เที่ยวนครศรีธรรมราช

หาดในเพลา ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หาดในเพลา เป็นหาดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอขนอม ลักษณะหาดเป็นแนวยาวโค้ง มีภูเขาล้อมรอบ ซึ่งทัศนียภาพโดยรอบมีความเป็นธรรมชาติที่งดงามมาก หาดทรายขาวเนียนน้ำทะเลใสเหมาะสำหรับการเล่นน้ำ

ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติขนอม-ทะเลใต้ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในการดำเนินการเพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายโดยได้สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533

เขาพลายดำ (Khao Phlai Dam) ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ อบจ.นศ.ได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อปี 2546 จนทำให้เขพลายดำได้รับฉายาเป็น “มังกรทะเลใต้” อย่างสมภาคภูมิ เป็นภูเขาที่ติดทะเลเป็นรอยต่อ อ.ขนอมและ อ.สิชล มีหาดที่สวยงามคือ บริเวณหารท้องยาง มีสัตว์ป่าประเภทกินพืชอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งเช่น กระจง กวาง และนกนานาชนิด

น้ำตกสวนขัน (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกสวนขัน อยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขันสามารถเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสายนครศรีธรรมราช-ลานสกา-จันดี (ทางหลวงหมายเลข 4015) ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร และต่อรถโดยสารประจำทางสายจันดี-พิปูน ระยะทาง 4 กิโลเมตร บริเวณรอบน้ำตกยังเป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามเหมาะแก่การเดินป่าชมธรรมชาติและศึกษาพันธุ์ไม้

ป่ากรุงชิง (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง-อุทยานแห่งชาติเขานัน) ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง กิ่งอำเภอช้างกลาง กิ่งอำเภอพบพิตำ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 18 ธันวาคม 2517 ประกอบด้วยเทือกเขาที่สลับซับซ้อน มียอดเขาหลวงสูงสุด 1,835 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในภาคใต้

น้ำตกยอดเหลือง ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หรือน้ำตกเมืองใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของน้ำตกกรุงชิง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 4 ชั้นคือ หนานเตย หนานกระโดด หนานหญ้าคา หนานปลิว สามารถลงเล่นน้ำได้ สภาพทั่วไปเป็นป่าร่มครึ้ม การเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางสายนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี (ทางหลวงหมายเลข 4016) ระยะทาง 40 กม.)

น้ำตกสวนอาย (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกสวนอายตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นน้ำตกที่มีความงามแต่ไม่ใหญ่นักตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลละอายอำเภอฉวางห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 60 กิโลเมตรไปทางเส้นทางน้ำตกกะโรมน้ำตกสวนอายมีชั้นน้ำตก 5 ชั้น เปิดบริการให้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพียง 3 ชั้น คือ หนานช่องส้มหลอด, หนานต้นเหรียง และหนานเลากา

อุทยานบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุทยานบ่อน้ำร้อน อำเภอบางขัน ซึ่งน้ำพุร้อนแหล่งนี้มีอุณหภูมิที่ผิวดินประมาณ 55 องศาเซลเซียส น้ำพุร้อนอุทยานบ่อน้ำร้อน คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ วัดอุทยานบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญแห่งหนึ่ง

น้ำตกท่าแพ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียกชื่อตามลำคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้านท่าแพ อยู่ในท้องที่หมูที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง ห่างจากน้ำตกกะโรมไปประมาณ 6 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 ประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงสามแยกบ้านตาลจากนั้นแยกไปทางซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4015 ไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าน้ำตกท่าแพซึ่งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร น้ำตกท่าแพมีชั้นน้ำตก 10 ชั้น ได้แก่ หนานแพน้อย หนานนางครวญ หนานเตย หนานอ้ายซวย หนานปู หนานไผ่ และหนานน้ำราง อุทยานแห่งชาติเปิดให้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพียง 3 ชั้น

