เที่ยวกำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง เป็นแก่งน้ำและแก่งหิน จากถนนคลองลาน-อุ้มผาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 1,400 เมตร จะมีทางแยกเข้าไปอีก 400 เมตร จะถึงบริเวณแก่งหินขนาดใหญ่ที่มีลำน้ำคลองขลุงไหลผ่าน ซึ่งเป็นลำน้ำสายหนึ่งในหลายๆ สายที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง จากบริเวณแก่งเดินขึ้นไปตามลำน้ำอีกประมาณ 350 เมตร จะถึง น้ำตกผาคอยนาง น้ำตกขนาดเล็กที่สวยเด่นและสะดุดตา มีน้ำตก 4 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 20 เมตร

จุดชมวิวกิ่วกระทิง (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

จุดชมวิวกิ่งกระทิง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแม่วงก์ หลักกิโลเมตรที่ 81 ไปตามถนนคลองลาน-อุ้มผาง ประมาณ 16 กิโลเมตร จะถึงบริเวณหน้าผา เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของป่าโดยรอบได้อย่างสวยงาม

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นบ่อน้ำพุร้อนผุดขึ้นจากใต้ดินมีน้ำพุร้อนอยู่ 3 แห่ง มีอุณภูความมร้อนประมาณ 45-60 องศาเซลเซียส มีแร่ธาตุและก๊าซละลายอยู่ในน้ำทำให้น้ำมีรสและกลิ่น จากการตรวจสอบของสาธารณะสุขปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรค

น้ำตกเต่าดำ(อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกเต่าดำตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร น้ำตกเต่าดำเป็นน้ำตกหินดินดาน (สีดำ) ที่หาดูได้ยากในประเทศ เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยสบขุนหมาก ไหลผ่านเขาเต่าดำ แอ่งน้ำใต้น้ำตกดูเขียวเข้มคล้ายสีดำ รูปร่างคล้ายเต่าสีดำตัวใหญ่ น้ำตกนี้มีน้ำตลอดทั้งปี จัดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 3 ชั้น ชั้นบนสุดมีความสูงเกือบ 200 ม. สายน้ำสีขาวกระโจนลงจากหน้าผาหินสีดำ

คลองสวนหมาก (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก เป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำปิง อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิง หรือฝั่งตะวันตกของจังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ต้นน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีต้นน้ำเกิดจากเขาแม่กระสา เขาขุนแม่ละมุง เขาขุนลาน เขาขุนคลองสวนหมาก ในบริเวณบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน เป็นลำน้ำขนาดค่อนข้างใหญ่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดยจะไหลไปลงแม่น้ำปิงบริเวณบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ยาวประมาณ 95 กิโลเมตร (FB : ลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชร)

อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองลาน มีสภาพป่าทั้งไม้สักและไม้กระยาเลยสมบูรณ์มาก เป็นภูเขาสูง มีธรรมชาติสวยงาม และมีจุดแด่นที่น่าสนใจคือ น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล แก่งเกาะร้อย และน้ำตกเพชรนิยม และถ้ำเพชรนิยม

น้ำตกคลองน้ำไหล (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองน้ำไหล ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติคลองลาน ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายน้ำ

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0104/9871 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2526 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์)

น้ำตกเพชรจะขอ (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ อยู่ในพื้นที่อุทยานคลองลาน เป็นน้ำตกขนาดกลางที่นับว่าสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ทั้งหมดสี่ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงมากกว่า 30 เมตร โดยเฉพาะชั้นที่สี่ที่สามารถมองเห็นได้จากถนนด้านนอกเขตอุทยานฯ มีความสูงมากกว่า 70 เมตร แต่น้ำตกที่สวยงามนี้ไม่ได้อวดความงามได้ตลอดทั้งปี เพราะในฤดูแล้งน้ำจะน้อย บริเวณใกล้เคียงจะมีถ้ำเพชรนิยม เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางวา การเดินทาง จากสามแยก เลี้ยวซ้ายไปคลองน้ำไหล ให้ตรงไปตามทางประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.3 (เพชรนิยม) จากนั้นเดินเท้าเข้าไปอีก 1.5 กิโลเมตร

