เที่ยวอุตรดิตถ์

น้ำตกภูสอยดาว ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

มีทั้ง 5 ชั้น ไหลลดหลั่นกันลงมาตามแนวหินที่มองไม่เห็นเนื้อหิน เพราะตะไคร่น้ำและมอส เฟิน ได้ถักทอเป็นพรมธรรมชาติติดแน่น นับเป็นน้ำตกที่มีสีเขียวเข้ม ตัดกับสีขาวของสายน้ำ โอบล้อมด้วยป่าดิบรอบด้าน ที่สุดของความสมบูรณ์ ทุกมุมมองของน้ำตกชื่อไพเราะแห่งนี้

สวนนกป่าชุมชนเขาเหล็ก ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

สวนนกป่าชุมชนเขาเหล็ก สภาพโดยทั่วไปของ สวนนกธรรมชาติชุมชนป่าเขาเหล็กมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณมีไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นอย่างหนาแน่น มีเรือนยอดทึบ บางบริเวณพื้นที่มีความชื้นสูง เช่น บริเวณริมลำห้วยหรือตามร่องห้วย

น้ำตกคลองตรอน (อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่) ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยคลองตรอนที่ไหลตกลงมาเป็นน้ำตก 8 ชั้น และแอ่งน้ำแต่ละชั้นลักษณะต่างกัน ซี่งมีความสวยงามตามธรรมชาติที่แตกต่างไป บรรยากาศเต็มไปด้วยเฟิร์นหลายชนิด มีมอสสีขาวขึ้นคลุมตามก้อนหินบริเวณริมห้วยที่ชุ่มชื่นด้วยพรรณไม้

วนอุทยานต้นสักใหญ่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ต้นสักใหญ่ ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2470 ในพื้นที่บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และเนพื้นที่สัมปทาน ของบริษัทอิสท์เอเชียร์ติค จำกัด ประเทศเดนมาร์ก – ปี พ.ศ. 2495 – 2497 ร.ต.ประเสริฐ พุทธพิทักษ์ ป่าไม้แขวงห้วยแมงวัดความด6ได้ 948 ซ.ม. มีความสูง 47.8 ม. ซึ่งได้เผยพร่ภาพออกไป และเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2520 พายุฤดูร้อนพัดเรือนยอดหักทำให้ความสูงลดลง เหลือ 38.5 ม. ปัจจุบันวัดขนาดความโตได้ 1022 ซ.ม. อายุประมาณไม่ต่ำกว่า 1000 ปี (วัดโดยอาศัยเทียบเคียงขนาดและนับจำนวนวงปีจากตอไม้ที่ผ่านการทำไม้แล้ว) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2511 กรมป่าไม้ได้เห็นชอบให้จัดตั้งเป็น “วนอุทยานต้นสักใหญ่” โดยได้มีประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2512

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน มีพื้นที่อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ป่าปกคลุมตามเทือกเขาสลับซับซ้อนที่อยู่สูงกว่าระดับเก็บกักน้ำสูงสุดของเขื่อนสิริกิติ์ ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำยมในเขตจังหวัดแพร่ และลำน้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ประมาณ 624,468 ไร่ หรือ 999.15 ตารางกิโลเมตร โดยรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 203 ตารางกิโลเมตร ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์เข้าไว้ด้วย

น้ำตกแม่พูล ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

น้ำตกแม่พูล เป็นน้ำตกที่ทางจังหวัดสร้างขึ้นโดยการตกแต่งลำธาร โดยการเทปูน มีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นสถานที่ที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบาย

