เที่ยวจันทบุรี

จุลศิรจุมพฏเจดีย์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

จุลศิรจุมพฏเจดีย์ เดิมชื่อ อลงกรณ์เจดีย์ สร้างด้วยศิลาแลงเมื่อ พ.ศ. 2419 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้ว พร้อมกับ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดปรานน้ำตกพลิ้วมาก 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (น้ำตกคลองไพบูลย์) ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกคลองไพบูลย์ เป็นธารน้ำตกขนาดใหญ่ เหมาะแก่การลงเล่นน้ำและพักผ่อน บรรยากาศสงบร่มรื่น อยู่บริเวณที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ คก.2 (คลองไพบูลย์) ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 8 กิโลเมตร

จุดชมวิวทิวทัศน์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

จุดชมวิวทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติขึ้นไปตามเส้นทางลาดยาง มีระยะทางประมาณ 250 เมตร เส้นทางค่อนข้างชัน โดยในจุดชมวิวทิวทัศน์นี้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ และสามารถชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นในบริเวณนี้ ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้จัดสถานที่ไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้กางเต็นท์พักแรม ณ จุด นี้ด้วย

ป่าชายเลนท่าสอน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) จันทบุรี คือศูนย์การเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุ ที่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติ และเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

น้ำตกอ่างเบง ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกอ่างเบง 100 กว่าปีที่ผ่านมา ชาวกัมพูชา (เขมร) จากเมืองพระตะบองได้อพยพหนีโรระบาด คือ โรคฝีดาษ เข้ามาทำมาหากินอยู่ที่บ้านแหลมและอพยพมาตั้งรกรากเพื่อทำมาหากินต่อที่บ้านแพรกโอน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเดินศึกษาธรรมชาติในเส้นทางด้วยตนเอง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 11 จุด ในแต่ละจุดจะมีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติติดตั้งไว้ และมีเจ้าหน้าที่เดินนำให้ความรู้โดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดสิ้นสุดของเส้นทาง อยู่บริเวณด้านหน้าอลงกรณ์เจดีย์ ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ในพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า

น้ำตกมะกอก ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกมะกอก เป็นน้ำตกที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ โดยตัวน้ำตกนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี น้ำตกอยู่เลยทางเข้าน้ำตกตรอกนองไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ตามถนนสาย ขลุง-มะขาม จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พล.4

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่ ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 20-924 เมตร จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ที่ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 924 เมตร และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกในการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

เกาะจุฬา ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เกาะจุฬาเป็นเกาะเล็กๆ ใกล้ฝั่ง นั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะได้ที่หาดกระทิง สามารถไปดำน้ำชมปะการังรอบเกาะ หรือปิกนิกบนเกาะโดยเหมาเรือที่หาดแหลมสิงห์ 

หาดคุ้งวิมาน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

หาดคุ้งวิมาน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนายายอาม ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณกิโลเมตร เป็นชายหาดที่เงียบ สงบ และมีทัศนียภาพที่สวยงามถนนเลียบหาดคุ้งวิมานเป็นถนนเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ท่องเที่ยวเหมาะแก่การพักผ่อนประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคมคุ้งวิมานมีลักษณะ เป็นหาดทราย สีเหลือง ที่ริมชายหาดมีร้านค้าบริการ อาหารเครื่องดื่มและห้องอาบน้ำจืด บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การ พักผ่อน มีสถานที่สำหรับพักแรม

เขาแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เขาแหลมสิงห์ เป็นภูเขาขนาดเล็กที่ยื่นออกไปในทะเล บนเขาเป็นป่าดิบ มีชายหาด เกาะนมสาว เกาะจุฬา และมีป่าชายเลนอยู่ในพื้นที่ ความสูงของภูเขาตั้งแต่ 0 – 172 เมตรจากระดับน้ำทะเล วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยได้รับลมทะเลอยู่เป็นประจำ ทำให้เกิดฝนตกอย่างสม่ำเสมอ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 25 – 30 องศาเซลเซียส 

