เที่ยวพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2540 ให้ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะเกิด

โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร เป็นวัดโบราณสันนิษฐานสร้างในสมัยอยุธยา ด้านหลังวัดเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทขนาดใหญ่ บริเวณผนังถ้ำตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น รูปเทวดา ยักษ์ พระแม่ธรณีและสัตว์ในเทพนิยาย ส่วนเพดานถ้ำตกแต่งด้วยลวดลายก้านขด บางส่วนใช้กระเบื้องถ้วยชามประดับ นอกจากนี้ภายในถ้ำยังประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปอีกหลายองค์ด้วย ส่วนด้านหน้ามีเจดีย์ 1 องค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสร้างเลียนแบบเจดีย์สมัยศรีวิชัยองค์เจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยชามทั้งองค์

โฮมสเตย์เกาะเกิด บ้านแก้วในสวน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โฮมสเตย์เกาะเกิดบ้านแก้วในสวน เป็นชุมชนริมน้ำที่ยังมีวิถีชีวิต และประกอบอาชีพดั่งเดิมของบ้านเกาะเกิดเช่น ทำขนม น้ำนมข้าวยาคูลย์ สวนเกษตร เป็นต้น มีล่องเรือชมพระราชวังบางปะอินและเวลามาพักที่นี่นักท่องเที่ยวเพียงแค่จ่ายเฉพาะค่าที่พักหรือค่าเรือ แต่กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งอาหาร 3 มื้อและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม