เที่ยวนครพนม

น้ำตกตาดขาม อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพงมีนักท่องเที่ยวจากอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงแวะเวียนมาท่องเที่ยวได้เล่นตลอดทั้งปี ฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม อยู่ในท้องที่บ้านดอนมาก ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

น้ำตกตาดขาม (อุทยานแห่งชาติภูลังกา) ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

น้ำตกตาดขาม เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพง มีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงแวะเวียนมาเยือนตลอดทั้งปี ฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม น้ำตกตาดขาม อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ในท้องที่บ้านดอนบาก ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

อุทยานลิงป่าโพนก่อท่า ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เป็นบริเวณที่มีลิงป่าอาศัยอยู่จำนวนมาก ทุกปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จะจัดงานวันเลี้ยงโต๊ะจีนลิงป่าบ้านโพนก่อ เนื่องจากในตำบลนาคำมีลิงป่าแห่งเดียวของอำเภอศรีสงคราม ลิงป่าแห่งนี้มีประมาณ 500-700 ตัว เป็นลิงที่มีมาแต่การสร้างบ้านโพนก่อ จนเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญอำเภอศรีสงคราม ที่ว่า ลิงป่ามากมี ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ลิงป่าแห่งนี้ ไม่ให้อพยพไปหากินที่อื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำจึงได้จัดงบประมาณมาเป็นค่าเลี้ยงดูลิงปีละ 30,000 บาท สำหรับอุดหนุนกลุ่มหมู่บ้านโพนก่อเป็นค่าเลี้ยงดูลิงและจัดงานเลี้ยง โต๊ะจีน

วัดดอยสวรรค์ (ถ้ำสูง) ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

เป็นถ้ำสูงบนเทือกเขาภูพาน ที่สร้างเป็นวัด โดยห่างจากอำเภอนาแกประมาณ 10 กิโลเมตร มีบรรยากาศทีร่มรื่น เย็นตามาก ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปองค์สำคัญให้นักท่องเที่ยวได้สักการบูชาด้วย

แหล่งเรียนรู้รอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทน ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แหล่งเรียนรู้รอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทน ตั้งอยู่ที่ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทางหลวงแผ่นดิน 212 ท่าอุเทน–บ้านแพง ห่างจากอำเภอท่าอุเทน 27 กม.

แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทน ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

รอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทน สมบูรณ์ที่สุดในประเทศเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อ สายพันธุ์เทอโรพอธ กลุ่มซิลูโรเซอร์ ประทับอยู่บนชั้นหินทราย รอยเท้ามี 3 นิ้ว กว้างประมาณ 6.5 – 10 ซม. ยาวประมาณ 10 – 15 ซม. เดินด้วยสองเท้าหลัง ความสูงถึงสะโพกประมาณ 1 เมตร

หาดทรายทองศรีโคตรบูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ฤดูแล้งเกิดหาดทรายมากมาย สองฝั่งงดงามด้วยลอนทราย สันทรายสวยงาม คือ หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ สันดอนทรายจะปรากฏให้เห็นในฤดูแล้งของทุกปี นับเป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง งดงามด้วย สันดอนทรายมากมายคล้ายอยู่ริมทะเลจะมีลักษณะเป็นหาดทรายในฤดูแล้ง (ราวเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) บริเวณหาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขง ทำให้ห่างจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มากนัก หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วนพอดี เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ

น้ำตกตาดโพธิ์ (อุทยานแห่งชาติภูลังกา) ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

อยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกมีทั้งหมด 4 ชั้น ในช่วงฤดูฝนสามารถมองเห็นน้ำตกชั้นที่ 4 จากทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม – หนองคาย (ช่วงบ้านไผ่ล้อม – บ้านนาโพธิ์) ได้อย่างชัดเจน

แม่น้ำสองสี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แม่น้ำสองสี เป็นแหล่งชมความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ บ้านไชยบุรี จุดชมแม่น้ำสองสี บริเวณปากแม่น้ำสงครามที่มีสีน้ำค่อนข้างใสที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่มีสีขาวขุ่น เกิดปรากฏการณ์แม่น้ำสองสีที่ค่อนข้างชัดเจน

