เที่ยวหนองคาย

จุดชมวิวภูวัวเหนือถ้ำพราย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของประเทศ ซึ่งกรมป่าไม้ทำการสำรวจเบื้องต้นป่าภูวัว และพบว่าป่าแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธารที่สำคัญ สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่าชุกชุม จึงมีการจัดตั้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหนองเดิ่น ตำบลบุ่งคล้า ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า ตำบลบ้านต้อง ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ และตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคายรวมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 124,662 ไร่หรือประมาณ 199 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีแหล่งท่องเทียวที่น่าสนใจหลายแห่ง โดยเฉพาะจุดชมวิวภูวัวเหนือถ้ำพราย

พันโขด แสนไคร้ ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

พันโขดแสนไคร้ หรือที่หลายคนยกให้เป็น แกรนด์แคนยอนกลางแม่น้ำโขง … ในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอดลดระดับลงต่ำ จะมีโอกาสได้เห็นความมหัศจรรย์ของเกาะแก่งมากมายในลำน้ำโขง ที่ได้ชื่อว่า พันโขดแสนไคร้ เพราะมีโขดหินและแก่งหินที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำมากมายมหาศาลเป็นพันๆ โขด ในแต่ละโขดจะมีต้นไคร้สีเขียวสดขึ้นแซมประดับประดาเปรียบได้เป็นแสนๆ ต้น นั่นเอง … เหมาะสำหรับเป็นจุดถ่ายภาพพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม โขดหินใน “พันโขดแสนไคร้” นั้น หลายก้อนจะมีชื่อและมีที่มาของชื่อ รวมไปถึงเรื่องราวของแต่ละโขดด้วย

สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

น้ำตกธารทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปเยือนมากมาย พร้อมกันนั้นก็มีประชาชนพ่อค้าแม่ขายเข้าไปก่อสร้างเพิงพักจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในบริเวณลำธารเป็นจำนวนมากเช่นกัน ทำให้น้ำตกธารทองที่เคยสวยงาม ตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมขาดผู้รับผิดชอบดูแล จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำรายงานการสำรวจเบื้องต้น เสนอ กรมป่าไม้ เพื่อขอให้จัดตั้งเป็น สวนรุกขชาติ และกรมป่าไม้มีหนังสือที่ กษ ๐๗๐๙.๖/๑๖๔๔๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๗ เห็นชอบและให้จัดตั้ง สวนรุกชาติน้ำตกธารทอง ตามที่เสนอ หลังจากนั้นส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสังคมได้ร่วมกันรณรงค์ขอให้ราษฎรทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเพิงพักต่างๆ ออกจากบริเวณน้ำตก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยจัดทำกิจกรรมถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จากนั้นจึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการหวนคืนสู่ความงามตามธรรมชาติ ปัจจุบัน สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

คกอาน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

คกอาน คือกลุ่มโขดหินที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขง ตั้งอยู่ในเขตบ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย คกอาน “แกรนด์แคนยอน กลางแม่น้ำโขง” เป็นหนึ่งในโขดหินที่เกิดขึ้นกลางแม่น้ำโขง ของแต่ละพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน ในอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีความแตกต่างกันคือ ในเขตของบ้านม่วง โขดหินจะมีลักษณะห่างกัน พอเข้าเขตบ้านภูเขาทองโขดหินก็จะถี่ขึ้น ส่วนโขดหินในเขตของบ้านหนองจะมีลักษณะคล้ายสวนหย่อมและมีหาดทราย และสุดท้ายในเขตของบ้านห้วยค้อ จะมีโขดหินน้อยแต่มีพื้นที่เป็นหาดทรายและมีต้นไคร้มากกว่าทุกจุด รวมไปถึงบรรยากาศของทั้ง 4 หมู่บ้านก็แตกต่างกันด้วย ในฤดูน้ำลงสามารถล่องแก่งชมความสวยงามของโขดหินได้

หาดจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หาดจอมมณี ตั้งอยู่ที่ ม.1 บ้านจอมมณี ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ห่างจากเขตเทศบาลเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหาดทรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำโขง หาดแห่งนี้จะมีความยาวประมาณ 200 เมตร และจะปรากฏให้เห็นตอนน้ำลดในฤดูแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคมของทุกปีและจะถูกน้ำท่วมในฤดูฝน ช่วงเดือนเมษายนจะมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดและจากบริเวณจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก หาดจอมมณี ได้รับการเรียกขานว่าเป็น พัทยาอีสาน อีกทั้งทิวทัศน์ในบริเวณหาดทรายยังสามารถมองเห็นบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ได้อย่างชัดเจน บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเป็นประเภทหาดทรายริมน้ำ ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติถูกทำลายเกือบทั้งหมดโดยจะมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาแทนที่ เช่น สะพาน โรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆที่สร้างขึ้นบริเวณแหล่งท่องเที่ยว สัตว์และพืชที่พบเห็นเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้ทั่วๆไป ไม่มีความหลากหลาย ภูมิทัศน์โดยรอบยังมีความสวยงามเนื่องจากติดแม่น้ำโขง และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีชุมชนจะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์โดยจะมีนักท่องเที่ยวสนใจและเข้าร่มกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สวนรุกขชาติ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ติดถนนมิตรภาพ มีระยะทางห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๖๐ ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ ตรงกลางเป็นหนองน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ มีน้ำตลอดทั้งปี ในหนองน้ำมีพืชน้ำที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ บัวหลวง บัวแดง กก เป็นต้น หนองน้ำธรรมชาติ ใน สวนรุกขชาติฯ แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่รับน้ำจากเมืองหนองคาย จึงเป็นแหล่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในตัวเมืองหนองคาย มีถนนโดยรอบ และมีการปลูกต้นไม้โดยรอบหนองน้ำ

น้ำตกธารทิพย์ (วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์) ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

เป็นน้ำตกที่สูงและสวยงามท่ามกลางป่าเขียวขจี แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ด้านล่างเป็นน้ำตก ชั้นนแรกสูงประมาณ 30 เมตร ไหลจากหน้าผาเป็นสายยาวสีขาวสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ชั้นที่ 2 สูงประมาณ 100 เมตร ต้องปีนขึ้นไปตามเส้นทางที่ทำไว้ และชั้นที่ 3 สูงประมาณ 70 เมตร มีน้ำไหลอยู่ตลอดปี และจะมีน้ำมากในฤดูฝน

น้ำตกตาดเซา ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

น้ำตกตาดเซาเป็นน้ำตกที่กั้นลำธารกลางหุบเขา ตั้งตระหง่านขั้นกลางระหว่างสวนเงาะและยางพาราของชาวบ้านบ้านวังมน อำเภอสังคม ตัวน้ำตกมีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร แต่เป็นธารน้ำที่ไหลตามธรรมชาติ ลำธารน้ำไหลผ่านกลุ่มหินสีขาวเรียบ มันวาว ลักษณะของเนื้อหินเป็นชิ้นเล็ก ๆ กระจายเรียงรายตามลำธาร และมีหลากสี ซึ่งแตกต่างจากน้ำตกในละแวกเดียวกัน บางวันจะมีกลุ่มนกจำนวนมากลงมาดื่มน้ำที่บริเวณปลายน้ำตก สำหรับการเดินทางเข้าชมน้ำตกนั้น บริเวณทางเข้าจะมีป้ายแนะนำ และระหว่างทางเดินนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเพลิดเพลินไปกับการชมสวนเงาะหนองคาย บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน

น้ำตกธารทอง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

น้ำตกธารทองมีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ ก่อนจะลดระดับเกิดเป็นชั้นน้ำตกเล็กๆ เป็นระยะลดหลั่นกันไปประมาณ 30 เมตร และไหลลงสู่ลำน้ำโขงในที่สุด ช่วงเวลาที่มีน้ำมากเหมาะแก่การมาเที่ยวชม คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม บริเวณโดยรอบเป็นสวนรุกชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น

