เที่ยวสุพรรณบุรี

บึงระหาร ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

บึงระหาร เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก ซึ่งได้ถูกขุดลอกปรับปรุงใหม่ มีถนนคอนกรีตรอบบึง มีน้ำตลอดปี บึงระหารอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นบึงขนาดใหญ่มีเนื้อที่ 252 ไร่ มีถนนวนรอบบึง มีร้านอาหารและศาลาสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาทางน้ำ หรือจอดรถพักรับประทานอาหาร

หาดทรายห้วยกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

หาดทรายห้วยกระเสียว เป็นลำธารขนาดใหญ่ที่มีต้นน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำกระเสียว มีความปลอดภัยสูงเพราะระดับน้ำไม่ลึกมาก นอกจากนั้นบริเวณตลอดลำห้วยมีร้านค้าและร้านจำหน่ายอาหารมากมาย เหมาะสำหรับครอบครัวที่มานั่งพักผ่อน เล่นน้ำ ปัจจุบันมีเอกชนดูแลรับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหาดมะขามเทศ แต่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปยังนิยมเรียกว่าหาดทรายกระเสียวอยู่เช่นเดิม

หนองอ้อนกกะโท อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หนองอ้อนกกะโท อยู่ที่ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง ห่างจากจังหวัดประมาณ 35 กิโลเมตร จุดเด่น เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีเนื้อที่ 200 ไร่ มีเกาะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย หนองน้ำมีศาลาเอนกประสงค์บนเกาะ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

บึงไผ่แขก ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

บึงไผ่แขก แห่งนี้นับเป็นบึงประวัติศาสตร์ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงเคยเสด็จมาเป็นองค์ประธานหว่านข้าว พื้นที่แปลงนาสาธิต ติดกับบึง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2529 และเสด็จมาเป็นองค์ประธานเก็บเกี่ยวข้าว ในวันที่ 14 สิงหาคม ในปีเดียวกัน สร้างความปราบปลื้มปีติ แก่พสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งบึงไผ่แขกเป็นสถานที่พักผ่อน ของประชาชนทั่วไป มีทั้งกิจกรรมตกปลาและกิจกรรมการแข่งเรือ

สวนหินธรรมชาติ พุหางนาค ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บนเส้นทางเดียวกับวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม มีทางแยกเล็กๆ ลัดเลาะไปยังมรดกชิ้นเอกของธรรมชาติที่เพิ่งมีการค้นพบเมื่อไม่กี่ปีมานี้ นั่นคือพุหางนาค สวนหินธรรมชาติที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ผ่านกาลเวลา ทั้งสายลมโบกและสายฝนกร่อน ทำให้หินผาบนภูเขาเกิดเป็นรูปร่างที่วิจิตรพิสดารเหมือนปั้นแต่งขึ้น นักท่องเที่ยวจะได้ประหลาดใจกับหินรูปร่างต่างๆ และพันธุ์ไม้หายากโดยเฉพาะ “จันผา” ไม้อนุรักษ์ที่มีมูลค่าไม่น้อย พุหางนาคตั้งชื่อตามลักษณะของหินจุดหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายเศียรนาค ประกอบกับในหน้าฝน จะมีพุน้ำเกิดขึ้น ไหลเป็นน้ำตกสายเล็กๆ จากยอดเขาลงสู่พื้นเบื้องล่าง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อสวนหินแห่งนี้ว่าพุหางนาคนั่นเอง ซึ่งด้วยธรรมชาติที่เป็นป่าบนสันเขาที่ยังไม่มีการทำทางเดินโดยจำเพาะ ทำให้การเที่ยวชมพุหางนาค จำเป็นต้องมีผู้นำทาง มิเช่นนั้นอาจหลงป่าหินเอาได้ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) พุหางนาคยังไม่ได้ขึ้นตรงต่อหน่วยงานราชการใด การเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดขึ้น เป็นความร่วมมือของ มหาสมชาติ เทวธมโม เจ้าสำนักสงฆ์พุหางนาค กับชาวบ้านในพื้นที่ ทำการบริหารจัดการกันเอง สำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชม แอบกระซิบว่า พี่ๆ คนดูแลและผู้นำทางเป็นกันเองมากๆ

วนอุทยานพุม่วง และ คอกช้างดิน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

น้ำตกพุม่วง อยู่ในเขตวนอุทยานพุม่วง ท้องที่ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 1,725 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2527 เป็นภูเขาหลายลูกติดต่อกันส่วนใหญ่ เป็นน้ำตกที่มีความงดงามในฤดูฝน และมีน้ำที่ใสหินไม่ลื่น ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชั้นด้วยกัน ตลอดเส้นทางการไหลของน้ำตกจะมีจุดที่น่าสนใจหลายจุด เช่น คอกช้างดิน ฐานศิลาแลง แก่งหิน เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติพุเตย ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันมาก โดยมียอดเขาเทวดา สูงสุด มีระดับความสูง 1,123 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยที่สำคัญหลายสาย สภาพอากาศโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติพุเตย อากาศค่อนข้างร้อนในช่วงต้นปี และมีฝนตกชุกตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม จะมีปริมาณน้ำบริเวณน้ำตกไหลมากกว่าปกติ สภาพป่าโดยทั่วไปยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก พรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ เหียง พลวง แดง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ไผ่ป่าต่าง ๆ สนสองใบ สัตว์ป่ามีอยู่ชุกชุมมากเนื่องจากมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสมบูรณ์ สัตว์ป่าทั่วไปได้แก่ เสือ เก้ง ชะนี หมี นางอาย หรือลิงลม เม่น งูจงอาง งูเห่า หมูป่า อีเห็น ลิง ฯลฯ