เที่ยวอำนาจเจริญ

แก่งคันสูง ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แก่งคันสูง เกิดจากลานหินกว้างที่กั้นขวางลำน้ำโขง ตั้งอยู่บริเวณตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน โดยฝั่งตรงข้ามจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภูเกษตร (น้ำตกกกฮัง กกแพง) ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ภูเกษตร เป็นภูเขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพียงลูกเดียวไม่ติดต่อกันเป็นเทือกเขา มีความสูงชันหลายๆชั้นตามไหล่เขามีจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่น้ำตกกกฮังและน้ำตกกกแพง

แก่งหินขัน ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เป็นแก่งหินตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขง ติดชายแดนไทย-ลาว ห่างจากตัวอำเภอไปทางใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร ลักษณะเป็นร่องหินเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลาหลายพันปี ซึ่งมีลักษณะเหมือนพานหรือขัน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปชมความสวยงามของแก่งนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นแหล่งซื้อขายปลาแม่น้ำโขงซึ่งสร้างรายได้แก่ชาวอำเภอชานุมานเป็นอย่างมาก

แก่งต่างหล่าง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ลักษณะเป็นโขดหินขรุขระอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นศิลาแลงคล้ายชามหรืออ่าง ฤดูฝนน้ำจะท่วม แต่หน้าแล้งแอ่งนี้จะมีความสวยงามมาก เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดอำนาจเจริญ

มีเนื้อที่ 252 ตร.กม. หรือประมาณ 145,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์หลายชนิด พื้นที่หลายแห่งมีลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่า ดาน กระจายอยู่ตามป่า ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง กระจายอยู่ตามเทือกเขาต่างๆ บริเวณพื้นที่ป่าเหล่านี้ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะที่เทือกเขาภูสระบัว ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำ สามารถพบสัตว์ป่าได้หลายชนิด เช่น เก้ง หมูป่า กระต่ายป่า ลิง บ่าง เม่น กระจง และสัตว์ปีกประเภทต่างๆ ได้แก่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า เป็นต้น บริเวณเขตอุทยานฯ ประกอบด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม ความวิจิตรพิสดารของหินผามีความเด่นเป็น เอกลักษณ์ของตัวเอง ตลอดจนร่องรอยของการต่อสู้อันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง จึงทำให้ พื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว

น้ำตกตาดใหญ่ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

น้ำตกตาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหินกอง หมู่ 5 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางห่างจากหมู่บ้านหินกอง ประมาณ 3 กม. เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำห้วยถ่มกว้างประมาณ 30 เมตร ไหลผ่านหน้าผา มีน้ำตกตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม ของทุกปี น้ำตกตาดใหญ่เป็นน้ำตก 2 ชั้น ที่สวยงามขวางกั้นล้ำ้น้ำห้วยทม น้ำตกกว้าง 50 เมตรแต่ละชั้นสูงประมาณ 2.5 เมตร ด้านล่างเป็นหาดทรายบริเวณสองฝั่งเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติ อยู่ระหว่างบ้านนามงามและบ้านหินกอง

ภูวัด ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

เป็นภูเขาเตี้ย มีลานหินมากมาย และเป็นที่ตั้งของหออัครฮาตที่มีประวัติยาวนาน มีป่าไม้สมบูรณ์ สัตว์ป่า เช่น ไก่ป่า สุนัขจิ้งจอก กระรอก กระแต มากมาย การเดินทางสะดวก

ภูคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ภูคำเดือย ห่างจากบ้านคำเดือย ประมาณ 3 กิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่าไม้เต็งรังและป่าไม้เบญจพรรณ มีสถานที่สำหรับชมทิวทัศน์ และถ้ำอันสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

ดานกระต่าย ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เป็นลานหินขนาดใหญ่บนเนื้อที่หลายร้อยไร่ ลาดด้วยหินดานประหนึ่งเทคอนกรีตล้อมรอบด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ เช่น กอหญ้ามุ้งกระต่าย และต้นข่อยหินที่ขึ้นตามธรรมชาติ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูจันทร์ที่งดงาม

แก่งส่องใหญ่ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เป็นแก่งหินตั้งอยู่กลางบริเวณแม่น้ำโขง ติดชายแดนไทย-ลาว อำเภอชานุมาน มีลักษณะเป็นร่องหินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลาหลายพันปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปเที่ยวชมความสวยงามของแก่งนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นแหล่งซื้อขายปลาแม่น้ำโขง ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวอำเภอชานุมานเป็นอย่างมาก

