เที่ยวสมุทรสงคราม

ดอนหอยหลอด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สันดอนใหญ่ตลอดชายฝั่งทะเล อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 50 เมตร 2,000 เมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 22,000 ไร่ จำนวนดอนที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีทั้งหมด 7 ดอน แต่ละดอนแยกจากกันด้วยร่องน้ำเล็กๆ ลึกบ้างตื้นบ้างดอนที่มีหอยหลอดชุกชุมมากมีจำนวน 5 ดอน ซึ่งเป็นดอนที่เกิดขึ้นนานแล้ว ความหนาแน่นของหอยหลอดบนพื้นที่ประมาณ 15,056.25 ไร่ ลักษณะพื้นที่ของดอนหอยหลอด เป็นลักษณะดินปนทราย ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ซึ่งอาจนำไปใช้ถมที่ได้ แต่ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างไม่ได้ หอยหลอดจะอยู่หนาแน่นบริเวณที่มีทรายประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ความหนาแน่นของหอยหลอดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละปีที่เปลี่ยนแปลงไป

พื้นที่ปลูกป่าชายเลน ตำบลคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

พื้นที่ปลูกป่าชายเลน ตำบลคลองโคน ที่นี่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมน่าสนใจบริเวณปากอ่าวแม่กลอง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปได้สะดวก ปัจจุบันมีพรรณไม้ป่าชายเลนขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ราว 2,000 ไร่ มีกิจกรรมนั่งเรือหางยาวชมพื้นที่ป่าชายเลน ชมนกนานาชนิด รวมทั้งลิงแสม และสัมผัสกับชีวิตชาวประมงอย่างใกล้ชิด

ป่าชายเลนตำบลแหลมใหญ่ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

เป็นป่าชายเลนปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือวิ่งบนเลน ชมทัศนียภาพ หรือถีบกระดานเลนปลูกป่า ตกเย็นนั่งเรือชมหิ่งหอยจำนวนนับแสนตัว