เที่ยวอุทัยธานี

เขาปฐวี ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

เขาปฐวีเป็นเทือกเขาขนาดเล็กยาวประมาณ 750 เมตร สูง 253 เมตร มีลักษณะเป็นเทือกเขาหินที่เรียงซ้อนกันเป็นยอด ค่อนข้างสูงชัน มีถ้ำอยู่เรียงรายโดยรอบประมาณ 30 ถ้ำ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เช่น ถ้ำประทุน ถ้ำบันได ถ้ำอ่าง ถ้ำช่องลม ถ้ำพุทธประวัติ ถ้ำปลา และถ้ำค้างคาว เป็นต้น สามารถปีนไต่ตัวยอดเขาได้ บริเวณลานกว้างหน้าเขามีร่มไม้และฝูงลิงจำนวนมาก มีผู้คนนิยมมาเที่ยวชมฝูงลิงและชมถ้ำอยู่เสมอ ซึ่งที่เขาปฐวีนี้ได้ค้นพบเครื่องมือหินและโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์

น้ำตกไซเบอร์ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ (บ้านซับแม่บือ) ตำบล คอกควาย อำเภอ ห้วยคต อยู่ห่างจากจังหวัด 86 กิโลเมตร น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนเรียกว่าน้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่รับน้ำตกที่ตกลงมาไม่ขาดสาย บางแห่งไหลซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินลงสู่เบื้องล่าง เป็นทางยาวสูงต่ำหลายชั้นสวยงามมาก จะมีน้ำมากช่วง เดือนกันยายน – ต้นเดือนพฤศจิกายน ลำห้วยล่อยจ้อยจะไหลไปรวมกับห้วยทับเสลา บริเวณโดยรอบเป็นป่าหวายและมีต้นไม้ร่มครึ้ม และในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีด้วย

ถ้ำเขาฆ้องชัย ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ถ้ำฆ้องชัยเป็นเทือกเขาอยู่ในตำบลลานสัก มีความสูงประมาณ 353 เมตร ทางด้านหน้าของเขาฆ้องชัยเป็นถ้ำตื้นกว้างเหมือนอุโมงค์ใหญ่ เข้าใจว่าเดิมมีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่เพราะพบเครื่องมือหิน และเศษภาชนะดินเผา ภายในถ้ำมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในเวลาเย็นจะเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาหากินนานนับชั่วโมง และถ้าสามารถปีนหน้าผาสูงไปได้จะพบถ้ำอยู่ทางด้านบน มีถ้ำธงชัย ถ้ำมหาสมบัติ ถ้ำเป็ด และถ้ำลม ใกล้กันเป็นที่ตั้งของเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งมีถ้ำสวยงาม บริเวณตรงกลางเป็นที่ดินในหุบเขามีเนื้อที่กว้างขวางมากซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดและโรงเรียนลานสักวิทยา

น้ำตกผาร่มเย็น ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

น้ำตกผาร่มเย็น ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ร่มเย็น เป็นสายน้ำสีขาวที่สวยงามที่ทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่าง กล่าวกันว่าน้ำตกแห่งนี้ เป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี บริเวณผาดิน มีมอสสีเขียวปกคลุมอยู่ทั่วไป ทำให้บรรยากาศในบริเวณนี้แลดูร่มเย็นและสดชื่น

ถ้ำเขาพระยาพายเรือ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

อยู่ในเขตตำบลลานสัก ห่างจากอำเภอเมือง 59 กิโลเมตร เมื่อมองจากระยะไกลจะแลดูคล้ายเรือสำเภาลำหนึ่ง บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน์ ภายในประกอบด้วยถ้ำเล็กๆ เชื่อมต่อกัน ได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำสีชมพู ถ้ำท้องพระโรง ถ้ำอ่างน้ำมนต์ และถ้ำพุทธสถาน ภายในถ้ำซับซ้อนมากจึงต้องมีป้ายบอกทางและมีไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมความงามของหินงอกหินย้อย ตอนบนของถ้ำมี พระนอนขนาดใหญ่ ส่วนทางเข้าถ้ำต่างๆ นั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือ มีทางเข้าทางเดียว ซึ่งเป็นทางลึกถึงข้างล่าง และมีบันไดลงไปได้ถึงก้นถ้ำ

ลำน้ำสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลำน้ำสะแกกรัง เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรือนแพ จอดอยู่เรียงรายริมฝั่งแม่น้ำ ฝั่งแม่น้ำด้านทิศตะวันออกเป็นเกาะเทโพ มีสวนผลไม้และป่าไผ่ธรรมชาติ สามารถนั่งเรือวนรอบเกาะเทโพได้นอกจากนี้ ตามเรือนแพริมน้ำยังมีกระชังเลี้ยงปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาแรดอยู่ตลอดสองฝั่ง

ถ้ำพุหวาย (วนอุทยานแห่งชาติถ้ำเขาวง) ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานถ้ำเขาวง สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน ถ้ำพุหวาย เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย เช่น รูปเจดีย์ อ่างน้ำ ทางเข้าถ้ำอยู่บนไหล่เขาต้องเดินขึ้นไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีโพรงทะลุถึงด้านตรงข้ามของภูเขา มีค้างคาวอาศัยอยู่ 9 ชนิด ติดต่อคนนำทางทางได้บริเวณปากถ้ำ ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ทางด้านหลังของถ้ำพุหวาย คือ ถ้ำเทพมาลีหรือถ้ำพญานาค เป็นถ้ำขนาดเล็กค่อนข้างลึกมีความสวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย้อย ยอดเขาพุหวาย สูง 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลอย่างสวยงาม บนสันเขามีสภาพเป็นป่าเต็งรังที่ค่อนข้างสมบูรณ์