ภูห้วยอีสัน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ภูห้วยอีสัน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกได้แบบกว้างไกลสุดตา ถือเป็นจุดชมทะเลหมอกสุด Unseen ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของหนองคาย  เบื้องล่างของทะเลหมอกภูห้วยอีสันสามารถมองเห็นเกาะแก่งของแม่น้ำโขง ซึ่งหากวันใดที่สายหมอกบางเบาจะสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้าสะท้อนไปยังพื้นน้ำและเกาะแก่งได้อย่างชัดเจน โดยระหว่างเส้นทางเดินขึ้นภูสามารถชมทะเลหมอกได้ประมาณ 2 จุด คือ จุดชมวิวสูงสุดที่เป็นพื้นที่ของ อบต.บ้านม่วง และอีกที่หนึ่งคือพื้นที่ของครัวไม้น้ำซึ่งจะอยู่ถัดลงมาด้านล่าง ซึ่งแต่ละแห่งก็มีมุมมองที่สวยงามต่างกัน ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงฤดูหนาว

น้ำตกโป่งทอง ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

น้ำตกโป่งทอง เป็นธารน้ำตกสายยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ระดับน้ำในลำธารจะมีความแตกต่างกัน บางที่ตื้น บางที่ลึก มีจุดเล่นน้ำที่สนุกสนานสามารถกระโดดทิ้งตัวจากต้นไม้ลงไปในน้ำตก หรือว่ายน้ำเล่นเย็นฉ่ำได้ สภาพโดยรอบเป็นป่าธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตลอดปี

วัดถ้ำเขาคีรีบรรพต ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วัดถ้ำเขาคีรีบรรพต เป็นวัดที่ได้สร้างหลังจากมีการพัฒนาพื้นที่แหล่งแร่ในสมัยโบราณให้เป็นพุทธศาสนสถาน ภายในยังคงมีการอนุรักษ์แหล่งแร่และอุโมงค์เหมืองทองแดงโบราณให้มีสภาพคงเดิม โดยอุโมงค์เหมืองบางแห่งมีการติดตั้งหลอดไฟและทำบันไดสำหรับเดินชม ขณะที่อุโมงค์บางแห่งถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ปลีกวิเวกวิปัสสนา ประดิษฐานพระพุทธรูปรวมถึงรูปเคารพต่างๆ

ภูผาดัก ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ภูผาดัก เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen เหนือลำน้ำโขง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่งดงามมาก ตั้งอยู่ในอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ค้นพบจุดชมวิวนี้โดยชาวบ้าน และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen แห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่ไม่ไปไม่ได้เป็นอันขาด การไปยังจุดชมวิว จะต้องเดินขึ้นเขาระยะทางประมาณ 800-900 เมตร เส้นทางชันประมาณ 45-60 องศา แต่เมื่อขึ้นไปถึงแล้ว จะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งด้วยความงามของทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขง … ภูผาดัก ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอเมืองหนองคายมายังตำบลบ้านม่วงราว 2 ชั่วโมง สำหรับภูผาดักมีลักษณะเป็นภูเขาสูง มีจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงาม โดยเฉพาะช่วงปลายฝนจนตลอดฤดูหนาว บริเวณนี้จะมีทะเลหมอกสวยงามตระการตา ยิ่งในยามเช้าจะได้เห็นแสงพระอาทิตย์ทอลงมายังทะเลหมอกสีขาวราวกับปุยนุ่นนุ่มละมุน เป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจสุดๆ

ภูโล้น ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ภูโล้น ตั้งอยู่ที่บ้านหนอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นจุดชมวิวลำน้ำโขงและเกาะแก่งที่อยู่เบื้องล่าง และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 95 กิโลเมตร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 211 หนองคาย – เลย จากตัวเมืองหนองคาย วิ่งผ่านอำเภอท่าบ่อ ผ่านอำเภอศรีเชียงใหม่ เข้าสู่อำเภอสังคม จากอำเภอสังคมไปอีก 22 ก.ม. จะมีทาง-ขึ้นไปยังภูโลน ต้องใช้รถกระบะขึ้นไปรถเก๋งไม่สามารถขึ้นไปได้

