เที่ยวราชบุรี

บ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง (บ้านบึง) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีศักยภาพเพียงพอท่ะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นบ่อน้ำร้อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครอีกแห่งนึงจึงมีความเหมาะสมที่จะอนุรักษ์

ถ้ำจอมพล ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ถ้ำจอมพล เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่ 5 พระราชทานในคราวที่เสด็จประพาสถ้ำด้วย ทรงจินตนาการว่าหินย้อยภายในถ้ำที่เรียกว่า“ผาวิจิตร” มีลักษณะเป็นริ้วไหมคล้ายอินทรธนูบนบ่าของ ทหารยศจอมพลในสมัยก่อน แต่เดิมถ้ำจอมพลมีชื่อเรียกกันว่า“ถ้ำมุจลินทร์” ปัจจุบันตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอจอมบึง โดยอยู่ที่ เขาจอมพลซึ่งเรียกกันมาแต่เดิมว่า “เขากลางเมือง”ที่แวดล้อมด้วยสวนรุกขชาติอันร่มรื่นและสวยงามจากไม้ดอก และไม้ใบและอยู่ติดกับบริเวณที่ตั้งของสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วัดเขาถ้ำกรวย ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วัดถ้ำเขากรวย อดีตเคยเป็นที่พำนักอาศัยระหว่างธุดงค์ผ่านของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ศาลเจ้าหมื่นมาลากับม้าศึก ศิลาศักดิ์ หลุมหลบภัยภายในถ้ำชั้นล่าง ที่เกี่ยวข้องกับสงครามพม่าในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ สงครามเก้าทัพ ปัจจุบันวัดเขาถ้ำกรวยสามารถเขาไปสักการะพระพุทธรูปได้เพื่อเป็นสิริมงคล

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นของเอกชน ผู้ค้นพบ คือ นายประยูร โมนยะกุล ค้นพบเมื่อ ปี พ.ศ. 2468 ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นแหล่งน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายมนุษย์ไหลขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำที่ขึ้นมาจากต้นธารอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส น้ำร้อนที่นี่ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีแร่ธาตุที่ระคายเคือง ใสสะอาด ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน เกลือและแร่ธาตุอื่นๆ น้อยกว่า 1 กรัม/ลิตร เป็นน้ำพุร้อนส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทย มีน้ำร้อนไหลตลอดทั้งปี แม้ในฤดูแล้งปริมาณน้ำไหลจะน้อยลงบ้างไม่ถึงกับแห้ง

ถ้ำค้างคาววัดเขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เขาช่องพรานมีลักษณะเป็นถ้ำที่เกิดจากหินปูน ลึกลงไปจนถึงใจกลางถ้ำ พบรอยพระพุทธบาท และที่วัดเขาช่องพรานยังมี “ถ้ำพระนอน” ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปมากกว่า 100 องค์ ที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นสู่บนยอดเขาช่องพราน เพื่อนมัสการพระบรมธาตุบวรวิสุทธิเจดีย์ และด้านบนยอดเขานี้นักท่องเที่ยว ยังสามารถชมวิวที่สวยงาม และชมพระอาทิตย์ตกได้ นอกจากนี้ ลานด้านล่างยังสามารถชมค้างคาวจำนวนมหาศาลหลายร้อยล้านตัวที่พวยพุ่งเป็นสายสีดำออกมาจากปากถ้ำเพื่อออกมาหากิน ทุกวันเวลาประมาณ 18.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย และจะกลับเข้าถ้ำ ทุกวันเวลาประมาณ 05.00 น. นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก

น้ำตกเก้าชั้น หรือ น้ำตกเก้าโจน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

