เที่ยวเพชรบูรณ์

แมงกระพรุนน้ำจืดและแก่งบางระจัน ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แก่งบางระจัน ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านหนองแม่นา เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ โดยกิจกรรมพายเรือท่องป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า ภูเขา และน้ำตกที่สวยงามยิ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร หรือ 181,250 ไร่

ภูทับเบิก (บ้านทับเบิก) ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ภูทับเบิก เป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร เหตุผลที่เรียกภูทับเบิกก็เพราะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านม้งทับเบิกภูทับเบิก มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา ป่าไม้ สายหมอก ไอหนาวและอากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากร่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยและอยู่บนที่สูง จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลและทะเลหมอกที่มีให้ดูตลอดปีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือที่ ภูทับเบิก จะมีแปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปกคลุมไปทั้งขุนเขา ยามกลางคืนนักท่องเที่ยวที่ค้างแรมบนภูทับเบิก สามารถชมดาวฟ้า และดูดาวดิน ได้อย่างชัดเจน

ถ้ำใหญ่น้ำหนาว ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมีหินงอกหินย้อยและมีน้ำไหลรินออกจากปากถ้ำตลอดทั้งปี สูงจากระดับน้ำทะเล 995เมตร ทางเข้า ก.ม.60 ของทางหลวง ห้วยสนามทราย -หล่มเก่า – บ้านโพนชาด

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร มีเนื้อที่ประมาณ 966 ตารางกิโลเมตร หรือ 603,750 ไร่

ถ้ำสมบัติ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เคยเป็นถ้ำที่ใช้เป็นกระทรวงการคลังในสมัยจอมพล ป. เมื่อครั้งที่มีแผนย้ายเมืองหลวงมายังเพชรบูรณ์ ในปัจจุบันสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารไม่ปรากฏ นอกจากถ้ำซึ่งมองเห็นเป็นร่องรอยการก่อสร้างมั่นคงในสมัยนั้นลักษณะของถ้ำเป็นถ้ำเขาหินปูน บริเวณทางเข้ามีบันไดพญานาคขนาบทั้งสองข้าง นอกถ้ำมีซากป้อมปืนใหญ่ตั้งอยู่ในดงไม้ เพื่อป้องกันทรัพย์สมบัติที่ย้ายมาจากกระทรวงการคลัง ภายในถ้ำมีไฟฟ้า สว่างพอที่จะเห็นร่องรอยที่เก็บช่อนสมบัติ และมีรูปปั้นฤาษีและพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ จึงเรียกว่าถ้ำฤาษี

น้ำตกวังฮาง ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกแต่ละชั้นจะเป็นหินผาขนาดใหญ่ เมื่อน้ำตกกระทบแผ่นหินประกอบกับเสียงใบไม้ กิ่งไม้เสียดสีกันทำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงดนตรีที่ประสานเสียงกันได้อย่างลงตัว ภายในบริเวณน้ำตกมีที่นั่งหรือ ลานพักผ่อนชมบรรยากาศ แต่ละชั้นอยู่ห่างกันไม่มากสามารถเดินชมแต่ละชั้นได้สะดวกสบายมีน้ำใสไหลเย็นตลอดปี

เขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวม ของกลุ่มภูเขาน้อยใหญ่ ที่ทอดตัวเรียงราย สลับกันในภาคเหนือตอนล่าง เป็นที่ตั้งของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่บนภูเขา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แม้แต่ในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี เพียง 18-25 องศาเซลเซียสเท่านั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ได้มาพักผ่อน โดยยอดเขาสูงหลายแห่งที่น่าสนใจ เช่นเขาย่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระตำหนักเขาค้อ มีความสูง 1,290 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาผาซ่อนแก้วมีความสูงมากกว่า 1,300 เมตร ส่วนยอดเขาค้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ เขาค้อ มีความสูง 1,174 เมตร สภาพอากาศบนเขาค้อจึงค่อนข้างเย็น และเย็นจัดในฤดูหนาว และยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นแหล่งชมทะเลหมอกที่สวยมากแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ชื่อเขาค้อ มีที่มาจาก ป่าบริเวณนี้มีต้นค้อขึ้นอยู่มาก ซึ่งโดยปกติต้นค้อจะขึ้นในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศหนาวเย็น ป่าไม้ในแถบนี้เป็นป่าเต็งรังหรือป่าไม้สลัดใบ ป่าสน และป่าดิบ ที่น่าสนใจก็คือ พันธุ์ไม้ตระกูลปาล์ม ลักษณะคล้ายต้นตาล แต่ออกผลเป็นทะลายคล้ายหมาก แม้ปัจจุบันป่าจะถูกถางไปมากก็ตาม แต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้าง จุดเด่นของเขาค้อ คือการเที่ยวชมทะเลหมอกในฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งอยู่บริเวณจุดชมวิวเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัย ใกล้กับสถานที่สำคัญทางราชการหลายแห่ง ในอำเภอเขาค้อ นอกจากจะมีความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์ของประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ทางราชการ ใช้ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต ก่อนที่ผกค. จะแพ้พ่าย และสูญหายไปจากประเทศไทย ซึ่งสถานที่สำคัญหลายแห่งบนเขาค้อ ยังปรากฎหลักฐานเหล่านี้อยู่จำนวนมาก

บ่อน้ำพุร้อนบ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำพุร้อนบ้านพุขาม อยู่บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ (น้ำตกธารทิพย์) ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกธารทิพย์ หรือชื่อเรียกอีกนัยหนึ่งว่า น้ำตกหมูบูด เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และชาวเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะสภาพตัวน้ำตก เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 26 เมตร กว้างราว 30 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สวยงามตระการตา และยังเป็น ต้นน้ำของห้วยน้ำคล้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดธารน้ำไหล จนกลายเป็นน้ำตก ชั้นเล็กๆ ลดหลั่นไป ตลอดสาย ขณะเดียวกันตามลำธารดังกล่าว ยังเต็มไปด้วย ตาดน้ำ แก่งหิน ลดหลั่นกันไปเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จนแลดูสวยงาม และเต็มไปด้วยบรรยากาศ ของกลิ่นไอธรรมชาติ ที่ร่มรื่น ชื่อ น้ำตกธารทิพย์ นั้น ถูกตั้งขึ้นตามชื่อ หมู่บ้านธารทิพย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า บ้านหมูบูด สาเหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ เพราะมีเรื่องเล่าว่า มีหญิงสาวของ หมู่บ้านนี้ แต่งงานกับ หนุ่มบ้านอื่น โดยมีการเตรียม จัดงานเลี้ยงรื่นเริงกัน และมีการฆ่าหมูฆ่าไก่มา เตรียมทำอาหารรับประทานกัน แต่ปรากฎว่าสาวบ้านนี้ รอเท่าไหร่ หนุ่มก็ไม่มากระทั่งเวลา ผ่านเลยไปจนหมูที่เตรียมไว้ทำอาหารเกิด อาการบูดเสียขึ้น จนกลายเป็นที่มาของชื่อ หมู่บ้านและน้ำตกแห่งนี้ ต่อมาภายหลังได้มีการ เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ ทำให้ชื่อน้ำตกพลอยได้รับการเปลี่ยนตามไปด้วย กระทั่งปี 2537 นายปัญญา บุญสมบูรณ์ ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการ สำรวจเบื้องต้น และรายงานให้ ทางกรมป่าไม้ทราบ จนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2538 กรมป่าไม้ อนุมัติให้จัดตั้งเป็น วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์โดยมีพื้นที่ ครอบคลุม ประมาณ 8,750 ไร่ หรือ 12 ตารางกิโลเมตร ความโดดเด่นของ น้ำตกธารทิพย์นั้น นอกจากจะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ แล้วสภาพโดยรอบน้ำตกยังเต็มไปด้วย ป่าไม้นานาพรรณทั้ง ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ขณะเดียวกันสภาพป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างมาก สำหรับเส้นทางเดินเท้าเข้าไปยังน้ำตกธารทิพย์นั้น จากป้อมเจ้าหน้าที่ วนอุทยานฯไปถึงตัวน้ำตกมีระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตร และตลอดเส้นทางจะมีจุด ให้ศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศน์โดยตลอด ส่วนสายน้ำที่ไหลตกจากหน้าผา จนทำให้กลายเป็นน้ำตกนั้น เนื่องจากเป็นน้ำที่เกิดจากน้ำผุด จึงทำให้มีน้ำไหล ต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี โดยเฉพาะแอ่งน้ำใต้ น้ำตกนั้นมีสภาพไม่ลึกจัด ทั้งที่เป็นแอ่งใหญ่ มีหาดทราย ทำให้ผู้ที่เดินทางไปเยือนมัก จะอดไม่ได้ที่ต้องลงไปสัมผัส กับสายน้ำที่เยือกเย็นของน้ำตกแห่งนี้ นอกจากนี้มีน้ำตกอื่นเป็นองค์ประกอบ สำคัญประกอบน้ำตกขั้นบันได ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามไม่แพ้กัน เนื่องจากสายน้ำที่ไหล ตกกระทบกับแก่งหิน ในลักษณะที่เป็นขั้นบันได จำนวนกว่า 10 ขั้น ทำให้น้ำตกขั้นบันไดเป็นน้ำตก ที่ได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยวไม่แพ้กัน โดยเส้นทางไปน้ำตกขั้นบันได จะมีเส้นทางเดินเท้าแยกจากเส้นทางไปน้ำตกธารทิพย์ ระยะทางราว 400 เมตร แต่ทางขึ้นจะค่อนข้างลำบาก เพราะทางลาดชัน แต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายบรรดานักท่องเที่ยว ห่างจากที่ทำการวนอุทยานราว 5 กิโลเมตร

