เที่ยวชัยนาท

ป่าเขาราวเทียนทอง ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ป่าเขาราวเทียนทางเป็นแหล่งทองเที่ยวทางธรรมชาติ อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 20-30 กม. ซึ่งทางเข้านั้นจะเป็นทางลาดยางระยะหนึ่งส่วนอีกระยะหนึ่งเป็นทางลูกรังบดอัดแน่น ตอนกลางวันในป่าเขาราวเทียนทองมีอากาศค่อนข้างร้อน

บึงกระจับใหญ่ (เกาะเมืองท้าวอู่ทอง) ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

บึงกระจับใหญ่ (เกาะเมืองเท้าอู่ทอง)เป็นเกาะอยู่กลางบึงขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่นอกเมืองชัยนาท และเป็นที่อยู่ของนกเป็ดน้ำและนกปากห่างเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับล่องเรือชมนกยามเย็น และใช้เป็นที่ประกอบประเพณีลอยกระทงอีกด้วย