อ่าวดินสอ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่าวดินสอเป็นอ่าวขนาดเล็ก อยู่ติดต่อจากอ่าวท้องโหนด สภาพพื้นที่มีหาดทรายและโขดหินสวยงามเยอะแยะมากมาย หาดทรายขาว บางช่วงของหาดมีเปลือกหอยที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมากองอยู่บนหาดเป็นจำนวนมาก ทางด้านเหนือมีอ่าวเล็กๆ เป็นอ่าวที่มีโขดหิน และมีกองหินที่สามารถมองเห็นได้เด่นอยู่ก้อนหนึ่งตรงกลางอ่าว นั่นคือหินที่เขียนแล้วลบทิ้งได้เหมือนกระดานชนวน จึงเป็นที่มาของชื่อ อ่าวดินสอ อีกทั้งบริเวณอ่าวดินสอยังเป็นสถานที่สำหรับลงเรือเพื่อไปลงปลาโลมาสีชมพูของท้องทะเลขนอม ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

หินตา หินยาย ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หินตา หินยาย เป็นโขดหินรูปร่างประหลาด อยู่บริเวณอ่าวละไม ตำบลมะเร็ด มีนิทานท้องถิ่น เล่ากันต่อ ๆ มาว่า นานมาแล้ว มีตายายคู่หนึ่งชื่อตาแครง ยายเรียม เป็นชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางโดยเรือใบเพื่อเดิน ทางไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับลูกชาย ครั้นเรือ- แล่นมาถึงบริเวณแหลม ละไม เกิดพายุใหญ่ทำให้เรือล่ม ทั้งตาและยายเสียชีวิต คลื่นซัดขึ้นเกยหาดกลายเป็น หินที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิวทัศน์บนเขาดาดฟ้า ดูนกป่านานาชนิด พระอาทิตย์ตก ถ้ำเขาวัง น้ำตกน่านไผ่ ดำน้ำดูปะการัง เส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในการดำเนินการ เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย โดยได้สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยได้กำหนดที่ดินบางส่วนของป่าคลองธง คลองเหรง ป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนด ป่าเขาไชยสน ป่าเลนคลองขนอม เขาฝีหาย ป่าเขาวัง ป่าเขากรด ป่าไชยคราม-วัดประดู่ ป่าเขาหัวช้าง และหมู่เกาะ 8 เกาะ ได้แก่ เกาะมัดแตง เกาะมัดโกง เกาะราบ เกาะหัวตะเข้ เกาะวังนอก เกาะวังใน เกาะน้อย และเกาะท่าไร่ ในท้องที่อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่าวท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่าวท้องเนียน เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงแหลมประทับ และยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมประทับ ที่ให้บริการนำเที่ยวท้องทะเลขนอม ชมโลมาสีชมพู และเที่ยวชมเกาะแก่งต่างๆ ของทะเลขนอม อีกทั้งบริเวณอ่าวท้องเนียนซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ เมื่อเวลาน้ำลดต่ำสุดช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม จะเป็นพื้นทรายกว้าง ลักษณะพื้นทรายอิ่มน้ำ มีความนุ่มคล้ายพื้นสนามหญ้าบนกรีนสนามกอล์ฟ ที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง

หาดหินงาม ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หาดหินที่มีหินทั้งขนาดใหญ่และเล็กอยู่มากมาย ไม่เหมาะ ที่จะเล่นน้ำ หาดหินงาม อยู่ติดกับ หาดสิชล หรือที่ชาวท้องถิ่นเรียกกันว่า หัวหินสิชล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของเมืองสิชล ภูมิศาสตร์ของ หาดหินงาม มีลักษณะเป็นหาดหินโค้งยาวขนานกับแนวคลื่นที่ซัดน้ำทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง หาดทรายสีนวลกลมกลืนกับโขดหิน ตัดกับสีน้ำทะเล รับเส้นขอบฟ้า ร่มรื่นด้วยทิวไม้บริเวณรอบ เหมาะที่สุดสำหรับคนชอบทะเล