ถ้ำวัวแดง ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำขนาดเล็ก ปากถ้ำแคบภายในโพลงเข้าไปในถ้ำแล้วเป็นทางแยก หลายทาง ห่างจากถ้ำจันทร์ประมาณ 200 เมตร กิจกรรมที่สามารถทำได้ในสถานที่ท่องเที่ยวคือ เที่ยวชมความงามของถ้ำและศึกษาธรณีวิทยา ถ้ำวัวแดงเป็นถ้ำที่อยู่ในบริเวณเดียววนอุทยานถ้ำจัน ซึ่งมีประวัติว่า สมัยก่อนยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้ามาจากบ้านน้ำพี้ ต.น้ำพี้ อ.ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนั้นยังมีเงี้ยว(ไทยใหญ่) เข้ามาตีเมืองแพร่และเอาชนะเมืองแพร่ได้ และได้เข้าไปล้อมจับเอาพระยาชัยบูรณ์ผู้ครองเมืองแพร่ นำไปสำเร็จโทษเสียแล้วเงี้ยวจึงยกทัพลงมาทางทิศใต้ตั้งฐานทัพอยู่ที่ท่าเซา (ปัจจุบันคือ ท่าเสา)โดยมีความประสงค์ที่จะเข้าตีเมืองพิชัย และเมืองพิษณุโลก โดยจะต้องตีเมืองพิชัย ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านก่อน แต่การที่จะตีเมืองพิชัย ดังนั้นจะต้องตีเมืองรี้ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือให้ได้ ก่อนเพราะหากพลาดท่าพ่ายแพ้ต่อเมืองพิชัยจะได้หนีออกเมืองรี้เมื่อฝ่ายเมือง รี้ทราบข่าวว่าทัพเงี้ยวจะเข้ามาทำศึกจึงได้เตรียมการต่อสู้กับเงี้ยวไว้ เป็นอย่างดีพอทัพเงี้ยวมาถึงจึงช่วยกันระดมพลตีทัพเงี้ยว จนทัพเงี้ยวแตกกระเจิงไปอยู่ที่ห้วยทัพแตกส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ ในเมืองรี้ก็อพยพที่อยู่ใหม่กลัวว่าทัพเงี้ยวจะเข้ามาตีเมืองอีก จึงพากันโดยอพยพมาอยู่ที่ปากห้วยจันซึ่งเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากมีคลองตรอน ไหลผ่านขึ้นกลางหมู่บ้านและมีสัตว์ป่าชุกชุมมาก ต่อมาเมื่อครอบครัวเพิ่มจึงได้ตั้งเป็นบ้านน้ำหมีใหญ่ และต่อมาชาวบ้านเข้าไปแสวงหาสัตว์ป่าจึงพบถ้ำมากมายซึ่งมีลักษณะเป็นถ้ำหิน งอก หินย้อย สวยงามมาก และมีต้นจันผาอยู่บริเวณถ้ำจึงพากันเรียกว่า “ถ้ำจัน”

ภูพญาพ่อ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ภูพญาพ่อ เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านซึ่งเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วยป่านานาชนิดที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง ซึ่งจะพลัดใบเปลี่ยนสีงดงามเมื่อย่างเข้าฤดูหนาว และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก เช่น เก้ง กวาง หมูป่า หมี และสัตว์ปีกจำนวนไม้น้อยกว่า 200 ชนิด

