่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เป็นจำนวนมาก

ทุ่งบัวสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติไทรทอง) ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ทุ่งบัวสวรรค์ หรือ ทุ่งดอกกระเจียว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานไทรทอง พฤษภาคม-สิงหาคม ต้นกระเจียวจะออกดอกสวยงามเต็มทุ่ง มีทั้งดอกสีชมพูและสีขาว นอกจากนี้ ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคมบริเวณนี้จะมีพรรณไม้จำพวกดุสิตา สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน กระดุมทอง ขึ้นอยู่ทั่วบริเวณ

อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติตาดโตน มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาภูแลนคา มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของเทือกเขาภูแลนคา โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงโดยมีเทือกเขาล้อมรอบที่ราบเอาไว้ ตอนกลางเป็นหุบเขากว้างใหญ่ พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีเขาภูเขียว ภูกลาง และภูแลนคา ซึ่งจะมีระดับสูงสุด 905 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือจะมียอดภูแลนคาซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยมีความสูงประมาณ 945 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาสูงเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารของห้วยต่างที่สำคัญหลายสาย และต้นกำเนิดของน้ำตกตาดโตน ได้แก่ ห้วยลำปะทาวหรือห้วยตาดโตน ห้วยน้ำซับ ห้วยคร้อ ห้วยตาดโตนน้อย ห้วยสีนวน และห้วยแก่นท้าว ซึ่งจะไหลรวมกันเป็นห้วยปะทาวและไหลผ่านตัวอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ ยังมีห้วยที่สำคัญ คือ ห้วยชีลอง ห้วยช่อระกา ห้วยเสียว ห้วยแคน และห้วยเสียวน้อย สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ในบริเวณริมลำห้วยหุบเขาและยอดเขามีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี และป่าเต็งรังเป็นดินกรวด มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ

น้ำตกตาดโตน (อุทยานแห่งชาติตาดโตน) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติตาดโตน อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองชัยภูมิทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วย หินปูนและหินดินดาน โดยเฉพาะบริเวณน้ำตกตาดโตนประกอบด้วยลานหินที่กว้างใหญ่ น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่สวยงามใกล้ที่ทำการอุทยานฯ มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ มีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ บริเวณน้ำตก

น้ำตกเทพพนา (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม) ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

น้ำตกเทพพนา อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากลำห้วยกระโจนที่ไหลจากเทือกเขาพังเหย แบ่งเป็นสามชั้นลดหลั่นกัน ชั้นบนสุดมีความสูงประมาณ 2-3 เมตร ชั้น 2 สูงประมาณ 2-3 เมตร และชั้นสุดท้ายมีความสูงประมาณ 6 เมตร จะมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝน

ทุ่งดอกกระเจียวหรือทุ่งบัวสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม) ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหย ภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ระดับความสูงประมาณ 200-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ มีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ ขึ้นอยู่จำนวนมาก ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ เหมาะมาเที่ยวชมในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม บนท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวจะมีดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป มองดูสวยงามมาก ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 1 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

เป็นทุ่งดอกกระเจียวอีก 1 แห่ง ของ จังหวัดชัยภูมิ ที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีทุ่งดอกกระเจียวเบ่งบานชูช่ออยู่หลายทุ่งด้วยกัน นอกจากดอกกระเจียวสีชมพูที่เราจะได้เห็นกันแล้วยังมี ทุ่งดอกกระเจียวขาวให้เราได้ชมกันอีกด้วย ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในเขตพื้นที่ของอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 319 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 199,375 ไร่ ในช่วงเทศกาลดอกกระเจียวบานทุ่งดอกกระเจียวที่นี่จะบานช้ากว่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เมื่อเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวที่ป่าหินงามใน ช่วงเเดือน มิ.ย. – ก.ค. แล้ว ยังมาเที่ยวได้อีกในช่วง ก.ค. – ส.ค.

สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

สวนรุกขชาติน้ำผุดทับลาว เป็นสวนรุกชาติที่เกิดจากโพรงหินบนเขาและใต้พิภพถูกกัดกร่อนจากฝนและความชื้นมาเป็นเวลากว่าล้านปี จนทะลุทะลวงลายเป็นทางน้ำไหลขึ้นจากดินตีนภู สภาพเป็นสวนพักผ่อนมีพันธุ์ไม้ป่าขึ้นปกคลุมร่มรื่น ลำน้ำไหลเย็นตลอดปี

จุดชมวิวสุดแผ่นดิน (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม) ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ห่างจากที่ทำการอุทยานป่าหินงาม ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย ห่างจากที่ทำการอุทยานราว 2 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ที่จุดชมวิวสุดแผ่นดินจะมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อน และมีสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน

ป่าปรงพันปี (อุทยานแห่งชาติภูแลนคา) ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ป่าปรงพันปีอยู่เขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ปรงเท้าช้าง (ปรงชัยภูมิ) อายุประมาณ 1,000 ปี มีขนาดใหญ่ สูง 4-6 เมตร ขึ้นอยู่ในป่าเต็งรัง บริเวณหน้าผายอดภูคี กระจายทั่วพื้นที่ป่าเนื้อที่ 200 ไร่ มีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดชัยภูมิ นักท่องเที่ยวสามารถชมต้นปรงยักษ์พันปีและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีเนื้อที่ประมาณ 148 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,500 ไร่ มีสภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ป่าหินงามจันทร์แดง ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ผากล้วยไม้ น้ำตกตาดหินดาด น้ำตกตาดโตน ถ้ำพระ ผาเก้ง ผาแพ ทุ่งดอกกระเจียวบริเวณป่าหินงามทุ่งโขลงช้าง เป็นต้น และการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมก็สะดวก

น้ำผุดนาเลา (น้ำพุ) ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

เป็นลักษณะที่น้ำจาก ใต้ดิน ผุดขึ้นมาแล้วไหลเป็นลำธารไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ น้ำใสไหลตลอดทั้งปี บริเวณที่น้ำผุดขึ้นมาเป็นแอ่งเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง สวยงามแปลกตา ก็จะถึงบริเวณน้ำผุด มีต้นไม้ใหญ่ๆ และที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพองเป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการประกาศจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 และได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 105 ก ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือขอนแก่น กับชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 102 ของประเทศไทย

มอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

มอหินขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีกลุ่มเสาหินลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่เป็นเนินเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลทางด้านทิศเหนือ ด้วยหินที่มักษณะเป็นสีขาวและตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า “มอหินขาว”

จุดชมวิวพลาญชาด (อุทยานแห่งชาติน้ำพอง) ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 197 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อุบลรัตน์ ภูเวียง บ้านฝาง มัญจาคีรี และโคกโพธิ์ชัย และ สองอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ บ้านแท่น และแก่งคร้อ ที่ ทำการอุทยานตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำของลำน้ำชี ลำน้ำพอง และแหล่งสมุนไพร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง จุดชมวิวพลาญชาด เป็นลานหินที่มีต้นชาดขึ้นอยู่ ถัดไป คือผาสวรรค์ เป็นหน้าผาบนเทือกเขาป่าโสกแต้อยู่บริเวณ บ้านโนนสวรรค์ อำเภออุบลรัตน์ เป็นจุดชม ทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำที่งดงามอีกจุดหนึ่ง