เส้นทางดูนก ดูผีเสื้อ (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เส้นทางดูนกดูผีเสื้อ เริ่มจากบริเวณด่านตรวจเขาสามยอด ถึงกิโลเมตรที่ 18 จะพบผีเสื้อได้ตามสองข้างทางหรือไม่ก็ตามโป่งดินระหว่างกิโลเมตรที่ 10-12 และจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถดูนกได้ คือ บริเวณตั้งแต่อ่างเก็บน้ำห้วยสามยอด เลยด่านตรวจมาไม่ไกล ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำนานาชนิด

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