ชายหาดทะเลปากน้ำแขมหนู ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บริเวณชายหาดทะเลปากน้ำแขมหนู นี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลและภูเขา ได้เห็นชีวิตประจำวันของชาวทะเลเพราะมีท่าเทียบเรือขนาดเล็กอยู่ ยามเย็นจะเห็นเรือประมงประมาณ 20-40 ลำออกหาปลา ซึ่งจะแล่นตามกันออกไปในทะเล เป็นภาพที่สวยงามมาก บริเวณนี้มีร้านอาหารที่ชาวประมงนำมาขายเอง

น้ำตกคลองนารายณ์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์เป็นน้ำตกที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 3 (น้ำตกคลองนารายณ์) เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีชั้นเดียว ที่น้ำตกคลองนารายณ์มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 18 แห่งประเทศไทยที่ใช้ในพระบรมมหาราชวัง

น้ำตกคลองนารายณ์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์เป็นน้ำตกที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 3 (น้ำตกคลองนารายณ์) เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีชั้นเดียว ที่น้ำตกคลองนารายณ์มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 18 แห่งประเทศไทยที่ใช้ในพระบรมมหาราชวัง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกพลิ้ว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเดินศึกษาธรรมชาติในเส้นทางด้วยตนเอง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 11 จุด ในแต่ละจุดจะมีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติติดตั้งไว้ และมีเจ้าหน้าที่เดินนำให้ความรู้โดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดสิ้นสุดของเส้นทาง อยู่บริเวณด้านหน้าอลงกรณ์เจดีย์ ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ในพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า

จุดชมวิวชายหาดคุ้งวิมาน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

จุดชมวิวชายหาดคุ้งวิมาน สถานที่ที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นจุดชมวิวบนยอดเขา เห็นทะเลของหาดคุ้งวิมานจากมุมสูง จุดชมวิวนี้มีจุดเด่น คือ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อยืน หรือพระชนะมารศรีมงคล พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ (ห้ามสมุทร) ประทับหันหน้าออกสู่ทะเล ดังนั้นบริเวณนี้จึงเรียกสั้นๆ ว่า จุดชมวิวพระยืน อันเป็นจุดชมวิวที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งในคุ้งวิมาน ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเก็บภาพสวยๆ ของทะเลบริเวณชายหาดคุ้งวิมาน หรือนั่งพักผ่อนหย่อนใจ รับลม ชมวิวบรรยากาศทะเลได้อย่างสบายอารมณ์

น้ำตกหินดาด ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกหินดาดตั้งอยู่เทือกเขาสอยดาวใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน 10 กิโลเมตร การเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 317 ประมาณ 20 กิโลเมตร ผ่านสามแยกทับไทร มุ่งหน้าไปยัง อำเภอสอยดาว ระหว่างทางหลักกิโลเมตร 42-43 จะมีป้ายบอกทางเข้าน้ำตกหินดาด เส้นทางเป็นทางถนนลาดยางและมีถนนลูกรังระยะ 3 กิโลเมตร ก่อนถึงตัวน้ำตก สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถึงตัวน้ำตกได้เลย แต่ฤดูฝนต้องใช้ความระมัดระวังมากหน่อย บริเวณน้ำตกมีที่เล่นลานหินกว้างสามารถเล่นน้ำได้และมีที่นั่งพักเป็นจุดๆเหมาะแก่การไปพักผ่อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น มาเที่ยวแบบเป็นครอบครัว มีนักท่องเที่ยวมากในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ โดยที่ตั้งของน้ำตกเข้าได้สองฝั่งแต่เปิดให้เข้าแค่ฝั่งเดียวอีกฟากจะอยู่ติดกับสนามกอล์ฟ สามารถมองเห็นได้จากบริเวณที่เล่นน้ำ แต่ยังมีพรรณไม้ที่มีความหลากหลายชนิด และยังสามารถพบเห็นนกประเภทต่างๆได้อีกด้วย

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าขุนซ่อง” และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เป็นลำดับที่ 122 ของประเทศไทย

หาดแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

“หาดเจ้าหลาว” เป็นหาดทรายละเอียดสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันท์ เมื่อน้ำลง แนวสันทรายจะโผล่พ้นน้ำ ทอดเป็นแนวยาวไปจรดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ส่วนชายหาดด้านตะวันออกเป็นแหลมหิน บริเวณสันเขาหาดเจ้าหลาวเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเลที่น่าชม จะเดินเล่นตามเนินเขา หรือจะมานั่งตกปลาเก๋าก็ได้ จากหาดนี้ไปไม่ไกล สามารถออกไปดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นได้ หาดเจ้าหลาวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะมีทั้งที่พักและร้านอาหารทะเล ขึ้นชื่อในความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปูดำ หมึก ปลากะรัง ปลากะพง ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวคือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม สามารถหาเช่าเรือท้องกระจกได้ตามร้านอาหารหรือที่พักบริเวณริมหาด ค่าเช่าประมาณ 500-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ

น้ำตกตรอกนอง (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกตรอกนอง เป็นน้ำตกที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์แห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 1 (น้ำตกตรอกนอง) เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มี 3 ชั้น ชั้นบนสุก คือน้ำตกตรอกนอง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาร 4 ก.ม. น้ำตกมีชั้นเดียวมีน้ำไหลตลอดปี

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (น้ำตกกระทิง) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกกระทิง อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาคิชฌกูฎ มีความสูง 13 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามต่างๆ กัน และมีแอ่งน้ำใสสะอาดลงเล่นน้ำได้ แต่ละชั้นมีพืชจำพวก มอส เฟิร์น ขึ้นปกคลุมเขียวชอุ่มเต็มทั้งสองข้างลำธาร ชั้นน้ำตกที่สวยงามที่สุด คือ ชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 ซึ่งสายน้ำไหลตกลงมาจากผาสูงชัน ส่งละอองน้ำฟุ้งกระจาย น้ำตกชั้นที่ 10 มีน้ำไหลแรงมาก ไม่มีแอ่งให้เล่นน้ำ แต่เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นอ่างเก็บน้ำทุ่งเพล และผืนป่าดิบชื้นที่ปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่น น้ำตกกระทิง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเพียง 500 เมตร สามารถพายเรือแคนูชมธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำหาดกระทิงและน้ำตกกระทิงได้

ล่องแก่งวังขอนชาเลย์ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เป็นกิจกกรมที่ท้าทาย อยู่ในวังขอนชาเล่ย์ จุดประสงค์ในการสร้างที่นี่ขึ้นมา เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกับการท่องเที่ยวแบบผจญภัยและส่งเสริมมธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอมะขาม และอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้นานาชนิดขึ้นอยู่ปะปนกัน สัตว์ป่าชุกชุม แรกทีเดียวมีการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้ชื่อว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากาญจนาภิเษก” ภายหลังกรมป่าไม้ได้เสนอขอพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อดังกล่าวต่อสำนักราชวัง ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสำนักราชวัง สำนักราชเลขาธิการว่า ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 101 ก ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2541 มีพื้นที่ประมาณ 165,796 ไร่

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำจันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่อำเภอมะขาม และอำเภอเขาคิชฌกูฏ ด้วยสภาพป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าไม้ผลัดใบ มีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานาชนิด รวมทั้งพันธุ์ไม้หายาก เช่น ไม้กฤษณา มีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น กระทิง เสือ หมี กวาง เก้ง เลียงผา รวมทั้งนกชนิดต่างๆ ตามลำห้วยมีปลาพลวง ปลาก้าง ปลาหนวด ปลาดุกรำพัน อาศัยอยู่ มีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกกระทิง น้ำตกคลองช้างเซ

หาดแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เป็นจุดที่แม่น้ำจันทบุรีไหลออกอ่าวไทย ในยามแดดอ่อนแสง หาดจะร่มรื่นด้วยทิวสนที่ยืนต้นยาวตามแนวชายหาด มีที่นั่งพักผ่อนพร้อมทั้งร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่ริมหาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนในวันหยุด ทั้งเล่นน้ำและชมวิวทะเล ที่จากบริเวณหาด มองออกไปจะเห็นเกาะจุฬาและเขาแหลมสิงห์ หรือหากใครอยากเที่ยวเกาะ ที่นี่ก็เป็นจุดขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะจุฬาและเกาะนมสาวได้ด้วย

หาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เป็นหาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียดสุดสายตามีบรรยากาศสงบเงียบ ชายหาดทิวสนตลอดแนวชายหาด เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารและที่พักเปิดให้บริการ

ชายหาดทะเลปากน้ำแขมหนู ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บริเวณชายหาดทะเลปากน้ำแขมหนู นี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลและภูเขา ได้เห็นชีวิตประจำวันของชาวทะเลเพราะมีท่าเทียบเรือขนาดเล็กอยู่ ยามเย็นจะเห็นเรือประมงประมาณ 20-40 ลำออกหาปลา ซึ่งจะแล่นตามกันออกไปในทะเล เป็นภาพที่สวยงามมาก บริเวณนี้มีร้านอาหารที่ชาวประมงนำมาขายเอง

น้ำตกเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เป็นน้ำตกที่มีทั้งหมด 16 ชั้น การเดินชมน้ำตกเขาสอยดาวแบ่งเป็น 2 ระดับ ซึ่งระดับที่ 1 คือ ชั้นที่1-6 เป็นชั้นที่นักท่องเที่ยวสามารถปีนป่ายเดินเท้าขึ้นไปชมเองได้ ระดับ 2 คือ ชั้นที่ 7-16 ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาเพราะดีไม่ดีอาจเกิดอันตรายได้ ท่ามกลางป่าลึกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ตลอดเส้นทางเดินชมน้ำตกมีทั้งความงามและความตื่นเต้นท้าทาย และถ้าใครที่ชื่นชอบการดูผีเสื้อต้องห้ามพลาด เพราะที่นี่ในบริเวณธารน้ำจะมีผีเสื้อจำนวนมาก อีกทั้งยังถือเป็นที่ศึกษาพรรณไม้ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนั้นมีสภาพป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและสมุนไพร เช่น กระชายป่า กระวาน สัตว์ป่า ไก่ฟ้านกสาริกาเขียวหางสั้น สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน โดยมียอดเขาสูง 2 ยอด คือ ยอดสอยดาวเหนือและสอยดาวใต้ ความสูงของยอดสูงสุดคือ ยอดสอยดาวใต้ อยู่ที่ประมาณ 1,675 เมตร จากระดับน้ำทะเล

อ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่าวคุ้งกระเบน เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี โครงการหนึ่งที่ศูนย์ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลน และรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

น้ำตกพลิ้ว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกชั้นเดียวมีสายน้ำ 2 สวายไหลมาบรรจบกัน น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกที่พระมหากษัตริย์ของไทย 3 รัชการ คือรัชกาลที่ 5 6 และ 7 ได้เคยเสด็จมาทอดพระเนตรความสวยงามและได้จารึกพระปรมาภิไชยย่อไว้

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ อยู่ในท้องที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองพลิ้ว เนื้อที่ประมาณ 9,758.33 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2526 โดยลักษณะพื้นที่บนภูเขามีพันธุ์ไม้หลักที่ขึ้นอยู่ เช่น กระบก กระบาก ยางแดง หว้า ตีนเป็ด กระท้อนป่า มะขาม พยอม และพืชตระกูลปาล์ม เช่น เต่าร้าง หลาวชะโอน และหวายระกำ เฟิร์น บริเวณป่าชายหาดมีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่เป็นแนวแคบ ๆ หรือเป็นหย่อมยาวตลอดแนว โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของเขาแหลมสิงห์ เกาะนมสาว และเกาะจุฬา มีไม้สนทะเล หูกวาง ทองหลางป่า ขึ้นอยู่ทั่วไปทำให้ชายหาดมีความร่มรื่น

