เที่ยวสมุทรปราการ

ป่าชายเลนบ้านสีล้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ป่าชายเลนบ้านสีล้ง เป็นพื้นที่ธรรมชาติป่าชายเลนเป็นแหล่งอาศัยของปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และนกน้ำสวนยงามนานาชนิด สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ ป่าชายเลนบ้านสีล้งที่ซึ่งให้ความสมดุลของธรรมชาติแก่คนและสัตว์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างลงตัว ป่าชายเลนเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำ นกชายน้ำ และพันธุ์ไม้หลายอย่าง ที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การพาครอบครัวมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิด และเพลินใจ

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ 2563 พร้อมเปิดงานแล้ว

สำหรับชาวสมุทรปราการและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง เตรียมตัวไปเที่ยวกันได้เลย กับงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ หรืองานเจดีย์ประจำปี 2563