สุสานหอยล้านปี ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

สุสานหอยล้านปี ถูกค้นพบที่บ้านนาไร่เดียว ต.สองห้อง อ.ฟากท่า โดยพบห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะที่พบเป็นร่องรอยหอยฝาเดียวและหอยเจดีย์ซึ่งเป็นหอยน้ำจืด อายุประมาณล้านปี ฝังและแทรกตัวสลับอยู่ในโขดหิน ซึ่งเป็นชั้นหินทราย หินดินดานมีปริมาณหนาแน่น มีความกว้างตั้งแต่ 50-100 เซนติเมตร ยาว 70-120 เซนติเมตร จำนวนเกือบ 100 ก้อน วางเรียงรายสลับซับซ้อนกันอยู่บริเวณหน้าผาชั้นกลางถึงชั้นบน ในเนื้อที่ 9 ไร่ โดยมีพืชขนาดเล็กและตะไคร่น้ำจับเกาะบนโขดหินที่มีซากหอยโบราณแทรกตัวฝังอยู่ านหอยล้านปี ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเตี้ย ๆ อยู่ห่างจากหมู่บ้านนาไร่เดียวไปประมาณ 1 กิโลเมตร ชาวบ้านได้เล่าขานสืบต่อกันมาว่า แต่เดิมสถานที่ดังกล่าวชาวบ้านเรียกขานว่า โปร่งหอย ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งโปร่งนั้นหมายถึงแอ่งน้ำที่มีน้ำขังตลอดปี ส่วนหอยที่มาคือในบริเวณแอ่งน้ำดังกล่าวจะมีหินที่มีรูปร่างเหมือนหอยชนิดต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านในหมู่บ้าน ได้เล่าขานเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านว่า พื้นที่สุสานหอยในปัจจุบันเดิมทีมีพญานกอินทรียักษ์สองตัวผัวเมีย มาอาศัยทำรังอยู่บนต้นไม้ทุกๆ วัน พญานกอินทรียักษ์ทั้ง 2 ตัว จะบินไปหากินหอย กินปู ที่หนองน้ำใหญ่ในป่าหิมพานต์และกลับมานอนรัง เป็นอยู่อย่างนี้ประจำ พอตกกลางคืนพญานกอินทรียักษ์ทั้งสองก็ได้ขับถ่ายเปลือกหอยทิ้งไว้บริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ทุกวันจนกลายเป็นภูเขาที่มีแต่เปลือกหอยที่เราพบเห็นในปัจจุบัน ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าหินรูปหอย เกิดจากนกอินทรีคู่ผัวเมียที่มาทำรังอาศัยอยู่บริเวณแอ่งน้ำ ออกไปหาอาหารจำพวกกุ้ง หอย ปู ปลาแล้วกลับมาถ่ายมูลไว้ที่แอ่งน้ำนั่นเอง

วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย เดิมเป็นพื้นที่สวนป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ท้องที่ตำบลน้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา ตำบลด่านาขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 17,722 ไร่ พิกัดหน่วยงาน datum WGS 84 UTMZone E622839 N1964645 ประกาศจัดตั้งตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ 1831/2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หาดผาเต่า (HAT PHA TAO) ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

หาดผาเต่า ที่เที่ยวอุตรดิตถ์ แหล่งพักผ่อนสำหรับครอบครัว ได้ลงเล่นน้ำเย็น ๆ คลายร้อน เหมาะเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวหน้าร้อนฟิน ๆ มาแล้วรับรองไม่ผิดหวัง ทั้งที่เที่ยวและผู้คนที่เรียบง่าย หาดผาเต่า ตั้งอยู่ที่ บ้านผาเต่าพัฒนา หมู่ 3 , บ้านผาเต่าบำรุง หมู่ 5 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในช่วงหน้าร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดสงกรานต์ ที่นี่จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนไม่น้อย ลมพัดเย็นสบาย แถมยังมีสะพานไม้สลิงให้ได้เดินชมบรรยากาศอยู่ข้างบน และลมพัดเย็นตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของหาดผาเต่า ทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่จะได้ชื่นชมหาดผาเต่าในมุมสูงอีกด้วย นอกจากน้ำใสๆ ให้ลงเล่นแล้ว ที่นี่ยังมีจุดขายอาหาร มีห้องน้ำบริการทั้งสองฝั่ง มีแพให้นั่งแช่เท้า มีบ้านพักรับรอง มีลานกางเต๊นเต็นท์ มีเรือยางไว้ค่อยบริการอีกด้วย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณป่าภูเมี่ยงและภูทอง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 94 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2520 มีพื้นที่ประมาณ 340,625 ไร่ ในขณะนั้นพื้นที่ป่าภูเมี่ยงและภูทองยังมีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ การดำเนินงานจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยงและภูทองในเบื้องต้น จึงไม่สามารถกระทำการได้โดยสะดวก จนกระทั่งปีพ.ศ.2525 สถานการณ์ในพื้นที่ได้ คลี่คลายลง โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามอบตัวกับทางราชการเป็นผู้พัฒนาชาติไทย ในปีพ.ศ. 2526เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยงและภูทอง เริ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง บริเวณบ้านโคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2527 และดำเนินการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าในสังกัดเป็นลำดับเรื่อยมา ปีพ.ศ. 2525 กองทัพภาคที่ 3 ได้ขอกันพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ส่วนหนึ่งให้ชาวเขาเผ่าม้งที่เคยปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอชาติตระการและมอบตัวกับทางราชการเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกิน โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านน้ำคับและหมู่บ้านน้ำจวง 2 หมู่บ้าน จำนวน 263 ครอบครัว ประชากรประมาณ 2,126 คนมีพื้นที่ 10,313 ไร่ โดยพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองลดลงเหลือประมาณ 330,267.32 ไร่ หลังจากนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองได้สำรวจพื้นที่ป่าใกล้เคียงที่มีความสมบรูณ์ เพื่อผนวกเข้าเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทองเพิ่มเติมตามขั้นตอน และประกาศในพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 109 ตอนที่ 42 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2535 รวมเป็นเนื้อที่โดยประมาณ 435,320 ไร่ หรือ 696.51 ตารางกิโลเมตร สถานภาพของพื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ เป็นเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ทั้งหมด เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 ป่า คือ 1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคน้อย บางส่วน 2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก บางส่วน 3. ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งขวา บางส่วน 4. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคฝั่งขวา บางส่วน 5. ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำน้ำปาด บางส่วน