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

อุทยานแห่งชาติภูลังกา อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูลังกา ท้องที่อำเภอบ้านแพง อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา ป่าดงสีชมพู ป่าภูทอกใหญ่ ภูวัว ป่าดงซำบอนเซกา ในท้องที่อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๑,๒๕๐ ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามคำสั่งที่ ๕๕/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๗ ต่อมากองอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า ป่าภูลังกาเป็นป่าที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง ๓๑,๒๕๐ ไร่ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า และยังเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่ให้กำเนิดลำห้วยหลายสาย มีจุดเด่นทางธรรมชาติ เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก อยู่หลายแห่งที่สมควรสงวนรักษาไว้ กรมป่าไม้จึงได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ อภิชาติมานนท์ เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ ตามคำสั่งที่ ๑๕๖๙/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๒ ออกไปสำรวจบริเวณป่าภูลังกาเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามนัยมาตรา ๖ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

หาดทรายทอง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นครพนม เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดชายแดนฝั่งลำน้ำโขง มีพระธาตุพนมเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด และพระธาตุ ท่าอุเทน พระธาตุมหาชัย เป็นที่เคารพของคนนครพนม นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าภูไท เรณูนคร ที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิมของตนเองไว้อย่างน่าดู มีอุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกตาดขามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีลำน้ำโขงหน้านครพนม ยามฤดูแล้งจะปรากฏ สันทรายสวยงามคือ หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์

ลานสาวคอย ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

มีตำนานเล่าขานกันว่าสมัยก่อน มีสาวงามนัดพบกับคนรักหนุ่มที่แห่งนี้ แต่ชายหนุ่มถูกพ่อของสาวงามฆ่าตายเสียก่อน วิญญาณของสาวงามนั้น จึงวนเวีนยอยู่ที่ ณ ที่แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า ลานสาวคอย ตั้งอยู่บนเทือก เขาพูพานมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินราบเรียบพบต้นไม้เบญจพรรณ ที่ขึ้นอยู่ประปรายนักท่องเที่ยวหลายท่านที่ขึ้นไปบนลานหินแล้วสามารถมอง เห็นยอดพระธาตุพนมได้อย่างชัดเจน กระทั่งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2528 ก็มีการประดิษฐาน พระพุทธมหามงคลบพิตรจัตุรทิศประทานพร อันเป็นสัญลักษณ์ของการยุติการสู้รบเพื่อนำความสงบสุขมาสู่ดินแดนแห่งนี้ ต่อมาสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็น วัดดานสาวคอยวนาราม เมื่อปี พ.ศ.2546 และจากนั้นในปี พ.ศ.2547ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า วัดภูพานอุดมธรรม พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้เชิญตราสัญลักษณ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบมาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์องค์พระพุทธมหามงคลบพิตรจัตุรทิศประทานพร ตั้งอยู่บริเวณวัดภูพานอุดมธรรม (หรือชื่อเก่าวัดภูพานลานสาวคอยวนาราม) บนเทือกเขาภูพาน บ.ลานสาวคอย ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม แหล่งท่องเที่ยวนครพนม

น้ำตกตาดโพธิ์ (อุทยานแห่งชาติภูลังกา) ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

น้ำตกตาดโพธิ์ อยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา ในท้องที่บ้านนาโพธิ์ อ.บ้านแพง จ.นครพนม น้ำตกมีทั้งหมด ๔ ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ ๑ น้ำตกตาดโพธิ์ ชั้นที่ ๒ น้ำตกผาสวรรค์ ชั้นที่ ๓ น้ำตกไทรงาม และชั้นที่ ๔ น้ำตกผางอย ในช่วงฤดูฝนสามารถมองเห็นน้ำตกชั้นที่ ๔ จากทางหลวงแผ่นดินสาย ๒๑๒ นครพนม – หนองคาย (ช่วงบ้านไผ่ล้อม – บ้านนาโพธิ์) ได้อย่างชัดเจน ฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม

วัดภูถ้ำพระ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ประดิษฐานเจดีย์ปราสาททองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ เดิมเป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ใช้เป็นที่ปฏิบัติธุดงค์กรรมฐาน อยู่ห่างจากบ้านนาแกน้อยไปประมาณ 6 กม.