น้ำตกวังชมภู ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกวังชมภู อยู่ในพื้นที่บ้านมอเสือดุ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าวังชมภู เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่เกิดจากคลองวังชมภู โดยมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสน-เขาสนามเพรียง สายน้ำไหลลงมาตามรอยต่อของหุบเขา ผ่านหินสีชมพู ออกมารวมตัวกันเป็นน้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร ตกลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ หน้าน้ำตกสายน้ำสีเข้มของผืนป่า ช่วยทำให้แอ่งน้ำมีสีเขียวคล้ายสระมรกต

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง มีชื่อว่าเขาสน มีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถ มองเห็น สายน้ำปิงและเมืองกำแพงเพชร ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งที่นาสนใจศึกษาและเรียนรู้ในบริเวณนี้ก็เช่น 1.ยอดเขาสน เป็นภูเขาที่สูงที่สุดบริเวณนี้ 2.ศาลเจ้าพ่อปู่ดำประจำเขาสนามเพรียง 3.หน่วยพิทักษ์ป่าวังชมภู เป็นที่ตั้งของน้ำตกวังชมภูที่มีความสวยงาม บริเวณน้ำตกวังชมพูมีความร่มรื่น ด้วยป่าไม้ ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก 4.เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร

น้ำตกคลองสมอกล้วย (อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า) ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองสมอกล้วยเป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่มีลักษณะเด่นสวยงาม คือมี 5 ชั้น ชั้นที่ 1 มีความสูง ประมาณ 40 เมตร ทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่ง ส่วนชั้นอื่นๆ มีความสูงแตกต่าง กันไป เป็นน้ำตกที่มีสีบุษราคัม มีลักษณะสวยงามแฝงด้วยความน่ากลัว น้ำตกนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นน้ำตกที่สามารถเข้าชมได้เลยโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่นำทางเหมือนน้ำตกอื่นๆ เพราะระยะทางในการเดินทางไปสู่น้ำตกคลองสมอกล้วยนั้นต้องเดินเท้าเข้าไปซึ่งมีระทางในการเดินเท้า 800 เมตรจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเดินทางได้สะดวก ซึ่งเหมาะแก่การเดินป่า พักผ่อน เที่ยวน้ำตก เหมาะสำหรับคนที่ชอบผจญภัยเล็กน้อย

แก่งเกาะร้อย (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย อยู่ในพื้นที่อุทยานคลองลาน ในเส้นทางอุ้มผาง-คลองลาน เข้าทางถนนบ้านโป่งน้ำร้อนไปประมาณ 15 กิโลเมตร แก่งเกาะร้อย เกิดจากคลองสวนหมาก เป็นลำธารสลับด้วยแก่งหิน และหาดทรายสะอาด อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์แห่งขุนเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยแก่งหินตะปุ่มตะป่ำนับร้อยพันก้อนเรียงรายเป็นลานกว้าง ช่วงกลางมีลำธารน้ำใสไหลผ่านเกาะแก่งหินสีเทาหม่นดูสวยงามยิ่ง

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกาะเสือ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดอาคารให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกาะเสือ ภายในได้จัดเตรียมห้องการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ห้องท้องฟ้าจำลอง แสดงเรื่องราวต่างๆ บนท้องฟ้า ห้อง 3D มัลติมิเดีย เป็นการเรียนรู้แอนนิเมชั่นแบบ 3 มิติ ห้องนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต ค้นคว้า คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ด้วยตนเอง จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์จัดเตรียมไว้ให้กว่า 70 เครื่อง

น้ำตกแม่เรวา (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ลำห้วยแม่เรวาอยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ไปประมาณ 80 กิโลเมตร อยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ มว. 4 (แม่เรวา) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร, อำเภอแม่วงก์และกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร หน่วยแม่เรวา เป็นจุดสกัดหน่วยหนึ่งของอุทยานแม่วงก์ อยู่ฝั่งนครสวรรค์ ตรงหน่วยนี้มีสถานที่พอจะรับนักท่องเที่ยวได้ เพราะเป็นหน่วยมีพื้นที่กว้างพอ มีการจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว เช่น การล่องแก่ง เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และเส้นทางขี่จักรยาน