บึงหนองสามขา ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

หนองสามขา เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกบัวอันสวยงาม เป็นสถานที่อนุรักษ์นกน้ำนานาชาติ เช่น นกเจ่า นกกระยาง และนกอื่น ๆ และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ลอยกระทง ปล่อยปลา ปล่อยเต่า เป็นต้น

วนอุทยานภูผาสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ท้องที่ตำบลนกทา ตำบลเหล่าพรวน ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง และ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ ดงหัวกอง มีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2539 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จดบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ จดบ้านคำพะโอ บ้านบ๋าเจริญ ตำบลเลิงนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก จดบ้านโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก จดอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท บ้านหกสิบ ตำบลสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดพื้นที่ 10000.00 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันเป็นเทือกยาวในชั้นระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-300 เมตร บางส่วนเป็นลานหินกว้างและหน้าผาสูงชัน มีถ้ำขนาดกลาง-เล็กหลายแห่งอยู่และเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยสีโท ห้วยทราย ลักษณะภูมิอากาศ พืชพันธุ์และสัตว์ป่า เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นดินทรายและมีหินอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณ ทำให้พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นชนิดที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ แดง ตะแบก ประดู่ ไผ่ป่า ยอป่า สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า นก สุนัขจิ้งจอก และสัตว์เลื้อยคลานทั่วไป การเดินทาง รถยนต์ ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางและเลี้ยวซ้ายเป็นทางลูกรังเข้าไป บริเวณพื้นที่ป่าประมาณ 6 กิโลเมตร เข้าถึงวนอุทยาน ใช้ได้ทุกฤดู ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 80 กิโลเมตร

ป่าดงใหญ่ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่ตั้ง ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ประมาณ 32,250 ไร่ สิ่งดึงดูดใจเป็นสถานที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าไม้ชุมชนที่ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ทุกคนมีจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า (บริเวณศูนย์ศิลปาชีพ) 2. สวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติบ้านนาคูและหนองสีโว สามารถเดินชมทัศนียภาพและสัตว์ได้ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 3. ที่พักบริเวณหนองหาร หนองหารเป็นหนองน้ำขนาด 375 ไร่ มีน้ำใสสะอาด บริเวณโดยรอบเป็นป่าทึบ และมีลานกว้างบริเวณชายหนองน้ำ เหมาะสำหรับจัดเป็นที่พักแรมของนักท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกในป่าดงใหญ่ 1. มีสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหาร และเครื่องดื่ม 2. บริการเช่าเต็นท์ที่พัก 3. ให้การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักแรม เส้นทางเข้าสู่ป่าดงใหญ่ มีเส้นทางหลายสายที่ไปถึงป่าดงใหญ่ คือ จากตัวอำเภอหัวตะพาน ไปตามถนนสายหัวตะพาน-อำนาจเจริญ ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 40 กิโลเมตร

ภูโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ภูโพนทอง เป็นภูเขาสูงชัน ซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นที่อยู่ของผู้มีความคิดขัดแย้งทางการเมืองซึ่งบริเวณของภูเขามีคอกช้างหิน ซึ่งเป็นเพิงหินขนาดใหญ่ เป็นลานกว้างมีก้อนหินขนาดใหญ่ล้อมรอบ เมื่อก่อนช้างที่ขึ้นไปหากินหญ้าหรือใบไม้บนภูโพนทอง จะอาศัยเพิงหินแห่งนี้เป็นที่พักหรือที่หลบฝน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “คอกช้าง” มีหมุดแผนที่ทหาร แอวขันหรือหน้าผาขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์สวยงาม มีสัตว์ป่ามากมาย มีถ้ำพระให้กราบไหว้ ถือได้ว่าเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผสมผสานกับวิถีชีวิตอย่างแท้จริง

จุดชมวิวทิวทัศน์ริมโขง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เป็นจุดที่มีการข้ามชายแดนไปมาระหว่าง ชาวไทย-ลาว สามารถมองเห็นดอนชะโนด ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขง ซึ่งมีประชากรลาวอาศัยอยู่ประมาณ 60 หลังคาเรือน

ภูคีรีวงกต ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ภูมะโรงเป็นภูดินขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างบ้านเมืองเก่า บ้านคำแก้ว บ้านคำเดือย บ้านเหล่าแก้วแมง บ้านสงยาง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน เป็นแหล่งที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เพราะมีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ปกคลุม มีสัตว์ป่านานาชาติให้ได้ชม ที่สำคัญจะมีถ้ำดานหิน โขดหิน และหน้าผาที่สูงสลับซับซ้อนสวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก กล่าวคือ โขดหินที่เรียงตัยกันอยู่บางแห่งจะเป็นชะง่อนออกมา บ้างก้อนสูงขึ้นไป 15 เมตร และช่องระหว่างตรงกลางเป็นร่องดินลึกลงไปเป็นหน้าผาต้องทำสะพานข้ามจึงจะเดินไปโขดหินอีกก้อนได้ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีมานับพันปี สวยงามมาก เหมาะแก่การพักผ่อนยิ่งนัก

น้ำตกห้วยทราย ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

น้ำตกห้วยทราย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำหลากตลอดปี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านทองศิลา ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ น้ำตกสวยงามมาก บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

เขาคีรีวงกตภูมะโรง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ภูมะโรง เป็นภูดินขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ อยู่บริเวณกึ่งกลางบ้านคำเดือย บ้านเหล่าแก้งแมว บ้านสงยาง ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เพราะมีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีถ้ำดานหิน โขดหิน และหน้าผาที่สูชันสลับซับซ้อน สวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ กล่าวคือ โขดหินที่เรียงตัวกันอยู่บางแห่งจะเป็นชะง่อนออกมา บางก้อนสูงขึ้นไปถึง 15 เมตร และช่องว่างระหว่างตรงกลาง เป็นร่องดินลึกลงไปเป็นหน้าผา ต้องทำสะพานข้าม จึงจะเดินข้ามไปโขดหินอีกก้อนหนึ่งได้

ภูถ้ำพระ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

จากอำเภอชานุมานไปทางทิศตะวันตก ตามเส้นทาง รพช.อจ.3012 ประมาณ 17 กิโลเมตร พื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว มีภูเขาที่ทอดยาว ภูมิประเทศที่สวยงามบนยอดเขามีลานหินกว้าง ใต้หน้าผามีถ้ำ ภายในมีพระพุทธรูปโบราณและพระพุทธรูปปั้น

วัดถ้ำแสงแก้ว ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน ภูถ้ำพระ มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ วัดถ้ำแสงแก้วอยู่บนเทือกเขา ภูมะขาม เดิมเป็นแนวหินผาอยู่กลางป่า มีถ้ำขนาดใหญ่ สำหรับเก็บพระพุทธรุป ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด และได้เริ่มก่อตั้ง เป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ. 2528 จัดเป็นพุทธสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์ สวยงามที่ได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และใกลใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

แก่งส่องใหญ่ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เป็นแก่งหินตั้งอยู่กลางบริเวณแม่น้ำโขง ติดชายแดนไทย-ลาว อำเภอชานุมาน มีลักษณะเป็นร่องหินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลาหลายพันปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปเที่ยวชมความสวยงามของแก่งนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นแหล่งซื้อขายปลาแม่น้ำโขง ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวอำเภอชานุมานเป็นอย่างมาก

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณกว่า 200 ไร่ ซึ่งประชาชนท้องถิ่นสงวนรักษาไว้เป็นดอนปู่ตา มีศาลเจ้าปู่ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้าน และเป็นที่อาศัยของลิงจำนวนมาก

ผาชื่นวาริน (วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง) จังหวัดอำนาจเจริญ

ผาชื่นวาริน เป็นจุดชมวิว ซึ่งตั้งอยู่ในวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ท้องที่ตำบลนกทา ตำบลเหล่าพรวน ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง และ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ ดงหัวกอง มีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2539 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จดบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ จดบ้านคำพะโอ บ้านบ๋าเจริญ ตำบลเลิงนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก จดบ้านโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก จดอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท บ้านหกสิบ ตำบลสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดพื้นที่ 10000.00 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันเป็นเทือกยาวในชั้นระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-300 เมตร บางส่วนเป็นลานหินกว้างและหน้าผาสูงชัน มีถ้ำขนาดกลาง-เล็กหลายแห่งอยู่และเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยสีโท ห้วยทราย ลักษณะภูมิอากาศ พืชพันธุ์และสัตว์ป่า เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นดินทรายและมีหินอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณ ทำให้พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นชนิดที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ แดง ตะแบก ประดู่ ไผ่ป่า ยอป่า สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า นก สุนัขจิ้งจอก และสัตว์เลื้อยคลานทั่วไป การเดินทาง รถยนต์ ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางและเลี้ยวซ้ายเป็นทางลูกรังเข้าไป บริเวณพื้นที่ป่าประมาณ 6 กิโลเมตร เข้าถึงวนอุทยาน ใช้ได้ทุกฤดู ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 80 กิโลเมตร