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นพื้นที่ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2534 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย โดยตั้งอยู่ที่ตำบลระบำ มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ 3 จังหวัด รวมถึงจังหวัดอุทัยธานี ในอำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต ลักษณะอากาศโดย ทั่วไป ในฤดูร้อนจะร้อนมาก ฤดูฝนมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน และมีฤดูหนาวสั้นมาก ส่วนสภาพป่าจะมีความหลากหลายประกอบด้วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด ที่พบในเขตร้อนชื้น ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งบางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน นกยูงไทย และยังมีสัตว์ป่า และนกพันธุ์ต่าง ๆ อีกมากมาย

เขาปลาร้า ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

เขาสูงประมาณ 598 เมตรเป็นเขาขนาดใหญ่ มีลักษณะสูงชันมาก สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ต้องเดินเท้าและปีนเขา ระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงจะถึงยอดเขา ซึ่งจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามโดยรอบ หน้าผาด้านตะวันตก อายุประมาณ 3000ปี เป็นภาพมนุษย์ และสัตว์ ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นมนุษย์ ท่ามกลางสัตว์เลี้ยง

เขาสะแกกรัง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

มีวัดอยู่บนยอดเขา จากบริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรีมีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาสะแกกรัง มีจุมชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองอุทัยธานี

หุบป่าตาด ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยพระภิกษุรูปหนึ่งได้ปีนลงไปในหุบเขานี้ แล้วพบว่าภายในหุบแห่งนี้มีต้นตาดหรือต๋าว พืชตระกูลปาล์มขึ้นอยู่เต็มไปหมด จึงได้เจาะถ้ำเพื่อทำทางยาวราว 70 เมตรเข้าไปในหุบนี้ ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่หุบป่าตาดรวมอยู่กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปลาร้า หุบป่าตาด มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ เทือกเขาโดยล้อมรอบเป็นเขาหินปูน ด้านหน้าทางขึ้นไปยังถ้ำเป็นป่าสะเดา ภายในจะมืดมิด เมื่อพ้นจากความมืด นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเย็นสบาย ความชื้นของดินและอากาศ เพราะรอบด้านเป็นหน้าผาโอบล้อม แสงอาทิตย์จะส่องถึงพื้นดินเฉพาะในเวลาเที่ยงวันเท่านั้น

วัดเขาถ้ำตะพาบ ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ถ้ำเขาตะพาบอยู่สูงจากระดับพื้นประมาณ 10 เมตร ในบริเวณเดียวกันมีถ้ำอีกหลายแห่ง ทางด้านหน้าของถ้ำได้สร้างพระพุทธรูปและจัดเป็นเขตสังฆาวาส ส่วนถ้ำที่อยู่ด้านหลังเลี้ยวขวามือเป็นถ้ำท้องพระโรง ถ้ำแก้ว ถ้ำปราสาท และถ้ำเรือ เป็นต้น

น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

น้ำพุร้อนบ้านสมอทองตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต เป็นน้ำพุร้อนแบบธรรมชาติขนาดเล็กที่ผุดขึ้นมาผิวดินโดยไหลผ่านช่องเขาสองลูก น้ำพุที่ผุดนี้ ใส มีกลิ่นกำมะถันฉุน และมีความร้อนขนาดต้มไข่สุกภายใน 5 นาที มีอุณหภูมิ 68องศาเซลเซียส โดยน้ำจะไหลลาดตามหินของภูเขาลงไปรวมกับน้ำในลำห้วยคอกควาย สภาพโดยรอบจะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ซึ่งเป็นน้ำพุร้องแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีน้ำล้อมรอบ และอยู่ต่อเนื่องกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ตัววัดเป็นอาคาร 4 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย ใต้ถุนเป็นลานเอนกประสงค์รวมทั้งร้านขายของ ชั้นที่ 2 เป็นวิหาร ชั้นที่ 3 เป็นกุฏิ ส่วนโบสถ์จะอยู่ชั้นที่ 4 สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า รวมทั้งไม้เก่าจากเรือนไทยแถวอยุธยา อ่างทอง หลังคานำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา การจัดภูมิทัศน์ในวัดถือว่าสวยงาม ฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหง่าน ด้านหน้ามีบ่อน้ำซึ่งมีปลาอาศัยอยู่มากมายและสวนที่ตกแต่งด้วยหิน ไม้ดัด และไม้ประดับ ระหว่างทางเดินที่จะขึ้นไปชมถ้ำ จะผ่านน้ำตกเทียมที่ดูเข้ากับบรรยากาศที่เขาด้านหลังจะมีถ้ำอยู่ 7-8 ถ้ำ บางถ้ำเป็นที่นั่งวิปัสสนาสำหรับพระภิกษุ บางถ้ำเป็นถ้ำค้างคาว บางถ้ำมีหินงอกหินย้อยให้ชม บนเขามีที่ราบกว้างมีต้นไม้หลายชนิด เช่น ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้เสลา เป็นต้น มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บ้าง ยังมีหมูป่าลงมาในบางครั้ง

Unseen in Thailand รวมที่เที่ยวสวยทั่วไทย ต้องไปสักครั้งในชีวิต

สักครั้งในชีวิต ต้องไปเยือนที่เที่ยวสวย ๆ ทั่วไทย ที่ทีมงานคัดมาให้ ไม่งั้นจะถือว่าพลาดมาก! เพราะ แต่ละที่ความสวยงามเกินคำบรรยาย จนต้องยกให้เป็นที่เที่ยวระดับ “Unseen in Thailand”