เที่ยวนครสวรรค์

อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองลาน มีสภาพป่าทั้งไม้สักและไม้กระยาเลยสมบูรณ์มาก เป็นภูเขาสูง มีธรรมชาติสวยงาม และมีจุดแด่นที่น่าสนใจคือ น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล แก่งเกาะร้อย และน้ำตกเพชรนิยม และถ้ำเพชรนิยม

น้ำตกคลองน้ำไหล (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติคลองลาน ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายน้ำ

วนอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทอง ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2540 มีเขาชอนเดื่อมีความสูง 100 – 375 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นภูเขาหินโผล่ พื้นที่เป็นเทือกเขาเล็ก ๆ กลางเมือง เป็นเขาหินปูน หินอ่อน และหินแกรนิต มีพรรณไม้หลากหลายชนิดเช่น มะค่าโมง ตะแบก กะเบาลิง สมพง ปออีเก้ง มะหาด มะไฟป่า มะม่วงป่า และสมุนไพรต่าง ๆ เช่น จันทน์แดง จันทน์ขาว จันทน์ผา สลัดใด มะกา หนุมาน และมีสัตว์ป่าหลายชนิดได้แก่ เสือ หมี เก้ง เลียงผา ลิงป่า งูจงอาง ไก่ป่า ชะมด เป็นต้น เป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยหินเพลิน ห้วยน้ำโก้และห้วยดินสอพอง มีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ ถ้ำวังไข่มุก ถ้ำดาวดึงส์ ถ้ำประกายเพชร ถ้ำประดับเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0104/9871 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2526 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์)

น้ำตกแม่เรวา (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ลำห้วยแม่เรวาอยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ไปประมาณ 80 กิโลเมตร อยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ มว. 4 (แม่เรวา) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร, อำเภอแม่วงก์และกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร หน่วยแม่เรวา เป็นจุดสกัดหน่วยหนึ่งของอุทยานแม่วงก์ อยู่ฝั่งนครสวรรค์ ตรงหน่วยนี้มีสถานที่พอจะรับนักท่องเที่ยวได้ เพราะเป็นหน่วยมีพื้นที่กว้างพอ มีการจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว เช่น การล่องแก่ง เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และเส้นทางขี่จักรยาน

เขาหน่อ-เขาแก้ว ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เขาหน่อ-เขาแก้ว อยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร และจากตัวที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ 18 กิโลเมตร เขาหน่อเป็นเขาหินปูนที่มีวัดเขาหน่ออยู่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งเป็นจุดชมวิว ระหว่างทางมีถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จภาคเหนือทางชลมารคสายแม่น้ำปิง เคยทรงประทับพักแรมที่นี่ ต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูปไว้เป็นอนุสรณ์ บริเวณเชิงเขามีฝูงลิงจำนวนมาก คอยรับอาหารจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นอกจากนี้เวลาเย็นจะมองเห็นฝูงค้างคาว ที่อาศัยอยู่ตามถ้ำน้อยใหญ่ในภูเขาบิน ออกไปหากิน ดูเป็นสายยาวสีดำอยู่บนท้องฟ้า ส่วนเขาแก้ว อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีถ้ำหลายถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวมากมาย ในเวลาเย็นใกล้พลบค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกหากิน ” พระพุทธเจ้าหลวง ” ได้เคยเสด็จประพาสบริเวณเขาหน่อเมื่อปี 2449 และต่อมาในปี 2452 ได้พระราชทานสิ่งของให้แก่หลวงพ่อแหยม วัดบ้านแดน ภายในวัดเขาหน่อมีจุดสำคัญต่างๆ ในการตามรอยเสด็จประพาสต้น ได้แก่ ” สระเสด็จ ” ที่เคยทรงน้ำ สิ่งพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 ถวายแด่ หลวงพ่อเเหยม และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สำหรับสักการะ

วัดถ้ำพรสวรรค์ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ตั้งอยู่ที่ ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ภายในแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นห้องเล็ก ตอนที่สองเป็นห้องใหญ่มีพระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้างอยู่มากมาย มีน้ำตกจำลอง สระน้ำตรงกลางถ้ำ พื้นถ้ำเทคอนกรีตหมดบรรยากาศเย็นสบาย ภายในถ้ำติดตั้งระบบไฟฟ้า และประปา ด้านข้างปากทางเข้าถ้ำมีพระพุทธบาทเกือกแก้ว