จุดชมวิวทิวทัศน์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

จุดชมวิวทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติขึ้นไปตามเส้นทางลาดยาง มีระยะทางประมาณ 250 เมตร เส้นทางค่อนข้างชัน โดยในจุดชมวิวทิวทัศน์นี้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ และสามารถชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นในบริเวณนี้ ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้จัดสถานที่ไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้กางเต็นท์พักแรม ณ จุด นี้ด้วย

จุลศิรจุมพฏเจดีย์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

จุลศิรจุมพฏเจดีย์ เดิมชื่อ อลงกรณ์เจดีย์ สร้างด้วยศิลาแลงเมื่อ พ.ศ. 2419 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้ว พร้อมกับ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดปรานน้ำตกพลิ้วมาก 

อ่าวยาง ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

อ่าวยางเป็นอ่าวเล็กๆ ด้านหน้าอ่าวประกอบไปด้วยต้นยางที่สูงใหญ่ใบหนาให้ร่มเงาที่ร่มรื่น ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่า อ่าวยาง มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือทางด้านซ้ายจะเต็มไปด้วยป่าชายเลน ที่มีต้นโกงกาง,ตะบูน,กวาด,ลำพูและลำแพน ขึ้นอยู่ทั่วไป ส่วนทางด้านขวากลับเป็นป่ารกทึบ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้ง ตะเคียน,มะค่า,เคี่ยมและยาง ขึ้นสูงเบียดเสียดกัน อ่าวยางเป็นอ่าวที่มีหาดทรายสีทองที่เต็มไปด้วยโขดหิน อ่าวยางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่สองของวนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ ที่มีที่พักและร้านอาหารไว้คอยบริการผู้มาเยือนรองจากชายหาดแหลมสิงห์ แม้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกจะมีไม่มาก แต่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกกระทิงอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาคิชฌกูฏ ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์สวยงามตามธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีชั้นน้ำตก 13 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามตามธรรมชาติ ชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่ 8 มีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นได้ทุกชั้น บริเวณน้ำตกกระทิงยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำที่สามารถมองเห็นน้ำตกชั้นที่ 7- 11 ทัศนียภาพโดยรอบและลานกางเต็นท์ที่มีทิวทัศน์สวยงาม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอมะขาม และอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้นานาชนิดขึ้นอยู่ปะปนกัน สัตว์ป่าชุกชุม แรกทีเดียวมีการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้ชื่อว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากาญจนาภิเษก” ภายหลังกรมป่าไม้ได้เสนอขอพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อดังกล่าวต่อสำนักราชวัง ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสำนักราชวัง สำนักราชเลขาธิการว่า ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 101 ก ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2541 มีพื้นที่ประมาณ 165,796 ไร่

น้ำตกคลองหินเพลิง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง) ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 71 กิโลเมตร ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ในเขตตำบลทุ่งควายกิน มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2518 มีเนื้อที่ 52,300 ไร่ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำประแสร์ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ อาทิ ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ตะเคียนยาง ไม้มะค่าโมง ไม้กฤษณา และกล้วยไม้ป่า และไม้ประดับจำพวกว่านต่างๆ หวาย ไผ่ป่า และเฟิร์นชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป อุทยานฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง ตลอดเส้นทางจะได้พบพันธุ์ไม้ต่างๆ พืชสมุนไพร โป่งสัตว์ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีจุดชมวิว ระยะทางเส้นทางที่ 1 จะมีความยาว 2 กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง และเส้นทางที่ 2 ระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยนักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนก่อนเดินศึกษาเส้นทาง ได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำตกคลองหินเพลิง ตั้งอยู่ทางด้านจังหวัดจันทบุรี ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำไหลตลอดปี สภาพป่ายังสมบูรณ์ ตลอดสองข้างทางของน้ำตกมีดงว่าน และดอกไม้ที่แปลกตา มีสัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ คลองหินเพลิงเป็นน้ำตกขนาดเล็กแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำเล็กมากไม่เหมาะเล่นน้ำ แต่สภาพป่ารอบบริเวณยังสมบูรณ์ ตลอดสองข้างทางของน้ำตกมีดงว่านและดอกไม้หลายชนิดที่แปลกตา ปัจจุบันบริเวณน้ำตกคลองหินเพลิงถูกละเลย และไม่ได้รับการดูแลทำให้รกร้าง อาคารบ้านพักบริเวณน้ำตกผุพังทรุดโทรม