น้ำตกโยง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีสภาพป่าและทิวทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งหนึ่ง พื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือมาใต้ ได้แก่ เขาเหมน เขาทง เขาวังหีบ เขาพระเป็นต้น

อ่าวเตล็ด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่าวเตล็ด เป็นอ่าวที่มีพื้นที่ทางทะเลตอนเหนือสุดของอำเภอขนอม ติดต่อกับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงทำให้เป็นอ่าวที่สามารถพบเห็นปลาโลมาสีชมพู ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือเพื่อชมโลมา อ่าวเตล็ดเป็นอ่าวที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและเกาะต่างๆ อาทิเช่น เขาหลักซอ เขาพับผ้า เขาหัวช้าง เกาะถ้ำ เกาะทะลาย จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง แต่ที่เป็นจุดน่าสนใจของอ่าวเตล็ด คือ ทะเลบริเวณอ่าวเมื่อเวลาน้ำขึ้น ปลาโลมาสีชมพูและสีเงินมักกระโดดขึ้นเหนือน้ำโชว์ตัวให้เห็นอยู่บ่อยครั้งสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

แก่งคลองกลาย ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลองกลาย สายน้ำที่ก่อกำเนิดมาจากผืนป่าต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเขตป่ากรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน อันเป็นเทือกเขาเดียวกันกับเขาหลวง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช คลองกลายเป็นอีกหนึ่งสายน้ำที่มีความลงตัวทางธรรมชาติที่เหมาะสมในการล่องแก่งชมธรรมชาติสองฟากฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่า ดงดิบที่เขียวชอุ่มตลอดปี และวิถีชีวิตชุมชนริมคลองกลาย สภาพแก่งและสายน้ำคลองกลายเหมาะที่จะใช้ เรือยางที่มีขนาดเล็ก เพราะแก่งที่คลองกลายนี้จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่และไม่อันตราย จัดระดับความยกง่ายอยู่ที่ 2-3 โดยจะล่องเรือลัดเลาะไปตามโขดหินและร่องผาที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม สนุกสนานเร้าใจกับแก่งมากมาย เช่น แก่งหินหมอน แก่งช่องปืน แก่งประ และแก่งยาหนัด รวมระยะเวลาในการล่องประมาณ 4 ชั่วโมง

น้ำตกหนานปลิว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง) ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเดินทางไปยังน้ำตกหนานปลิวต้องเลาะลำธาร และปีนป่ายโขดหินผืนป่าโดยรอบเป็นป่าดงดิบตัวน้ำตกเป็นสายน้ำใหญ่ดิ่งลงจากหน้าผาหินสีดำสูงราว 70 เมตร สายน้ำสีขาวไหลแผ่เป็นม่านทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่างละอองน้ำปลิวฟุ้งกระจายทั่วบริเวณจนกลายเป็นที่มาของชื่อน้ำตกหนานปลิว ไม่มีแอ่งน้ำแต่มีก้อนหินน้อยใหญ่ระเกะระกะเต็มพื้นที่ด้านหน้าน้ำตกให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมทัศนียภาพ และความงดงาม

จุดชมวิวยอดเขาศูนย์ ทะเลหมอก ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขาศูนย์ เป็นภูเขาที่อยู่ในอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากภูเขาหลวงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 15 กิโลเมตร ทิศเหนือตั้งอยู่ในเขตตำบลกระเปียด ทิศใต้ และตะวันออกตั้งอยู่ในเขตตำบลไม้เรียง ทิศตะวันตกตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองเส ภูมิประเทศของเขาศูนย์ เป็นพื้นที่ป่าที่มีการปลูกต้นยางพาราแทรกอยู่โดยทั่วไปจนถึงยอดเขา บางส่วนเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ลักษณะพื้นที่เป็นแนวเขาสูงสลับกับร่องเขา ร่องน้ำทางทิศเหนือจะไหลสู่คลองชัยต่อกับแม่น้ำตาปี ร่องน้ำทางทิศตะวันตกของพื้นที่จะไหลสู่คลองขันต่อกับแม่น้ำตาปี ร่องน้ำทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของพื้นที่จะไหลลงสู่คลองเสต่อกับแม่น้ำตาปี เขาศูนย์มีเขาบริวารอีกสามลูก คือ เนินลูกกรอก ควนไฟไหม้ และเขาขวาง ยอดเขาศูนย์ มีความสูง 510 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรคมนาคม มีการตัดถนนลาดยาง ขึ้นไปบนเขาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ระยะทาง 7 กิโลเมตร ในช่วงตอนเช้า หรือหลังฝนตกจะมีทะเลหมอกปกคลุมโดยรอบ

โบราณสถานถ้ำเขาพรง ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โบราณสถานถ้ำเขาพรง โดยตามตำนานกล่าวว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1472-1501 พระเจ้าคุณอรรณพ เป็นเจ้าเมืองตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) พร้อมข้าทาสบริวารได้ล่องเรือทางทิศตะวันตกของเกาะ มองเห็นภูเขาที่สวยงาม จึงได้เดินสำรวจภูเขาลูกนั้นได้พบถ้ำที่มีความลึกและสวยงามด้วยด้วยหินงอกหินย้อย จึงได้สั่งบริวารสร้างพระประดิษฐานขึ้นไว้ในถ้ำ 1 องค์ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชา แต่ไม่สามารถที่จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ ต่อมาพระเจ้ามาราวิโชตุง ได้รับคำสั่งให้มาดำเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ โดยจุดเด่นของโบราณสถานแห่งนี้คือพระพุทธรูปมีอายุไม่น้อยกว่า 900 ปี มาแล้ว ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ถ้ำเขาพรง

บ่อน้ำร้อนกรุงชิง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ ณ สำนักสงฆ์บ่อน้ำร้อนวนาราม หมู่ที่ 3 ตำบล กรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่มีการจัดการโดยกลุ่ม กลุ่มบ่อน้ำร้อนกรุงชิงเพื่อการท่องเที่ยว โดยสมาชิกในกลุ่มก็คือชาวบ้านในหมู่ 3 ตำบลกรุงชิงนั้นเอง

น้ำตกสุนันทา (อุทยานแห่งชาติเขานัน) ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งตามชื่อของบุตรสาวขุนนัน ที่ได้อพยพลี้ภัยทางการเมืองมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ชื่อนันทา ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อสุนันทา เพื่อให้ชื่อน้ำตกเรียกง่ายขึ้น ซึ่งกลายเป็นน้ำตกสุนันทา

แหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหลมทรายรูปจันทร์เสี้ยวที่ยื่นไปในอ่าวไทย บริเวณตอนบนสุดของอำเภอปากพนัง ด้านที่ติดกับทะเลในหรืออ่าวนคร เป็นชุมชนชาวประมง ส่วนด้านอ่าวไทยเป็นหาดทรายยาวขนานไปกับทิวสนทะเล มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาหารทะเลแปรรูป ร้านอาหารริมหาด มีส่วนแสดงเหตุการณ์ในอดีตครั้งเกิดมหาวาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียตเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 ซึ่งทำให้ชาวแหลมตะลุมพุกสูญหายไปกว่า 1300 คน

หาดบ้านต้นสน ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริเวณสวนสนในอดีตบริเวณนี้จะเป็นป่าสน ซึ่งมีต้นสนทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากตลอดสองข้างทาง และถ้าเป็นช่วงมีลมมรสุมเข้าทะเลระยองด้วยแล้วล่ะก้อ สวนสนจะเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูง เนื่องจากต้นสนเป็นไม้เนื้ออ่อนเมื่อโดนลมพายุแรงๆ อาจทำให้ต้นไม้ฉีกขาดได้ และในบางครั้งจะล้มลงมาบนถนนที่รถกำลังวิ่งอยู่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ แต่ในปัจจุบันนี้จำนวนต้นสนได้ลดจำนวนลงอย่างมาก เนื่องจากมีการปรับพื้นที่เป็นร้านค้าและที่พักต่างๆ แต่ยังพอมีให้เห็นบ้างในช่วงสั้นๆระหว่างการเดินทางไปบ้านเพ ซึ่งแนวสนสองข้างทางที่เหลืออยู่ในระยะทางสั้นๆนี้ ช่วยทำให้เกิดร่มเงาและลดความร้อนของอากาศริมทะเลไปได้เยอะทีเดียว ด้วยเหตุผลนี้ทำให้สวนสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

น้ำตกกรุงชิง (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกชิงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากคลองกรุงชิงซึ่งไหลตัดผ่านหุบผาหิตแกรนิต ลดระดับตามความลาดเอียงของภูเขา ก่อเกิดเป็นชั้นน้ำตกอันงดงาม น้ำตกกรุงชิงเปิดให้เที่ยวชมจำนวน 7 ชั้น คือ หนานมัดแพ หนานปลิว หนานโจน หนานต้นตอ หนานวังเรือบิน และหนานฝนเสน่หา ซึ่งเป็นชั้นที่งดงามที่สุด นอกจากการเที่ยวชมน้ำตกและศึกษาประวัติศาสตร์แล้ว น้ำตกกรุงชิงยังมีแหล่งรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่สวยงาม มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมทชาติ ศึกษาพันธุ์ไม้และชมนกอีกด้วย

แหลมทวดหินนายคน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหลมทวดหินนายคน ตั้งอยู่ริมชายทะเลหาดท้องเนียน ใกล้กับจุดขึ้นเรือชมปลาโลมาสีชมพูที่อ่าวท้องโหนดและอ่าวดินสอ เป็นโขดหินที่โดดเด่นกว่าใคร มีชื่อว่าหินนายคน เป็นสัญลักษณ์ของ อ่าวท้องโหนด-อ่าวดินสอ อยู่ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความเชื่อที่สืบต่อกันมาว่าในสมัยโบราณมีคนตกลงมาจากเครื่องบิน แล้วตายตรงที่มีโขดหินนี้ตั้งอยู่ บางคนก็เชื่อว่าหินแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาขอพรเพื่อช่วยให้หายจากความกังวลใจบ้างก็สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ นอกจากนั้นสภาพภูมิทัศน์โขดหินประกอบกับน้ำทะเลสีฟ้าครามที่เหมาะกับการจับภาพในมุมเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะในวันที่แดดจ้า จะได้ภาพที่สีสันสดใส อีกทั้งบริเวณข้างเคียงที่เป็นชายหาดเหมาะแก่การเล่นน้ำทะเลหรือกิจกรรมชายหาดได้อีกด้วย

ถ้ำเขาวังทอง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้ำเขาวังทอง ถ้ำหินปูนผสมแร่เหล็ก ที่มีหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยงามมากมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอขนอม บริเวณปากถ้ำเป็นจุดชมวิวที่เห็นทิวทัศน์ของตำบลควนทอง ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ห้องโถงใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ตามพื้นถ้ำ ผนังถ้ำ และเพดานถ้ำ ประดับประดาด้วยหินงอก หินย้อย เสาหิน รูปร่างต่างๆ บ้างก็คล้ายเจดีย์ น้ำตก หนังปลา น้อยหน่า อ่างน้ำ ตามแต่จะจินตนาการกันไป เมื่อต้องแสงไฟจะดูระยิบระยับ เป็นประติมากรรมธรรมชาติที่งดงามยิ่ง แต่ละห้องในถ้ำมีความต่างระดับพอสมควร การเข้าชมอาจจะต้องปีนป่าย หรือก้มต่ำจนเกือบคลาน บางช่วงก็ลื่นจากความชื้น จึงควรสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสม เพื่อจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างสนุกสนาน