จุดชมวิวขุนน้ำเย็น (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

จุดชมวิวขุนน้ำเย็น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ห่างจุดชมวิวกิ่วกระทิง ราว 8 กิโลเมตร อยู่หลักกิโลเมตรที่ 89 เป็นจุดชมวิวที่อยู่ริมถนน รถเข้าถึง ซึ่ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็น ต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์อันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสะแกกรัง นอกจากนี้ ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็ก ๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติสภาพภูมิอากาศ ของอุทยานแห่ง ชาติแม่วงก์ ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยว มากที่สุดเพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น

ยอดเขาโมโกจู (อุทยานแม่วงก์) ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ กำแพงเพชรและนครสวรรค์ และในพื้นที่อุทยานฯ แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ “ยอดเขาโมโกจู” ยอดเขาที่ได้ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ด้วยความสูง 1,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ของทุกปี มีกิจกรรมเดินป่าระยะไกลประจำปี ใช้เวลา 4 คืน 5 วัน เพื่อพิชิตยอดเขาโมโกจุ ในแต่ละปีมอุทยานฯจะกำหนดวันออกทริปและจำนวนนักท่องเที่ยวการจองต้องดำเนินการตามที่อุทยานฯกำหนดในแต่ละปีเท่านั้น

แหล่งโบราณคดีและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัดเกาะหงส์ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในบริเวณวัดมีพระวิหารที่มีรอยพระพุทธบาทจำลองปรากฏอยู่บนฝาผนัง จิตรกรรมไทยบนสมุดข่อยภาษามอญมีภาพประกอบและลงรักปิดทองสวยงามมาก พระสังกัจจายน์ยืนมือกุมท้อง และการรักษาโรคด้วยวิธีเหยียบฉ่า โดยหมอจะนำเท้าจุ่มสมุนไพรแล้วนำไปเหยียบแผ่นเหล็กที่กำลังเผาไฟจนร้อนจัด ขณะเหยียบเหล็กจะเกิดเปลวไฟลุกท่วมเท้า จากนั้นก็นำมาเหยียบผู้ป่วยบริเวณที่มีอาการเจ็บป่วย ซึ่งนับว่าเป็นการรักษาโรคแบบโบราณที่มีความอัศจรรย์มาก ซึ่งสืบทอดกันมากกว่าร้อยปี

วัดเทพนิมิตรทรงธรรม (ถ้ำบ่อยา) ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดเทพนิมิตทรงธรรม (ถ้ำบ่อยา) เป็นวัดหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเมืองหลายกิโลเมตร มีเนื้อที่ไม่ค่อยมากนักเนื่องจากอยู่บนเขาจึงทำให้การขยับขยายเป็นไปได้ยาก วัดเทพนิมิตทรงธรรม อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมป่าไม้ จุดเด่นของ วัดเทพนิมิตทรงธรรม (ถ้ำบ่อยา) คือมีถ้ำที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในถ้ำ มีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำและมีวัตถุโบราณต่างๆ มากมายอยู่ในถ้ำ มีพระมหาศิวะเทพให้ หลวงพ่อเกิดกราบไหว้บูชา และกราบไหว้สิ่งสิทธิ์ที่อยู่ในถ้ำ และเมื่อขึ้นมาจะเห็นทัศนียภาพของบริเวณวัด ตั้งอยู่บนเขามีทางบันไดทางขึ้นประมาณ 300 ขั้น ต้องเดินเท้าเท่านั้นเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและเที่ยวชม ศาสนสถาน บูชาและกราบไหว้ วัดเทพนิมิตทรงธรรม (ถ้ำบ่อยา) เป็นวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นที่นับถือของคนในท้องถิ่นและต่างถิ่น ทางเข้าวัดสามารถนำรถยนต์เข้าไปได้แต่ทางไม่ค่อยจะดีนักโดยใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

