เที่ยวนครปฐม

10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยว Unseen นครปฐม

นครปฐม ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่ไกล เป็นอัญมณีที่ซ่อนเร้นสำหรับนักเดินทางที่ต้องการสำรวจด้านที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักของประเทศไทย แม้ว่าจังหวัดนี้จะเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนอกเส้นทางมากมายที่คุ้มค่าแก่การเยี่ยมชมไม่แพ้กัน 10 อันดับ Unseen ที่เที่ยวนครปฐม

บ้านเกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เป็นที่ตั้งของหมูบ้านไทยโซ่งซึ่งอพยพเข้ามาเมืองไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2311 ปัจจุบันนี้ชาวไทยโซ่งที่หมู่บ้านเกาะแรตก็ยังคงยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิมของตนอย่างแน่นแฟ้น ไม่ว่าจะเรื่องการแต่งกาย ประเพณีการแต่งงาน (กินดอง) ประเพณีงานศพ (เฮ็ดแฮว) หรือประเพณีการไหว้ศาลประจำหมู่บ้านดังกล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่สร้างความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้คงอยู่สืบต่อไป