อ่าวยาง จันทบุรี ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

อ่าวยาง มีที่มาเนื่องจากในอดีตได้มีชาวจีนชื่อเจ๊กป๊า เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณอ่าวนี้ และได้นำต้นยางมาปลูก เต็มบริเวณอ่าว ชาวบ้านจึงเรียกอ่าวแห่งนี้ว่า “อ่าวยาง” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อ่าวยางมีแนวหาดทรายขาวยาวประมาณ 300 เมตร มีแนวหินปะการังด้านนอกดูสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณรอบๆ มีที่พักและร้านอาหารให้บริการ จุดเด่นของอ่าวยางที่ยังคงมีเสน่ห์ คือ ความสงบเงียบ ความเป็นส่วนตัวอยู่มาก ผู้คนไม่พลุกพล่าน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาสถานที่สงบเงียบ อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ใกล้ชิดกับทะเล และมีความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ความพิเศษของอ่าวยางอีกอย่างหนึ่ง คือ ลักษณะที่ตั้งของอ่าวยางหันหน้าออกไปยังทิศตะวันตก จึงทำให้อ่าวยางเป็นหาดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

น้ำตกคลองไพบูลย์ (อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ) ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกคลองไพบูลย์ เป็นน้ำตกที่ทีลักษณะเป็นธารน้ำกว้างมีน้ำไหลตลอดปี พื้นเป็นทราย และหินขนาดต่างๆ ทำให้น้ำใส มีจุดที่เป็นน้ำตื้น และลึก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยสำหรับเด็ก เล่นน้ำได้สนุก ในหน้าฝน มีน้ำเยอะ น่าเล่น หน้าร้อนแม้น้ำจะน้อยก็ยังมีน้ำเป็นบางแอ่งให้ลงเล่นได้ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏที่ คก. 2 (คลองไพบูลย์) อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาร 8 กิโลเมตร ต้นน้ำมาจากเทือกเขาคิชฌกูฏ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่ ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 20-924 เมตร จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ที่ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 924 เมตร และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกในการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

อ่าวกระทิง ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

อยู่เขตวนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ เป็นชายหาดเล็ก ๆ ที่สวยงามและเงียบสงบ เดินทางโดยเรือจากชายหาดแหลมสิงห์ ใช้เวลา 20 นาที หรือใช้เส้นทางเดินรถจากอำเภอท่าใหม่ สายท่าใหม่-บางกะไชย มาถึงที่ทำการวนอุทยาน ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าลงไปที่หาดระยะทางประมาณ 400 เมตร ไม่มีที่พักบริการ แต่สามารถนำเต็นท์มากางพักแรมได้

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อยู่ในท้องที่ตำบบพลวง ตำบลตะเคียน อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตำบลฉมัน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร (36444.05 ไร่) สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบเขาที่มีความสมบูรณ์ หลากหลายไปด้วยพันธ์พืชและพันธ์สัตว์เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดจันทบุรี ยอดเขาที่สูงทุ่ดคือยอดเขาพระบาทหรือเขาเขาคิชฌกูฏ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1000 เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเขาเขาคิชฌกูฏ บนยอดเขายังมีรอยพระพุทธบาทปรากฎอยู่บนลานหินกว้าง และยังมีหินก้อนใหญ่เรียกว่าหินรูปบาตรเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และจะเปิดให้นมัสการรอยพระพุทธบาทในช่วงขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี

เกาะนมสาว ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เกาะนมสาว อยู่ด้านหน้าอ่าวกระทิง ตั้งอยู่ทางด้านขวาของแหลมสิงห์ รอบเกาะส่วนใหญ่เป็นโขดหิน ทางด้านหลังเป็นแหล่งปะการังเทียม มีปลาหลากชนิดเวียนเข้ามาตามช่วงฤดูกาล บนเกาะเหมาะแก่การตั้งแคมป์ ตกปลา หรือหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุง และเป็นที่หลบลมของเรือชาวประมง

จุดชมวิวชายหาดคุ้งวิมาน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

จุดชมวิวชายหาดคุ้งวิมาน สถานที่ที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นจุดชมวิวบนยอดเขา เห็นทะเลของหาดคุ้งวิมานจากมุมสูง จุดชมวิวนี้มีจุดเด่น คือ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อยืน หรือพระชนะมารศรีมงคล พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ (ห้ามสมุทร) ประทับหันหน้าออกสู่ทะเล ดังนั้นบริเวณนี้จึงเรียกสั้นๆ ว่า จุดชมวิวพระยืน อันเป็นจุดชมวิวที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งในคุ้งวิมาน ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเก็บภาพสวยๆ ของทะเลบริเวณชายหาดคุ้งวิมาน หรือนั่งพักผ่อนหย่อนใจ รับลม ชมวิวบรรยากาศทะเลได้อย่างสบายอารมณ์

จุดชมวิวเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

จุดชมวิวเขาสอยดาวตั้งอยู่บนยอดเขาภูสอยดาว บริเวณใกล้กับลานหินกูบ นักท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพ เขาสอยดาวได้โดยรอบ และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกด้วย

อลงกรณ์เจดีย์ (อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว) ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

อักษรพระปรมาภิไชยย่อ จปร,95,103,108 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จารึกไว้บนก้อนหินเหมือนต้นน้ำตกพลิ้วและอักษรพระปรมาภิไชยย่อ ปปร,2270 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สลักขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2470

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เดิมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มีชื่อว่า “ป่าสงวนเขาสอยดาว” เพราะเป็นภูเขาที่มีความสูงมาก ประมาณ 1,675 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในเวลากลางคืนจะเห็นดวงดาวอยู่ใกล้ยอดเขา ราวกับจะหยิบหรือสอยถึงได้ ต่อมาป่าสงวนแห่งนี้ถูกราษฎรบุกรุกลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และลักลอบล่าสัตว์ป่าอยู่เสมอ ประกอบกับ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติไม่รัดกุมพอที่จะเอาผิดผู้ทำลายป่าและล่าสัตว์ป่า ทำให้การลักลอบทำลายทรัพยากรเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กรมป่าไม้ เห็นว่าถ้าปล่อยไว้ให้เป็นป่าสงวนอยู่ตามเดิม นับวันป่าจะหมดไป สัตว์ป่าหลายชนิดที่มีอยู่ในป่าแห่งนี้จะถูกล่าจนสูญพันธุ์ ทางกรมป่าไม้ (โดยฝ่ายจัดการสัตว์ป่าแห่งชาติ กองบำรุง) จึงเข้าไปดำเนินงานเพื่อจัดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีกฎหมายเอาผิดผู้รุกล้ำลักลอบได้เข้มงวดขึ้น

ผาหินกูบ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ผาหินกูบ ตั้งอยู่ทางใต้ของเทือกเขาสอยดาวใต้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ภายใต้การดูแลของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านทุ่งเพล การเดินขึ้นผามีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร โดยจะผ่านคลองมะเดื่อ ป่าไผ่ ธารน้ำ ถ้ำหิน เส้นทางค่อนข้างชันไม่เหมาะแก่การเดินขึ้นช่วงหน้าฝน

บางชัน หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีความพิเศษของธรรมชาติได้แก่ ทะเลแหวกที่มีหาดทรายสีดำ ฝูงนกเหยี่ยวที่คอยหากินตามป่าชายเลน และวิถีชาวประมงที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน สามารถล่องแพชมทิวทัศน์ป่าโกงกางบริเวณป่าชายเลนได้ และยังมีอาหารทะเลสดๆ กับบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย