เที่ยวสุรินทร์

น้ำตกไตรคีรี ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

น้ำตกแห่งนี้ อยู่ที่ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ แต่เดิมเรียกว่า น้ำตกทมอบัก ซึ่งหมายถึง หินหัก ซึ่งเป็นลักษณะของหินทรายบริเวณผาน้ำตกที่หักลงมา ส่วนชื่อไตรคีรีที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพราะน้ำตกแห่งนี้มีต้นน้ำมาจากภูเขา 3 ลูก ของเทือกเขาพนมดงรัก คือ เขาชาด เขานพ และเขาพนมยาว เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าตามธรรมชาติ ความสูงประมาณ 2 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร ระยะทางห่างจากอำเภอบัวเชด ประมาณ 20 กิโลเมตร

อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เกาะแก้ว เป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างทำนบดินกั้นห้วยทับทันที่สำคัญของชาวตำบลเกาะแก้วและตำบลใกล้เคียง เพราะเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์ปีกนานาชนิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิถีชีวิตการทำประมง เช่น การตกปลา และการล่องเรือหาปลา มีสวนสาธารณะสำหรับนั่งพักผ่อนอยู่ใกล้เคียงกัน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

มีสภาพอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชดำริ เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบไป

แม่น้ำมูล บ้านหนองบัวทอง ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

แม่น้ำมูลบ้านหนองบัวทอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับพักผ่อนจิตใจ สงบ ร่มรื่น มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

มีสภาพอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบไป

เขาศาลา ผานางคอย ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีป่าและภูเขาล้อมรอบ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสมุนไพรหายาก รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด จัดได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในอีสานใต้ของประเทศไทย