น้ำตกคลองลาน (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2525 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525 เห็นสมควรให้ออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองลานในท้องที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา กิ่งอำเภอคลองลาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2525ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 99 ตอนที่ 191 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2525 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 44 ของประเทศ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเมืองกำแพงเพชร เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในผืนป่าแห่งนี้ และมีความงดงามติดอันดับต้น ๆ ของน้ำตกทั้งหลายในเมืองไทย น้ำตกคลองลาน เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน ซึ่งมียอดสูง 1,439 เมตรจากระดับน้ำทะเล เหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้าง ในฤดูฝนสายน้ำจะไหลจากลำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขา เกิดเป็นวังน้ำลึกและลำน้ำยาวประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกคลองลาน สูง 100 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร บริเวณใต้น้ำตกเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งสามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 500 เมตร

แก่งเกาะร้อย (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย อยู่ในพื้นที่อุทยานคลองลาน ในเส้นทางอุ้มผาง-คลองลาน เข้าทางถนนบ้านโป่งน้ำร้อนไปประมาณ 15 กิโลเมตร แก่งเกาะร้อย เกิดจากคลองสวนหมาก เป็นลำธารสลับด้วยแก่งหิน และหาดทรายสะอาด อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์แห่งขุนเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยแก่งหินตะปุ่มตะป่ำนับร้อยพันก้อนเรียงรายเป็นลานกว้าง ช่วงกลางมีลำธารน้ำใสไหลผ่านเกาะแก่งหินสีเทาหม่นดูสวยงามยิ่ง

เขาหน่อ-เขาแก้ว ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เขาหน่อ-เขาแก้ว อยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร และจากตัวที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ 18 กิโลเมตร เขาหน่อเป็นเขาหินปูนที่มีวัดเขาหน่ออยู่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งเป็นจุดชมวิว ระหว่างทางมีถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จภาคเหนือทางชลมารคสายแม่น้ำปิง เคยทรงประทับพักแรมที่นี่ ต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูปไว้เป็นอนุสรณ์ บริเวณเชิงเขามีฝูงลิงจำนวนมาก คอยรับอาหารจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นอกจากนี้เวลาเย็นจะมองเห็นฝูงค้างคาว ที่อาศัยอยู่ตามถ้ำน้อยใหญ่ในภูเขาบิน ออกไปหากิน ดูเป็นสายยาวสีดำอยู่บนท้องฟ้า ส่วนเขาแก้ว อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีถ้ำหลายถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวมากมาย ในเวลาเย็นใกล้พลบค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกหากิน ” พระพุทธเจ้าหลวง ” ได้เคยเสด็จประพาสบริเวณเขาหน่อเมื่อปี 2449 และต่อมาในปี 2452 ได้พระราชทานสิ่งของให้แก่หลวงพ่อแหยม วัดบ้านแดน ภายในวัดเขาหน่อมีจุดสำคัญต่างๆ ในการตามรอยเสด็จประพาสต้น ได้แก่ ” สระเสด็จ ” ที่เคยทรงน้ำ สิ่งพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 ถวายแด่ หลวงพ่อเเหยม และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สำหรับสักการะ

น้ำตกเพชรจะขอ (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ อยู่ในพื้นที่อุทยานคลองลาน เป็นน้ำตกขนาดกลางที่นับว่าสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ทั้งหมดสี่ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงมากกว่า 30 เมตร โดยเฉพาะชั้นที่สี่ที่สามารถมองเห็นได้จากถนนด้านนอกเขตอุทยานฯ มีความสูงมากกว่า 70 เมตร แต่น้ำตกที่สวยงามนี้ไม่ได้อวดความงามได้ตลอดทั้งปี เพราะในฤดูแล้งน้ำจะน้อย บริเวณใกล้เคียงจะมีถ้ำเพชรนิยม เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางวา การเดินทาง จากสามแยก เลี้ยวซ้ายไปคลองน้ำไหล ให้ตรงไปตามทางประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.3 (เพชรนิยม) จากนั้นเดินเท้าเข้าไปอีก 1.5 กิโลเมตร