น้ำตกห้วยหินขาว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

น้ำตกห้วยหินขาว หรือ น้ำตกไทรทอง เป็นน้ำตกหินทราย ชั้นบนมีความสูงประมาณ 5 เมตร กว้าง 80 เมตร ตัวน้ำตกเป็นสายน้ำห้วยหินขาวไหลผ่านผาหินที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำใหญ่ ชั้นล่างเป็นลานหิน จุดเด่นของห้วยหินขาว คือ เป็นเขตแดนแบ่งพื้นที่ระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ จังหวัดอุดรธานี ในฤดูฝนจะมีน้ำมาก โดยเฉพาะในวันที่มีแสงแดด พระอาทิตย์จะส่องลงมายังม่านน้ำตก เกิดเป็นสีรุ้งชัดเจนสวยงามยิ่งนัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นน้ำ สามารถลงเล่นน้ำได้บริเวณลานหินเหนือน้ำตกขึ้นไป โดยชาวบ้านให้ชื่อว่า “วังเงือก” โดยเป็นลานหินกว้างเหมือนแอ่งน้ำ แล้วไหลลงตามความลาดชันของลานหินลงสู่น้ำตกห้วยหินขาว กว้างประมาณ 150 เมตร นับได้ว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำคลายความร้อน และปิคนิกพร้อมเพื่อนฝูงและครอบครัวในวันหยุดพักผ่อน

น้ำตกเขาเต่า ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

น้ำตกเขาเต่า เป็นน้ำตก 4 ชั้น มีความสวยงาม น้ำไหลตลอดปี ชั้นแรกห่างจากลานจอดรถเพียง 100 เมตร ลักษณะลาดชันสามาถลงเล่นน้ำได้ ชั้นที่ 2 มีความสวยงามที่สุดระยะทางน้ำไหล 200 เมตร ชั้นที่ 3 และ ชั้นที่ 4 มีความสูงชัน

น้ำตกวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

น้ำตกวังน้ำมอก เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของ จ.หนองคาย มีความสวยงามที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมน้ำตกอย่างสะดวก นอกจากน้ำตกแล้ว ยังมีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาธรรมชาติอีกด้วย ในแต่ปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมน้ำตกอยู่สม่ำเสมอ

วังบัวแดง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วังบัวแดงเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,000 ไร่ ส่วนบัวแดงมีพื้นที่ 400 ไร่ มีทั้งบัวแดงและบัวขาว มีนกนานาชนิดมากกว่า 10 ชนิด บินมาหากินที่วังบัวแดง เช่น นกไก่น้อย นกไก่นา นกเป็ดน้ำ นกนางแอ่น เป็นต้น และมีกิจกรรมตกปลาด้วย เช่น ปลานิล ปลาเล้ง ปลาตะเพียร ราคา 100 บาท/คน ช่วงท่องเที่ยวอยู่ระยะช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม ของทุกปี

วัดถ้ำศรีมงคล หรือวัดถ้ำดินเพียง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

เป็นสถานที่สำคัญซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำดินเพียง มีหลายคนได้เล่าขานกันมาว่าเป็นถ้ำที่พระธุดงค์ ประเทศลาวเดินทางข้ามมาโดยไม่ได้ผ่านมาทางเรือแต่เป็นการเดินทางผ่านถ้ำนี้ ซึ่งผู้ที่จะเห็นเส้นทางภายในถ้ำต้องเป็นผู้บำเพ็ญศิลภาวนาหรือเป็นพระอภิญญา ลักษณะถ้ำดินเพียงนี้คล้ายเมืองบาดาลของพญานาคตามความเชื่อของชาวบ้าน ภายในถ้ำจะมีความชื้นและมีน้ำไหลตลอดปี มีก้อนหินเป็นแท่งตั้งวางอย่างจงใจ บางก้อนเป็นโลงศพ มีส่วนเว้าโค้งของหินภายในถ้ำที่สวยงาม การเดินทางเข้าถ้ำควรมีผู้นำทางเพราะถ้าไปเองอาจทำให้หลงทางและเป็นอันตรายได้

5 ที่เที่ยวเมืองไทย ปลายฝนต้นหนาว เดือนตุลาคม 2563

เดือนตุลาคมเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ถือว่าเป็นช่วงอากาศดีน่าเที่ยวช่วงหนึ่งของไทยเลยค่ะ ฝนตกเบาบางเย็นชุ่มฉ่ำ อากาศสบายๆ และไม่ร้อน ใครอยากออกไป เที่ยวไทย ช่วงนี้ก็รวมแก๊งไปกันได้เลย