น้ำตกชาติตระการ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ) ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

มะลิวัลย์ เป็นชื่อของน้ำตกชั้นที่ 1 ของทั้งหมด 7 ชั้น ใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ตั้งชื่อตามนามธิดาท้าวสามลในวรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทอง น้ำตกชั้นแรกอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 200 เมตร เป็นเพียงชั้นเดียวที่จะสามารถนำเอาเครื่องดื่ม ขนม อาหารมานั่งกินรอบ ๆ บริเวณได้ หลังจากนี้เป็นเขตห้ามอาหารและเครื่องดื่ม ชื่อน้ำตกชาติตระการชั้นที่ 1-7 : มะลิวัลย์ กรรณิการ์ การะเกด ยี่สุ่นเทศ เกศเมือง เรืองยศ รจนา

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