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกาะเสือ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดอาคารให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกาะเสือ ภายในได้จัดเตรียมห้องการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ห้องท้องฟ้าจำลอง แสดงเรื่องราวต่างๆ บนท้องฟ้า ห้อง 3D มัลติมิเดีย เป็นการเรียนรู้แอนนิเมชั่นแบบ 3 มิติ ห้องนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต ค้นคว้า คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ด้วยตนเอง จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์จัดเตรียมไว้ให้กว่า 70 เครื่อง

จุดชมวิวขุนน้ำเย็น (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

จุดชมวิวขุนน้ำเย็น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ห่างจุดชมวิวกิ่วกระทิง ราว 8 กิโลเมตร อยู่หลักกิโลเมตรที่ 89 เป็นจุดชมวิวที่อยู่ริมถนน รถเข้าถึง ซึ่ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็น ต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์อันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสะแกกรัง นอกจากนี้ ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็ก ๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติสภาพภูมิอากาศ ของอุทยานแห่ง ชาติแม่วงก์ ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยว มากที่สุดเพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น

ยอดเขาโมโกจู (อุทยานแม่วงก์) ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ กำแพงเพชรและนครสวรรค์ และในพื้นที่อุทยานฯ แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ “ยอดเขาโมโกจู” ยอดเขาที่ได้ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ด้วยความสูง 1,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ของทุกปี มีกิจกรรมเดินป่าระยะไกลประจำปี ใช้เวลา 4 คืน 5 วัน เพื่อพิชิตยอดเขาโมโกจุ ในแต่ละปีมอุทยานฯจะกำหนดวันออกทริปและจำนวนนักท่องเที่ยวการจองต้องดำเนินการตามที่อุทยานฯกำหนดในแต่ละปีเท่านั้น

แก่งผาคอยนาง-ริมธาร (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

แก่งผาคอยนางตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นแก่งน้ำและแก่งหิน จากถนนคลองลาน-อุ้มผาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 1,400 เมตร จะมีทางแยกเข้าไปอีก 400 เมตร จะถึงบริเวณแก่งหินขนาดใหญ่ที่มีลำน้ำคลองขลุงไหลผ่าน ซึ่งเป็นลำน้ำสายหนึ่งในหลายๆ สายที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง จากบริเวณแก่งเดินขึ้นไปตามลำน้ำอีกประมาณ 350 เมตร จะถึง น้ำตกผาคอยนาง น้ำตกขนาดเล็กที่เด่นและสะดุดตา มีน้ำตก 4 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 20 เมตร

ยอดเขาจ๊อกป๊อก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ยอดเขาจ๊อกป๊อก เป็นยอดเขาที่มีความสวยงามอีกแห่งของจังหวัดกำแพงเพชร โดยอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลานบริเวณยอดเขาจ๊อกป๊อก เป็นลานชมธรรมชาติที่สวยงาม มีอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีเกาะแก่งโขดหินมากมาย บางพื้นที่นั้นเหมาะแก่การมาเล่นน้ำ ล่องแก่ง หรือแม้แต่การตกปลาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่นักตกปลาตัวยงต่างมาเลือกเป็นหมายในการตกปลา