เขาพระ/เขาสูง ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เขาพระเป็นเขาหินแกรนิตสีชมพูทั้งลูก เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มีทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง อาทิ หินแกรนิตสีชมพู หินสีดำ และหินมรกต บนยอดเขาพระมีหินก้อนสีชมพูขนาดมหึมาวางเรียงรายทับซ้อนกันเด่นตระหง่าน อย่างน่ามหัศจรรย์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวอยุ่หลายจุด ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอหนองบัว การขึ้นสู่หินก้อนบนสุดของเขาต้องปีนป่ายไปตามก้อนหินเทินขนาดใหญ่ ต้องผ่านซอกเล็ก ๆ กว้างประมาณ 1 ฟุต เป็นรอยที่หินสองก้อนชนต่อกันแต่ไม่สนิท คนที่จะผ่านซอกหินนี้ได้ไม่ว่าจะผอมหรืออ้วน ถ้ามีบุญตั้งจิตอธิษฐานก็สามารถลอดผ่านหินนี้ไปได้ทุกคน เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ เขาพระจึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย ที่ท้าท้ายความสามารถต่อการพิสูจน์ความสวยงามของยอดเขาพระ-เขาสูง แห่งนี้ บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเชียงแสนและรอยพระพูทธบาทที่ชาวบ้าน นับถือมาก มีสวนหินกว้างประมาณ 50 ตารางวา มีถ้ำลึกประมาณ 30 เมตร กว้าง 2 เมตรเป็นที่อาศัยของ ค้างคาวจำนวนมาก มีพรรณไม้นานาชนิดที่น่าศึกษา เช่น ป่าลาน นอกจากนี้ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหลวงพ่อไกร อ่างเก็บน้ำคลองไม้แดง และอ่างเก็บน้ำคลองวังเหียง

น้ำตกซับสมบูรณ์ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

น้ำตกซับสมบูรณ์ ตั้งอยู่บริเวณสวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) หมู่ 6 บ้านซับสมบูรณ์ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ นับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง น้ำตกแบ่งออกเป็น 4 ชั้น เมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากจะเกิดเป็นแก่งขนาดเล็ก อีก 3 ชั้นร่วมกันเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ละชั้น ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคมของทุกปี รวม 6 เดือน

แก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

แก่งเกาะใหญ่ เป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางภูเขา และป่าไม้ ในเขต ต.ปางมะค่า และเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อระหว่าง จ.นครสวรรค์ กับกำแพงเพชร มีจุดเด่นหลายแห่ง เช่น แก่งน้ำตกเกาะใหญ่ อันเป็นเกาะพื้นดินขนาดใหญ่ ทอดตัวขวางลำน้ำแม่วงก์ ลักษณะคล้ายฝักถั่วลันเตา เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกวังตะไคร้ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เป็นแหล่งที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 120 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัดนครนายก ประมาณ 16 กิโลเมตร มวลพฤกษชาติ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในอุทยานแห่งนี้จะออกดอกสะพรั่งตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงิน ทำให้เกิดทัศนียภาพงดงามทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูฝน นอกจากนั้น ยังมีพันธุ์ไม้ นานาชนิด อุทยานวังตะไคร้ จึงเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์แห่งความงามตามธรรมชาติพื้นดินเป็นที่ลาดเนิน สูง ต่ำ ตามธรรมชาติตัดกับท้องฟ้าสวยงามมาก นับจากปี พ.ศ. 2495 ที่พลตรีพระจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ ศักดิพินิต และหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ทั้งสองท่านสนใจในธรรมชาติได้เสด็จมาท่องเที่ยว ได้ซื้อที่ดินและได้ปลูกบ้านหลังเล็ก ๆ ไว้หลังหนึ่งใกล้ ๆ น้ำตกสาริกา ปัจจุบันได้ยกให้เป็นสมบัติของ สถานีอนามัยต่อมาได้พยายามแสวงหาสถานที่เพื่อสร้างตำหนักและอุทยานในชนบทสำหรับพักผ่อน พระอิริยาบถ ในที่สุดได้พบสถานที่ถูกใจ จึงได้ซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินจากชาวบ้าน ที่ครอบครอง อยู่บริเวณที่เรียกกันว่า วังตะไคร้ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมที่ชาวบ้านเรียกกัน มานาน แล้วเนื่องจากลักษณะ ภูมิประเทศตอนหนึ่งมีลำธารน้ำไหลมาสงบนิ่งอยู่เป็น วังน้ำกว้าง บริเวณนี้มีความงดงามตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของลำธาร 2 ลำธารลำธารหนึ่งชื่อคลอง มะเดื่อจากน้ำตกเหวกระถินกับอีกลำธารหนึ่งชื่อคลองตะเคียน จากน้ำตกแม่ปล้อง ลำธารทั้ง 2 นี้ ไหลมาบรรจบกันเป็นธารเดียว มีแอ่งน้ำขัง เป็นวังน้ำอยู่เป็นตอน ๆ ไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกและมีต้นตะไคร้ น้ำตะไคร้หางนาค นับเป็นพันธุ์ไม้น้ำที่ชอบขึ้นอยู่ตามห้วยลำธารทั่วไป เป็นต้นไม้ที่เหนียวมากมีก้านสีดำ และมีดอกสีชมพูน่ารักมาก บริเวณวังตะไคร้นี้เดิมมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ต่อมาได้ซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากผู้อื่นขยายตัวเป็นสวนพฤกษชาติ มีเนื้อที่ประมาณ1,000 ไร่เนื่องจากวังตะไคร้นี้เป็นด้านที่รับลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม จึงทำให้มีฝนตกชุกหุบเขาบริเวณนี้จึงมีพรรณไม้ ใหญ่น้อยมากมาย ลำธารน้ำจะมีน้ำเต็มฝั่งไหลเชี่ยวจัด จึงเป็นที่เล่นกีฬาล่องแก่งด้วยแพยาง หรือชูชีพกัน อย่างสนุกสนาน