น้ำตกเขาเหมน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นน้ำตกขนาด 7 ชั้น ที่สวยมากแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้เกิดจากเทือกเขาเหมน เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับรองจากเขาหลวงและเขานัน (เทือกเขานครศรีธรรมราช) บริเวณน้ำตกยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ สำหรับการเดินป่าเขาเหมน มีลักษณะเป็นรูปทรงปิรามิด ลาดชัน สูง 1,235 เมตร มีเมฆหมอก ให้สัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดปี มีพันธุ์ไม้ป่าที่สวยงามและมากกว่า 300 ชนิด การเดินทางจากตัวเมือง ใช้เส้นทางสายนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ถึงที่สามแยกควนไม้แดง เลี้ยวเข้านาบอน ถนนหมายเลข นศ 2001 ระยะทาง 11 กม.ถึงน้ำตกคลองจัง สำหรับการเดินป่าเขาเหมนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน และช่วงเดินป่าคือเดือน ธันวาคม ถึงเมษายน สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาบอน ที่ 17 โทร. (075) 491244

หาดบ้านหน้าด่าน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คือหาดที่อยู่บริเวณตอนกลางของอ่าวขนอม ชายหาดเป็นแนวยาว ทรายขาวเม็ดทรายละเอียด น้ำทะเลใสสีคราม เหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล บรรยากาศสงบเงียบ สะอาดบริเวณหน้าหาดสามารถมองเห็น เขาคอเขา เขาเพลา มีรีสอร์ทอยู่หลายแห่งให้บริการนักท่องเที่ยว ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นท่าเรือสินค้า ชุมชนชาวจีนซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวจีนอำเภอขนอมในปัจจุบัน เคยเป็นที่ตั้งตลาดค้าขายมานับร้อยปีเพิ่งเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2505 ครั้งที่เกิดมหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก ปัจจุบันตลาดได้ย้ายไปอยู่ที่ตลาดสี่แยก ห่างจากหาดขนอมไปประมาณ 1.8 กิโลเมตร

น้ำตกกระโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกกระโรมมีชั้นน้ำตกทั้งหมด 19 ชั้น เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวชมความหลากหลายของธรรมชาติ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและรื่นรมย์เพียง 7 ชั้น ชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด เรียกว่า “หนานดาดฟ้า” และเห็นสายน้ำไหลพรั่งพรูลงจากหน้าผาสูงและลาดชัน 45 องศา ลดหลั่นลงมาตามโขดหินกว้างจนถึงแอ่งน้ำใหญ่เบื้องล่างที่สามารถลงเล่นน้ำได้ ตามปกติสายน้ำจะไหลแยกเป็น 2 สาย พอถึงช่วงหน้าฝนสายน้ำจะไหลหลากแผ่เต็มหน้าผา น่าชมมาก

น้ำตกเหรียงทอง (อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า) ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

น้ำตกเหรียงทองอยู่ห่างจากชุมชนตลาดเขาปู่ ประมาณ 7 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและภูเขานครศรีธรรมราช ชั้นที่ 13 สวยงามที่สุดมีจุดพักชมวิวมองเห็นทิวทัศน์ทะเลน้อย และเขาปู่ – เขาย่าซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นกลางที่ราบโอบล้อมด้วยเทือกเขาการเดินทางมาสะดวกง่ายดายโดยเริ่ม จากตัวเมืองจังหวัดพัทลุงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตรแยกซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4164 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตรและแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเส้นทางสายนี้สามารถไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เพื่อเดินทางไปจังหวัดตรังได้