แก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

แก่งเกาะใหญ่ เป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางภูเขา และป่าไม้ ในเขต ต.ปางมะค่า และเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อระหว่าง จ.นครสวรรค์ กับกำแพงเพชร มีจุดเด่นหลายแห่ง เช่น แก่งน้ำตกเกาะใหญ่ อันเป็นเกาะพื้นดินขนาดใหญ่ ทอดตัวขวางลำน้ำแม่วงก์ ลักษณะคล้ายฝักถั่วลันเตา เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกคลองโป่ง (อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า) ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองโป่งเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงาม และยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ด้วยลีลาการการไหลของสายน้ำ ที่แปลกกว่าที่อื่นๆ บนหิน มีร่องเป็นชั้นๆ คล้ายหินชนวน สายน้ำจึงเกิดการแตกกระจาย เป็นละอองฝอยฟุ้งกระจายไปทั่ว บริเวณ โขดหินแต่ละโขดเรียงราย ราวกับว่าจิตรกรได้สร้างเอาไว้ อ่างสำหรับลงเล่นน้ำช่างสวยงาม

อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอคลองลาน และอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ป่าคลองลานอันสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของลำน้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ซึ่งไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิงและเป็นต้นน้ำ น้ำตกคลองลานไหลลงสู่คลองขลุง เนื้อที่ประมาณ 187,500 ไร่ ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็น “อุทยานแห่งชาติคลองลาน” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2525

แก่งผาคอยนาง (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

แก่งผาคอยนาง เป็นแก่งน้ำและแก่งหิน จากถนนคลองลาน-อุ้มผาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 1,400 เมตร จะมีทางแยกเข้าไปอีก 400 เมตร จะถึงบริเวณแก่งหินขนาดใหญ่ที่มีลำน้ำคลองขลุงไหลผ่าน ซึ่งเป็นลำน้ำสายหนึ่งในหลายๆ สายที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง จากบริเวณแก่งเดินขึ้นไปตามลำน้ำอีกประมาณ 350 เมตร จะถึง น้ำตกผาคอยนาง น้ำตกขนาดเล็กที่สวยเด่นและสะดุดตา มีน้ำตก 4 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 20 เมตร

จุดชมวิวเขาหัวช้าง (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นจุดชมทิวทัศน์ ที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการ อุทยานแห่งชาติคลองลาน มากนัก มีความสูงประมาณ 500-600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 1 ชม. สามารถมองเห็นน้ำตกคลองลาน ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า เพื่อความเหมาะสม ควรค้างแรมบนสันเขาหัวช้างในช่วงปลายฝนต้นหนาว ระหว่างเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์

จุดชมวิวภูสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

จุดชมวิวภูสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.ปางศิลาทอง ภูสวรรค์ อยู่ห่างจากช่องเย็น ประมาณ 300 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

ตาดช่องแคบแก่งเกาะร้อย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ตาดช่องแคบมีลักษณะเป็นโตรกเขาขนาดเล็กสองลูก อยู่ระหว่างสองฝั่งของคลองสวนหมาก มีน้ำไหลผ่านบริเวณนั้นซึ่งกระแสน้ำค่อนข้างแรง เหมาะก่ารจากนั้นจะล่องผ่านแก่งเกาะร้อย บริเวณนี้น้ำจะแรง และมีแก่งมากการผจญภัย จากตาดช่องแคบขึ้นไปทางฝั่งซ้าย มียอดเขาสูงตั้งอยู่ลูกหนึ่งให้ปีนขึ้นไปสัมผัสกับบรรยากาศที่งดงาม บนยอดเขาซึ่งเต็มไปด้วยกล้วยไม้ป่าและพันธ์ไม้เลื้อยที่พากันติดอยู่ตามคบไม้ ถือเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่ชวนมองอีกแห่งหนึ่งของผืนป่าโป่งน้ำร้อน

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคลองลาน กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำปิง มีสัตว์ป่า นานาชนิด ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา โป่งแก๊สธรรมชาติ เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 466,875 ไร่ หรือ 747 ตารางกิโลเมตร

วัดปราสาท ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

มีระยะห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 22 กิโลเมตร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เก็บรวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ สมัยสุโขทัย อยุธยา และเครื่องสังคโลกจำพวก ถ้วย ชาม เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอาคารสำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของชาวกำแพงเพชรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องมือหาปลา เครื่องจักสาน ตำรายาสมุนไพรไทย ฯลฯ