น้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้าโจน (เก้ากระโจน) น้ำตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขาในแนวเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่เท่านั้น เป็นน้ำตกขนาดกลาง แบ่งเป็น 9 ชั้น มีน้ำตลอดปี หินบริเวณน้ำตกเป็นหินแกรนิต บางชั้นของน้ำตกจะพบลานหินขนาดใหญ่ ก้อนหินแกรนิตวางตัวสวยงามแปลกตา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2484 มีบริษัทของชาวต่างชาติได้รับสัมปทานบัตรเข้ามาทำเหมืองแร่ที่ตอนล่างของน้ำตก ซึ่งเรียกติดปากในกลุ่มชาวกะเหรี่ยงว่า เหมืองนายห้างฝรั่ง และเมื่อเหมืองนายห้างฝรั่งหมดสัมปทานไปก็มีบริษัทของคนไทยเข้ามารับสัมปทานต่อจนกระทั่งหมดสัมปทานเมื่อ พ.ศ.2523 เมื่อครั้งยังเป็นเหมืองมีชาวกะเหรี่ยงและมอญ ตั้งรกรากบนนั้นเกือบ 30 หลัง ในสมัยนั้นน้ำที่ไหลลงมากับน้ำตกไม่สามารถใช้อุปโภคได้เพราะเต็มไปด้วยโคลน ที่เกิดจากการชะล้างดินบนภูเขาเพื่อหาแร่ หลังจากนั้นทางอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และกลุ่มองค์กรท้องถิ่นต่างๆ จึงได้ร่วมกันพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ชั้นที่มีความสวยงามมีชื่อเสียงคือ ชั้นที่ 6 ถ้าเป็นฤดูฝนน้ำจะตกจากหน้าผาสูงลงมาสวยงามมาก ชื่อของน้ำตกแห่งนี้เดิมที่นั้น เรียกว่า น้ำตกเก้าโจน ซึ่งมาจากคำว่า เก้ากระโจน อาจเป็นเพราะมีน้ำตกอยู่ จำนวน 9 ชั้น จึงเปรียบเทียบกับคำว่ากระโจนของน้ำลงมาจากหน้าผา แต่นักท่องเที่ยวที่รู้จักและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น เกิดการเข้าใจผิดทางความหมายและตัวสะกด จึงกลายเป็น เก้าโจร ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับแหล่งซ่องสุมของโจรผู้ร้ายและดูน่าสะพึงกลัวสำหรับผู้ที่จะมาท่องเที่ยว ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกเก้าชั้น แทน

ถ้ำฤาษีเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ถ้ำฤาษีเขางู ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ในบริเวณสวนสาธารณะเขางู ตำบลเกาะพลับพลา ลักษณะเป็นถ้ำหรือศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ภายในถ้ำพบพระพุทธรูปจำหลักติดผนังถ้ำ เป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ปางแสดงธรรมเทศนา ตามแบบพุทธศิลป์สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-13) รู้จักกันทั่วไปว่า พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู ลักษณะพระพักตร์แบน พระขนงเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนา ขมวดพระเกศาใหญ่ มีรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ระหว่างข้อพระบาทมีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต เป็นสถานที่เคารพบูชา ของผู้คนในจังหวัดราชบุรีและผู้มาสักการบูชา

โป่งยุบ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

“โป่งยุบ” คือสภาพของแผ่นดินซึ่งเกิดการยุบตัว ลงไปมีอาณาบริเวณถึง 10 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา ซึ่งเกิดจากการปั้นแต่งของธรรมชาติ ที่น้ำใต้ ดินกัดเซาะดินเป็นเวลานานเป็นร้อยปี ทำให้ดินยุบตัวลงมาอัดกันแน่นเกิดเป็นรูปร่างตามแนวน้ำใต้ดินที่กัดเซาะ บางบริเวณจะคล้ายกำแพงเมืองสูงล้อมรอบ ดูยิ่งใหญ่เหมือนอยู่ในยุคโรมัน

วนอุทยานถ้ำเขาน้อย ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เดิมถ้ำเขาน้อย เป็นพื้นที่ของหมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ยังไม่มีบ้านเรือนของราษฎร ต่อมาปี 2504 ทางราชการได้เปิดให้ประชาชนเข้าจับจองที่ทำกิน โดยจัดสรรเป็นแปลง ๆ ละ 24 ไร่ ให้จับจองคนละไม่เกิน 2 แปลง คือ 48 ไร่ ทำให้มีราษฎรเข้ามาจับจองกันอย่างมาก ตอนที่ราษฎรเข้ามาจับจองนี้ ทำให้ไม้ใหญ่ถูกตัดฟันจนหมด ต่อมาปี 2534 ได้มีการสำรวจพื้นที่บริเวณเทือกเขาผึ้ง เขาหลวง พบว่ามีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้ชุมชน ประกอบกับมีจุดเด่นทางธรรมชาติ ได้แก่ ถ้ำ สวนหินตามธรรมชาติ และทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้เสนอขอจัดตั้งเป็นวนอุทยาน และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวนอุทยานถ้ำเขาน้อย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534

ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว) ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม ทั้งยังมีลำน้ำภาชีไหลผ่านกระทบแก่งหินขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม “แก่งส้มแมว” ซึ่งมีลักษณะเป็นโขดหินใหญ่น้อยสลับซับซ้อนอยู่กลางแม่น้ำภาชี มีน้ำใสไหลเย็นผ่านโขดหิน