แก่งวังน้ำเย็น ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นแก่งน้ำขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี บริเวณนี้จะมีสภาพภูมิ ประเทศเป็นป่าดงดิบชื้น ตัวแก่งจะอยู่ใต้ลงไปจากหน่วยพิทักษ์ป่า วังน้ำเย็น ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำเข็กน้อย ในฤดูฝนน้ำหลากจากสายน้ำเข็ก จะท่วมมิดแก่งจนมองไม่เห็นอะไร ต้องรอให้ถึงฤดูหนาวและฤดูร้อน ตัวแก่งซึ่งมีลักษณะเป็นแก่งหินลาดเทระเกะระกะจึงจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นนอกจากนั้นแล้วแก่งวังน้ำเย็นยังเป็นแหล่งที่พบกะพรุนน้ำจืด ซึ่งหาชมได้ยากและมีเพีลงแห่งเดียวในประเทศไทย

ภูเขาหินปะการัง ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ภูเขาหินปะการัง ตั้งอยู่ ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน ภูเขาหินปะการัง หรือชาวบ้านเรียกกันว่า เขาหน่อ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 8 บ้านเขาเพิ่มพัฒนา ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน อยู่ในเทือกเขาชนแดน เป็นภูเขาหินสูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,200 เมตร มี ความลาดชันราว 45 องศาฯ ลักษณะแปลกตา แตกต่างจากภูเขาที่อยู่ข้างเคียง เต็มไปด้วยหินแหลมคมสีเทาโผล่ขึ้นมาทั่วบริเวณ มองดูคล้ายปะการังหินบางลูกเมื่อใช้วัตถุเป็นไม้ หรือเหล็กเคาะจะมีเสียงดังก้องกังวานคล้ายเสียงระฆังพบอยู่โดยรอบครอบคลุม ภูเขาทั้งลูก มีต้นไม้ขึ้นสลับกันหลากหลายชนิด ‘เขาหินปะการัง’ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ‘เขาหน่อ’ เป็นเทือกเขาหินมีความลาดชันราว 45 องศา ทั้งนี้จากการสันนิษฐานในเบื้องต้นคาดว่า เดิมทีบริเวณเทือกเขาแห่งนี้ น่าจะเป็นท้องทะเลหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในสมัยเมื่อหล ายล้านปี ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยผิวโลกยตัว จนทำให้เกิดสภาพดังกล่าวขึ้น มีอาณาบริเวณครอบคลุมภูเขา 2 ลูก เนื้อที่รวมกว่าพันไร่ มีต้นไม้ขึ้นสลับกันอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะ ต้นจันทน์ผา ไม้มงคลหายาก และยังเป็นไม้ที่เหล่าพ่อค้าไม้ ต้องการเป็นอย่างยิ่ง ลักษณะของภูเขาหินแห่งนี้คล้ายกลุ่มปะการังที่อยู่ใต ้ท้องทะเล รูปร่างตามจินตนาการเหมือนหน่อไม้ผุดขึ้นมาจากเขาหิน มีลักษณะแหลมคม หากอยากได้รูปสวย แต่ไม่ระวังรับรองว่าได้แผลกลับบ้านเป็นที่ระลึกแน่น นอน หินบางลูกเมื่อนำไม้หรือเหล็กไปเคาะเบาๆ จะให้เสียงที่ดังกังวานคล้ายเสียงระฆัง ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นนั้น คาดว่าน่าจะมีแร่บางชนิดอยู่ด้านใน