น้ำตกคลองวังเจ้า (อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า) ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกคลองวังเจ้า อยู่ในการควบคุมดูแลของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะห่างจากที่ทำการ 1.5 กม. เป็นน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ในแนวเขตจังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะเป็นน้ำตก ชั้นเดียวไหลทิ้งตัวลงมาตั้งฉากกับพื้น ปัจจุบันเดินทางไม่ยากมีถนนตัดผ่าน ห่างจากถนนพหลโยธิน 29 กิโลเมตร อยู่บนถนนวังเจ้า – โละโคะ กิโลเมตรที่ 29

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินป่าเขาหัวช้าง แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะนำไปสู่จุดชมทิวทัศน์กิ่วงวงช้าง มีระยะทางประมาณ 735 เมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ตลอดเส้นทางค่อนข้างลาดชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะ 100 เมตรสุดท้ายสู่บริเวณยอดปลายงวงช้าง ก่อนจะลาดลงสู่บริเวณ “กิ่วงวงช้าง” ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ยามดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในจุดเดียวกัน และยังเป็นจุดชมความงามของน้ำตกคลองลานในอีกมุมมองหนึ่ง ช่วงที่ 2 เป็นเส้นทางเดินป่าไปยังยอดเขาหัวช้าง มีระยะทางต่อจากช่วงแรกประมาณ 700 เมตร ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง เส้นทางนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว บางระยะเป็นทางเดินขึ้นตามสันเขาเสี่ยงที่จะพลัดตกลงมา จึงห้ามเดินออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาด และหากต้องการขึ้นชมในช่วงเวลาแสงน้อยในตอนเช้ามืดหรือพลบค่ำ ควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้ถี่ถ้วนเพื่อความปลอดภัย

ช่องเย็น กม.93 (อุทยานแห่งชาติคลองลาน) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ช่องเย็น (กม.93) เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน – อุ้มผาง และเป็นจุดสุดท้ายที่ยานพาหนะเข้าถึง มีความสูงประมาณ 1,340 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณนี้เป็นช่องเขาที่มีสายลมพัดผ่านตลอดเวลา จึงถูกขนานนามว่า “ช่องเย็น” ตามสภาพภูมิอากาศ … ช่องเย็นมีสภาพอากาศที่เย็นและชื้น จึงพบพันธุ์ไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นบริเวณนี้ ได้แก่ กล้วยไม้ เฟิร์น มหาสดำ (Treefern) นอกจากนี้ ช่องเย็นยังเป็นถิ่นอาศัยของนกหลากหลายชนิด จึงเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทย

แก่งเกาะใหญ่ แก่งลานนกยูง อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ลำห้วยแม่เรวาอยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ไปประมาณ 80 กิโลเมตร อยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ มว. 4 (แม่เรวา) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร, อำเภอแม่วงก์และกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ประมาณ 558750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร หน่วยแม่เรวา เป็นหน่วยพิทักษ์หน่วยหนึ่งของอุทยานม่วงก์อยู่ฝั่งนครสวรรค์ ตรงหน่วยนี้มีสถานที่พอจะรับนักท่องเที่ยวได้ เพราะเป็นหน่วยมีพื้นที่กว้าง มีการจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว เช่น กางเต็นท์พักแรม เดินป่าสึกษาธรรมชาติและเส้นทางขี่จักรยาน

น้ำตกสายรุ้ง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ไหลลงสู่แม่น้ำยมที่บ้านพุ อำเภอคีรีมาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง การเดินทางใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 101 (สายสุโขทัย-กำแพงเพชร) กม.ที่ 400 มีป้ายบอกทาง แยกเข้าไปประมาณ 13 กม. ถนนเข้าเป็นทางลูกรังสลับทางราดยางบางช่วง มีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ในบริเวณมีที่จอดรถ น้ำตกมี 4 ชั้น ต้องเดินเท้าจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ขึ้นไปตามธารน้ำไหล มีระยะทาง 880 เมตร, 960 เมตร, 1,160 เมตร และ 1,200 เมตร ตามลำดับ