เที่ยวอุดรธานี

วนอุทยานวังสามหมอ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วนอุทยานวังสามหมอ เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านวังใหญ่ แต่เนื่องจากมีการเกิดน้ำท่วมที่ทำการเกือบทุกปี ทำให้ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ทำการใหม่

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ภูฝอยลม ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย ที่อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี ชื่อของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนิดหนึ่ง

วนอุทยานภูหินจอมธาตุ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วนอุทยานภูหินจอมธาตุ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) โดยกำหนดให้ป่าอนุรักษ์ (โซนซี)

ทะเลดอกบัวแดง (Home Stay บ้านเดียม) ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

โฮมสเตย์บ้านเดียมได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวในปี 2547 มีความเข้มแข็งของชุมชน วิถีชีวิตชาวประมงในลุ่มน้ำหนองหานที่น่าสนใจ คือธรรมชาติที่งดงามและมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ทะเลบัวแดงซึ่งมีพื้นที่กว่าหมื่นไร่ และเป็นต้นตำนานผาแดงนางไอ่ โดยดอกบัวแดง จะเริ่มบานในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก กิจกรรมที่น่าสนใจที่จัดไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การท่องเที่ยวศาลผาแดง และการล่องเรือชมทะเลบัวแดง ที่บึงหนองหาน

ห้วยหินทราย เขาขาด ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ห้วยหินทราย เขาขาด แต่เดิมเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ของตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ แต่ด้วยมีลักษณะเป็นหนองน้ำที่สวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติ มีโขดหินรูปทรงต่างๆ กระจายตามหนองน้ำทั่วบริเวณ สลับกับแนวทิวเขา ทำให้มีความสวยงามแปลกตา จนนำมาซึ่งได้มีผู้ขอสัมปทานในการสร้างที่พักและร้านอาหารบริเวณริมหนองน้ำห้วยหินทราย และด้วยบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจึงกลายเป็นจุดพักผ่อนที่สวยงามแห่งหนึ่ง ที่ผู้คนผ่านไปมามักนิยมแวะรับประทานอาหาร ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น มีลมโชย เย็นสบาย สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี

จุดชมวิว (อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม) ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี มีพื้นที่ 215,000 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ น้ำตกยูงทอง น้ำตกตาดน้อย และจุดชมวิวผาแดง โดยเฉพาะจุดชมวิวผาแดง มีจุดเด่น และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปชมได้ตลอดเวลา

วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพอุดมสมบรูณ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค ตั้งชื่อตามชื่อของไลเคนชนิดหนึ่ง ชื่อว่า “ฝอยลม”ซึ่งเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่กระจายอยู่เต็มพื้นที่ ต่อมาได้มีการให้สัมปทานทำไม้และมีราษฎรเข้ามาจับจองและบุกรุกพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมูบ้าน จึงทำให้สภาพป่าเริ่มเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ จนทำให้ ”ฝอยลม”เริ่มน้อยลง จนแทบจะหาไม่ได้ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม (น้ำตกยูงทอง) ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

น้ำตกยูงทอง เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน และภูย่าอู ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ประมาณ 500 เมตร มีลำน้ำไหลผ่านโขดหินสลับซับซ้อนสวยงามท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้นานาพรรณ น้ำตกยูงทองเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มี 3 ชั้น มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นได้ ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของนกยูง จนเป็นที่มาของชื่อยูงทอง ทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกยูงทอง เป็นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติที่อุทยานฯ จัดทำขึ้นเพื่อสื่อความหมายธรรมชาติแก่ผู้มาเยือน โดยได้จัดสื่อบรรยายลักษณะทางธรรมชาติตามเส้นทางเป็นระยะ ผ่านน้ำตกยูงทอง น้ำตกตาดน้อย จุดชมวิวผาแดง ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

วนอุทยานน้ำตกธารงาม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

วนอุทยานน้ำตกธารงาม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าขุนห้วยสามทาก ขุนห้วยกองสี ตำบลหนองแสง มีพื้นที่ทั่งหมดประมาณ 78,125 ไร่ ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2527 ลักษณะสภาพพื้นที่ของวนอุทยานฯ เป็นภูเขาสูงชัน และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่ห้วยสามทาก-ห้วยน้ำฆ้องตลอดปี จุดเด่นที่น่าสนใจภายในวนอุทยานฯ มีหน้าผา ถ้ำที่สวยงาม และมีลานหิน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “แหล” เป็นแหลขนาดใหญ่ เนื้อที่กว้างขวาง มีก้อนหินใหญ่ตั้งวางเรียงรายและซ้อนกันอยู่ และที่จุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องล่างได้ สถานที่พัก วนอุทยานน้ำตกธารงามไม่มีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเดินทางไปพักแรม หรือทัศนศึกษา จะต้องนำเต็นท์ไปเอง