ป่าเปลี่ยนสี (อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว) ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในท้องที่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ป่าน้ำหนาวเป็นเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะภูผาจิต ภูกุ่มข้าว และเทือกเขาโดยรอบ ประกอบขึ้นเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของลำธารสายยาว เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย ห้วยขอนแก่น ห้วยน้ำเขิญ ซึ่งไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์ ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ หรือ 966 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่สลับซับซ้อน อันเป็นรอยต่อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนั้น ล้วนเต็มไปด้วยทิวเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี และมีความหลากหลายทางชีวภาพ มนต์เสน่ห์ของพงไพรในแถบนี้มีความโดดเด่นในด้านป่าสนบนภูเขาสูงซึ่งให้ บรรยากาศแปลกตาของผืนป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ภูมิอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี เอื้ออำนวยให้เกิดป่าสนกว้างใหญ่กระจายอยู่ทั่วภู และสามารถดึงดูดนักเดินทางได้จำนวนมาก จุดที่มีชื่อเสียงมากของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว คือบริเวณสวนสนภูกุ่มข้าว ซึ่งมีดงต้นสนสามใบต่อเนื่องเป็นผืนใหญ่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี บรรยากาศโปร่งโล่งของทิวสน ที่ยืนต้นกระจัดกระจายกันอยู่สร้างภาพที่สวยงามบาดตา ลักษณะของต้นสนสามใบมีเปลือกแตกเป็นเกล็ดคล้ายหนังจรเข้ ลำต้นสูงชะลูดกว่า 30-40 เมตร บนยอดภูกุ่มข้าวถ้าหันหน้าไปทางทิศใต้ จะมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ได้อย่างชัดเจน

น้ำตกตาดหมอก (อุทยานแห่งชาติตาดหมอก) ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำตกตาดหมอก ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดหมอก โดยใช้เส้นทางจากอุทยานฯขึ้นไปยังน้ำตกตาดหมอก 19 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าอีก 2.30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกสูงเด่นและสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยต้นกำเนิดเกิดจากเขาตาดหมอกมีน้ำไหลตลอดปี ซึ่งไหลลงมาจากหน้าผาเป็นน้ำตกชั้นเดียวโดดๆ ความสูงประมาณ 320 เมตร น้ำตกจะไหลลงมาตามคลองห้วยบงลงสู่อ่างเก็บน้ำเฉลียงลับและไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักในที่สุด