น้ำตกวังน้ำวิ่ง ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำผุดไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงามประมาณ 3 ชั้น มีน้ำตลอดทั้งปี บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร

วังมัจฉา (วัดหนองหัวเรือ) ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

วังมัจฉาวัดหนองหัวเรือ ลักษณะเป็นบึงน้ำ มีปลาดุกจำนวนมาก เดิมเป็นบึงในอยู่ในพื้นที่ของวัด เมื่อมีคนมาทำบุญ ผู้มีจิตศรัทธาก็ซื้อปลามาปล่อยในบึงน้ำ ทำให้ทางวัดสร้างศาลาให้อาหารปลา เพื่อให้ผู้ที่มีความต้องให้อาหาร สามารถลงไปให้อาหารปลาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เป็นทะเลสาปน้ำจืดทีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พื้นที่ประมาณ 132,373 ไร่ เป็นแหล่งธรรมชาติสมบูรณ์ของนกน้ำ พันธุ์บัว พรรณพืช พันธุ์สัตว์ นานาชนิด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรณ์ เข้ามาพัฒนาพื้นที่จำนวน 165 ไร่ ที่ได้รับมอบจากกรมประมงเมื่อปี 2543 พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครวบงจรแห่งใหม่ในภิภาค

ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ปากน้ำโพ) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เป็นจุดที่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถมองเห็น แม่น้ำสองสีซึ่งเกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ำ น่านและแม่น้ำปิง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งไม่น้ำได้

วนอุทยานเขาหลวง ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วนอุทยานเขาหลวง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 59,375 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงชัน มียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาสูงสุดสูง 772 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน สูงสลับซับซ้อน ป่าบนยอดเขามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของคลองวังม้าและคลองบางละมุงในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสิ่งน่าสนใจตามธรรมชาติคือ ยอดเขาหลวง ถ้ำบ่อยา ถ้ำเขาพระ เป็นต้น

สวนป่ากรรมฐาน (วัดหนองหัวเรือ) ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

สวนป่ากรรมฐานภายในวัดหนองหัวเรือ ถูกจัดเป็นพื้นที่ในการประกอบกรรมฐาน มีความสงบ ร่มเย็นจากต้นไม้ เดินเข้าไปด้านมีพระวิหารของพระศรีศาสดา สวนป่ามีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย เหมาะแก่ผู้มาพักผ่อนและปฏิบัติธรรม รวมถึงใกล้กันกับสวนป่ามีสถานที่ให้อาหารป่า ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก

แก่งเกาะใหญ่ แก่งลานนกยูง อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ลำห้วยแม่เรวาอยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ไปประมาณ 80 กิโลเมตร อยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ มว. 4 (แม่เรวา) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร, อำเภอแม่วงก์และกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 558750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร หน่วยแม่เรวา เป็นหน่วยพิทักษ์หน่วยหนึ่งของอุทยานม่วงก์อยู่ฝั่งนครสวรรค์ ตรงหน่วยนี้มีสถานที่พอจะรับนักท่องเที่ยวได้ เพราะเป็นหน่วยมีพื้นที่กว้าง มีการจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว เช่น กางเต็นท์พักแรม เดินป่าสึกษาธรรมชาติและเส้นทางขี่จักรยาน