คลองตรอน (อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่) ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ (ชื่อเดิม: อุทยานแห่งชาติคลองตรอน)มีพื้นที่ครอบคลุมป่าน้ำปาด ป่าปากห้วยฉลอง ป่าห้วยสีเสียด ป่าคลอง ตรอนฝั่งขวา และป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลแสนตอ ตำบลน้ำไคร้ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา และตำบลน้ำพี้ ตำบลผักขวง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสงขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ นอกจากจะเป็นคลองขนาดใหญ่ยังมีลำห้วยต่างๆ เกิดขึ้นยังมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญ และสวยงาม คือน้ำตกห้วยเนียม น้ำตกกกมอนแก้ว ถ้ำจันทร์ ถ้ำเจดีย์ ถ้ำเสือดาว ถ้ำผาตั้ง เขาภูเมี่ยง และหน้าผาที่สวยงามเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป สะดวกสบายในการไปพักผ่อนหย่อนใจ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน มีเนื้อที่ประมาณ 518.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 324,240.80 ไร่ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 103

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ตั้งแต่ทิศเหนือจดทิศใต้ เป็นเทือกเขากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-1,800 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่ราบประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำภาค และลำน้ำปาด

จุดชมวิวเขาพลึง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา) ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

จุดชมวิวเขาพลึง เป็นจุดสูงสุดและเหนือสุดยอดของจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนเข้าจังหวัดแพร่ ถือได้ว่าเป็นสถานที่หยุดพักผ่อนของนักเดินทางและพักรับประทานอาหาร (ไก่ย่าง) ที่อร่อย สะอาด ราคาถูก พร้อมกับนั่งชมทิวทัศน์ ป่าไม้ ขุนเขา ของตำบลบ้านด่านนาขาม นอกจากนี้ เขาพลึงยังเป็นที่เหมาะแก่การพักแรมในช่วงฤดูหนาว และเป็นจุดที่ชมฝนดาวตกอีกด้วย

ถ้ำจัน (อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่) ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