เขาถมอรัตน์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขาถมอรัตน์ เป็นศาสนสถานซึ่งดัดแปลงจากคูหาธรรมชาติ หันปากถ้ำไปทางทิศเหนือ พื้นที่บริเวณถ้ำประมาณ 1.5 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจศึกษาเพื่อขอขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ภายในถ้ำมีแท่งหินธรรมชาติตั้งอยู่กึ่งกลางห้อง สามารถเดินวนได้โดยรอบและมีภาพสลักบนแท่งหิน แหล่งโบราณคดีแห่งนี้คงจะถูกทิ้งร้างไปในช่วงหลังสมัยลพบุรี เนื่องจากพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลักษณะและเทคนิคอยู่ในสมัยลพบุรี ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดียุคสุดท้ายที่พบในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้และพร้อมกันนี้ประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาถมอรัตน์ก็ได้ยุติลง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หน่วยพิทักษ์ฯ หนองแม่นา) ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาคล้ายหลังเต่าสูง ๆ ต่ำ ๆ เป็นเทือกเขาหินปูนทอดเป็นแนวยาวมีจุดสูงสุดคือ บริเวณเขาแค เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยเข็คใหญ่ และคลองวังทอง ฤดูฝนอยู่ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นมากเหมาะแก่การไปท่องเที่ยว พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ต้นสองใบ มะม่วงป่า ประดู่ และทุ่งหญ้าที่เป็นพื้นที่โล่งกว้างใหญ่มีสนและไม้ดอกขึ้นสลับกันอยู่สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่สะพานแขวน ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญา ทุ่งโนนสน

บึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

บึงสามพันตั้งอยู่ที่ตำบลบึงสามพัน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบึงสามพันประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 323 ไร่ มีลักษณะเป็นลำคลองยาวประมาณ 3 กิโลเมตร

น้ำตกแสนสมบูรณ์ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ตำบลพุทธบาทยกฐานะจากสภาตำบลเมื่อปี 2539 โดยมีนายสมเดช ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง และนายสุบิน จันทวงษ์ เป็นประธานสภาฯ และต่อมาครบวาระได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อปี 2543 โดยมีนายสมเดช ธรรมมา เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชนแดน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านห้วยตูม หมู่2 บ้านน้ำพุ หมู่3 บ้านน้ำลัด หมู่4 บ้านห้วยงาช้าง หมู่5 บ้านหนองตาด หมู่6 บ้านกกจั่น หมู่7 บ้านซับสีทอง หมู่8 บ้านผาทอง หมู่9 บ้านคลองบอป หมู่10 บ้านโป่งตะแบก หมู่11 บ้านถ้ำเขาเครือ หมู่12 บ้านโป่งเจ็ดหัว หมู่13 บ้านลาดน้อย หมู่14 บ้านหนองเล้าไก่ หมู่15 บ้านโค้งผักชี หมู่16 บ้านวังมะปราง

ทุ่งนางพญา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนาและเป็นป่าสนที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในช่วงปลายฤดูฝนต่อถึงฤดูหนาว หากมาในช่วงเช้าก่อน 10 โมงจะได้พบความความงามของแสงแดดที่พาดผ่านบริเวณป่าสนสวยงามมาก ทุ่งหญ้าแห่งนี้เหมาะแก่การนั่งรถชมวิวและตั้งค่ายพักแรม การเดินทางจาก ทุ่งแสลงหลวงไปอีกประมาณ 16 กิโลเมตร และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต้นทือีกที่หนึ่ง นักท่องเที่ยวมักเดินทางเข้าไปกางเต็นท์พักแรม เพื่อชื่นชมความงามของป่าสนท่ามกลางสายหมอกยามเช้า ในช่วงปลายฤดูฝนและฤดูหนาว ต้นสน ที่ขึ้นอยู่ในป่าแห่งนี้เป็นสนสองใบ มีขนาดสูงใหญ่มากกว่าที่ใด ๆ ในประเทศไทย ตามกิ่งสนเราได้พบกล้วยไม้อิงอาศัยที่หาชมได้ยาก นั่นคือ เอื้องชะนีและเอื้องคำปากไก่

ภูทับเบิก (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า) ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอหล่มเก่า 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางจากหล่มเก่าไปภูหินร่องกล้า หรือห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 90 กิโลเมตร ภูทับเบิก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากร่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยและอยู่บนที่สูง จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยช่วงเช้าจะมองเห็นกลุ่มเมฆ และทะเลหมอกตัดกับยอดเทือกเขาเพชรบูรณ์