น้ำตกคอยนาง ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

น้ำตกคอยนาง อยู่ในเขตวนอุทยานน้ำตกคอยนาง เขตป่าขุนห้วยสามพาด-ขุนห้วยกองสี อยู่ในท้องที่อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 78,125 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2527 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือจดห้วยสามพาด ทิศใต้จดห้วยเสือเต้น ทิศตะวันออกจดที่ดินถือครองของราษฎรตามแนวเหนือ-ใต้ ทิศตะวันตกจดสันเขาภูพาน

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

อุทยานนายูง-น้ำโสม อยู่ในเขตป่าโครงการไม้กระยาเลยกลางใหญ่ ตอนที่ 7 และตอนที่ 8 เขตอำเภอผือ จังหวัดอุดรธานี และป่าโครงการไม้กระยาเลยนายูง ตอนที่ 10 ตำบลนายูง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม มีเนื้อที่ประมาณ 13,112 ไร่ กรมป่าไม้ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2518 ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณป่านายูง-น้ำโสมตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ทางตอนเหนือเป็นหน้าผาสูงชัน มีโขดหินสลับซับซ้อนห่างจากหน้าผาเข้าไปประมาณ 700 เมตร มีน้ำตกยูงทองตั้งอยู่ ทางตอนกลางของพื้นที่ เป็นยอดเขาสูงชัน มีน้ำซับไหลตลอดปี สามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้สวยงาม ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม ฤดูร้อนอากาศร้อนมาก อุณหภูมิประมาณ 40 องศา-เซลเซียส เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนตลอดปีประมาณ 1,000-1,500 เมตร พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า สภาพป่าโดยทั่วไป เป็นป่าเต็งรังกระจายตามเชิงเขาและสันเขา พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มีไม้พื้นล่างได้แก่ หญ้าเพ็ก กระเจียว ตามหุบเขาเป็นป่าเบญจพรรณ พันธ์ไม้ที่พบได้แก่ ชิงชัน ประดู่ แดง มะค่าแต้ และไผ่ชนิดต่างๆ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เลียงผา เก้ง อีเห็น ชะมด ชะนี ลิง ค่าง หมูป่า กระจง กระรอก ตะกวด งู และนกชนิดต่างๆ ส่วนสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น กวาง เสือ ช้าง หมีควาย ถูกล่าหมดไปแล้ว

ทะเลบัวแดง ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ตั้งอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติหนองหาน อำเภอกุมภวาปี มีพื้นที่ประมาณ 22,500 ไร่ ประกอบด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำจำนวนมาก โดยสามารถเยี่ยมชมทะเลบัวแดงได้ในช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 06.00 – 11.00 น. มีท่าเรือให้บริการ เรือนำเที่ยวทั้งหมด 6 เท่าเรือ ได้แก่ 1.ท่าเรือบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี โทร. 08 9395 0871, 08 1964 5420 2.ท่าเรือเชียงแหว ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี โทร. 08 8310 4767 3.ท่าเรือโนนน้ำย้อย ต.แชแล อ.กุมภวาปี โทร. 09 1291 4972 4.ท่าเรือแชแล ต.แชแล อ.กุมภวาปี โทร. 09 3334 9975 5.ท่าเรือคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว โทร.08 6230 2424 6.ท่าเรือดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม โทร. 09 3931 4179

น้ำตกสามเทพสามัคคี ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

น้ำตกสามเทพสามัคคี เป็นน้ำตกที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีลำน้ำสามสายไหลมาบรรจบกันอย่างสวยงาม โดยมีสายหลัก คือ ห้วยบ้านนาเก็น บริเวณรอบๆ น้ำตก เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ประเภทของป่าไม้มีทั้งป่าเต็งเร็ง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง บรรยากาศร่มรื่น ทั้งนี้ น้ำตกแบ่งออกหลักๆ เป็น 4 ชั้น โดยชั้นบนจะเป็นอ่าง ที่เชื่อมโยงไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม สำหรับทางเข้าจะเป็นลานน้ำตกเหมาะแก่การเล่นน้ำเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดน้ำตกสามเทพ น้ำตกแห่งนี้ใช้เวลาเดินทางมาก จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยในช่วงเดือน มิถุนายน-ตุลาคม ที่ชอบเดินป่าชมความงามของธรรมชาติเป็นพิเศษ

ทะเลสาบหนองหาน ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่บนพื้นที่ 22,500 ไร่ ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของไทย ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์นก พันธุ์ปลา และพืชน้ำจำนวนมาก อีกทั้งมีระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหาร ความพิเศษของหนองน้ำแห่งนี้ อยู่ที่การเบ่งบานของดอกบัวแดงเต็มท้องน้ำ ตลอดเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปี โดยเดือนตุลาคมบัวแดงจะเริ่มแตกใบและออกดอกตูม และบานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บัวจะออกดอกมากที่สุดในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวส่วนใหญ่จะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเที่ยง จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่กับเก็บภาพความประทับใจ