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อสนองพระราชปณิธานที่ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยกำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่าพุยาง ป่าพุสามซ้อนและป่าเขากงเกวียน ซึ่งสภาพโดยรวมยังคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงสภาพธรรมชาติที่งดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กิจกรรมกลางแจ้งผจญภัย ลุยห้วย ลำธาร ชมความสมบูรณ์ของป่าตะวันตก

เขากระโจม ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เขากระโจม อยู่ใน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง เป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดใน จ.ราชบุรี ประมาณ 1,045 เมตร จากระดับน้ำทะเล การเดินทางสู่ยอดเขาต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น สองข้างทางยังเป็นป่าเขาสภาพสมบูรณ์ จะพบกล้วยไม้ป่าหลากหลายอยู่ทั่วไป ทัศนียภาพโดยรวมคล้ายป่าทางภาคเหนือ บนจุดสูงสุดเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-พม่า เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ตก มีลานกว้างสำหรับกางเต็นท์พักแรม สามารถชมทัศนียภาพได้รอบบริเวณระหว่างทางมีน้ำตกผาแดง จุดพักชมวิว และเดินทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม เส้นทางเข้าถึงค่อนข้างยาก แต่เป็นเสน่ห์สำหรับนักผจญภัย

วัดเขาถ้ำทะลุ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา มีพระพุทธชินราชจำลองขนาดใหญ่ประดิษฐานบนเขามองเห็นได้แต่ไกล ในถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ลักษณะของถ้ำเป็นโพรงขนาดใหญ่มีปากถ้ำทั้งสองด้านของแนวเขา (ทะลุเขา) มีลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก

วัดถ้ำสาริกา ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ตั้งอยู่ที่ ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นถ้ำหนึ่งที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสลักพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ไว้บริเวณปากถ้ำ มีลักษณะเด่นคือเป็นถ้ำที่มีหินงอก หินย้อยสวยงาม ภายในเป็นห้องโถงใหญ่ แล้วแยกเป็นถ้ำร้อน ถ้ำเย็น ถ้ำสาริกาเดิมมีชื่อว่า ถ้ำตีเหล็ก เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตีเหล็กของชาวบ้านในสมัยก่อน และการที่เปลี่ยนชื่อมาเป็น ถ้ำสาริกา เพราะชาวบ้านสมัยนั้นได้เข้าไปในถ้ำ และพบเห็นนกสาริกาอยู่หลายคู่จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นถ้ำสาริกา ราวปี พ.ศ. 2511 มีการสร้างปูชนีวัตถุ 2 รูป คือ พระสังกระจาย และพระสีวลี พร้อมถวายเงินสร้างบันไดขึ้นถ้ำจนสำเร็จ สมัยก่อนเป็นสำนักสงฆ์ มีผู้แวะเวียนมาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ ต่อมาจึงได้รับอนุญาตให้เป็นวัดถ้ำสาริกา เมื่อปี พ.ศ. 2530 ที่นี่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ถ้ำเขาบิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ชื่อมาจากตำนานที่เล่าว่า มีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาใหญ่ผ่านมา เรือเกิดชนหัวเขาด้านหนึ่งบิ่นไป เขาบินก็เลยถูกสันนิษฐานว่าเรียกเพี้ยนมาจากเขาบิ่น บ้างก็สันนิษฐานว่า มาจากเอกลักษณ์ภายในห้องๆ หนึ่งของถ้ำซึ่งมีลักษณะหินย้อยสีขาวหม่นยื่นออกมาเหมือนนกเขากำลังกระพือปีกเหมือนกำลังจะบินจึงได้ชื่อว่าเขาบิน เขาบินมียอดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 272 เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน 5 เมตร เนื้อที่ภายในถ้ำประมาณ 5 ไร่เศษ ภายในถ้ำประดับไฟทำให้เห็นความสวยงาม ของหินงอก หินย้อย ได้อย่างชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลหินกองได้เข้ามาบริหารจัดการดูแลแหล่งท่องเที่ยวถ้ำ เขาบินหลังจากที่จังหวัดราชบุรีได้ถ่ายโอนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำกับ ดูแลและบริหารจัดการเอง โดยนายหิรัณย์ เลขวัฒนะโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่อง เที่ยว เพื่อพัฒนาในเกิดการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ต่อไป