เป็นห้องโถงใหญ่ มีก้อนหินรูปร่างแปลกตา หินงอกหินย้อยที่สวยงาม และใจกลางถ้ำยังเป็นสถานที่ประดิษ- ฐานพระพุทธรูปด้วย ระหว่างเส้นทางเที่ยวถ้ำจันยังสามารถเที่ยวชมถ้ำอื่นๆ ได้อีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำธารสวรรค์ ถ้ำวัวแดง ถ้ำเสือดาว ถ้ำเต่า และถ้ำเจดีย์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครอง 11 ตำบล 3 อำเภอ 1. อำเภอบ้านโคก มี 3 ตำบล เนื้อที่ประมาณ 56,250 ไร่ หรือ 90 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ – ตำบลบ้านโคก – ตำบลนาขุม – ตำบลม่วงเจ็ดต้น 2. อำเภอฟากท่า มี 4 ตำบล เนื้อที่ประมาณ 29,375 ไร่ หรือ 207 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ – ตำบลฟากท่า – ตำบลสองคอน – ตำบลบ้านเสี้ยว – ตำบลสองห้อง 3. อำเภอน้ำปาด มี 4 ตำบล เนื้อที่ประมาณ 131,875 ไร่ หรือ 211 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ – ตำบลห้วยมุ่น – ตำบลน้ำไผ่ – ตำบลบ้านฝาย – ตำบลเด่นเหล็ก รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 317,500 ไร่ หรือ 508 ตารางกิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด ประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่หลากหลาย จึงทำให้พื้นที่มีสภาพป่าหลายชนิดผสมกัน จำแนกได้ดังนี้ 1. ป่าดิบชื้น จะพบในบริเวณที่มีความชื้นสูงตามบริเวณลุ่มน้ำและบริเวณใกล้ลำห้วยสายใหญ่ๆ สภาพโดยทั่วไปพื้นที่จะรกทึบ พรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน มะหวด ตะแบก ไม้ค้อ กระบาก เต็งตานี และยาง เป็นต้น 2. ป่าดิบแล้ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาดป่าชนิดนี้จะพบได้ตามสันเขาทั่วๆ ไป พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ประดู่ มะค่าโมง กระบาก ยาง สมอพิเภก ชิงชัน และยมหอม เป็นต้น 3. ป่าผสมผลัดใบ หรือป่าเบญจพรรณ ป่าชนิดนี้พื้นป่าจะไม่รกทึบและจะพบไม้ไผ่ชนิดต่างๆ เป็นไม้พื้นปะปนอยู่เป็นจำนวนมาก พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พะยอม งิ้วป่า กระพี้เขาควาย ประดู่ มะม่วงป่า ชิงชัน ตะแบกใหญ่ ตะแบกเลือด มะค่าโมง แคทราย กว้าว มะกอก คูณหรือลมแล้ง ติ้วแดง ติ้วดำ เสี้ยว อินทนินบก เปล้า ขี้เหล็ก เสลา และไผ่รวก เป็นต้น 4. ป่าเต็งรัง ป่าชนิดนี้จะพบตามเนินและบริเวณเชิงเขา ที่ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง มีพรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้เต็งรัง ไม้รัง เหียง พลวง พะยอม กะบก ก่อนก ก่อแพะ มะขามป้อม และส้าน เป็นต้น

ผาชมหมอก ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

แหล่งธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติคลองตรอน มีงดงามเหมาะแก่การเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจ เช่น น้ำตกคลองตรอน หรือน้ำตกห้วยโป่ง ภูเมี่ยง ผาชมหมอก และถ้ำจันทร์ ผู้ในสนใจสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการชมทัศนียภาพ บันทึกภาพธรรมชาติ ดูนก เดินป่า ปีนเขา พักแรมด้วยเต็นท์และปิกนิก ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติคลองตรอน จะอยู่ประมาณกลางเดือนภุมภาพันธ์ถึงช่วงปลายเดือนธันวาคม อุทยานแห่งชาติคลองตรอน นับว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ไว้ จึงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นนกนานาพันธุ์ที่มีมากกว่า 70 ชนิด และหมี ลิง ลิงลม หมูป่า สุนัขจิ้งจอก ปูลู และสัตว์ที่นับได้ว่าเป็นจุดเด่น ได้แก่ ช้าง เลียงผา หมี และปูลู