น้ำตกสี่ขีด ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในอดีตผืนป่าบริเวณนี้หนาทึบและมีสัตว์ ป่าชุกชุม ชาวบ้านจึงเรียกด้วยชื่อน่าสะพรึงกลัวว่า “ผีขีด” ภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็น สีขีด พื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ซึ่งเป็นเขาหินปูน จึงก่อให้เกิดน้ำตกหินปูนที่สวยงาม และยังมีถ้ำที่น่าพิศวงหลายแห่ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดมีพื้นที่ประมาณ 90,625 ไร่ หรือ 145 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในแนวทิวเขานครศรีธรรมราชที่สูงชันสลับซับซ้อน มีสันปันน้ำเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี

น้ำตกวังลุง (น้ำตกสองรัก) ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ประมาณ 12 กม. มีถนนลาดยางของกรมโยธาธิการและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4141 ถึงน้ำตก กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไม่แพ้น้ำตกอ้ายเขียว

น้ำตกอ้ายเขียว ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกอ้ายเขียว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกในเขียวตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางน้ำไปน้ำตกพรหมโลก ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี น้ำตกอ้ายเขียวมีที่มาจากทุเรียนบ้านในละแวกนั้นที่มีชื่อว่า “อ้ายเขียว” ชาวบ้านจึงให้ชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า “น้ำตกอ้ายเขียว” เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีธรรมชาติงดงาม เกิดจากคลองในเขียวซึ่งมีความยาวของลำน้ำประมาณ 35 กิโลเมตร มีชั้นน้ำตกไหลลดห่นกันประมาณ 100 ชั้น ไหลลงมาจากหน้าผาสูงลดระดับตามความลาดเอียงของภูเขา ทางอุทยานแห่งชาติอนุญาตให้ท่องเที่ยวได้เพียง 3 ชั้น หนานช่องไทร หนานบังใบและหนานไม้ไผ่

ถ้ำติสโสคูหาเทวาธรรม (ถ้ำหลวงปู่แดง) ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้ำติสโสคูหาเทวาธรรม (ถ้ำหลวงปู่แดง) ถ้ำที่ประดิษฐานหลวงปู่แดง ที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนร่วมกันสร้างรูปหล่อหลวงปู่แดง ติสโส โดยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปกราบไหว้บูชา ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และภายในวัดถ้ำหลวงปู่แดง สามารถถ่ายรูปชมความงามของธรรมชาติ หรือจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวเตล็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับทั้งความสุขทางใจและความสุขทางกาย ความร่มรื่นของธรรมชาติที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเป็นพิเศษ หลังจากเที่ยวชมถ้ำไหว้พระขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมความงามของอ่าวเตล็ดเพื่อชมโลมาสีชมพูได้อีกด้วย

น้ำตกพรหมโลก (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

อยู่ในท้องที่หมู่ 5 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี สามารถเดินทางไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 (นครศรีธรรมราช-พรหมคีรี) ประมาณ 18 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4132 (พรหมคีรี-พรหมโลก) อีกประมาณ 4 กิโลเมตร น้ำตกพรหมโลกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีชั้นน้ำตกประมาณ 50 ชั้น เปิดบริการให้ท่องเที่ยวได้เพียง 4 ชั้น คือ หนานังน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานังหัวบัวและหนานวังอ้ายแล ในปีพ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสนั้ตกแห่งนี้และทรงจารึกพระปแรมาภิ”ธยย่อ “ภ.ป.ร.” และ “ส.ก.”ไว้ที่หน้าผาน้ำตกชั้นที่ 1 (หนานวังน้ำวน)

ถ้ำหงส์ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขานัน เป็นถ้ำที่มีลำธารน้ำไหลผ่าน ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามากมาย และมีลักษณะพิเศษคือ มีน้ำตกภายในถ้ำมากกว่า 5 ชั้น การเดินชมถ้ำจะต้องเดินลุยน้ำไปตามลำน้ำระยะทางประมาณ 300 เมตร ในฤดูฝนจะมีน้ำหลากจึงไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว และในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นถ้ำที่เหมาะสำหรับการศึกษาการกำเนิดของหินได้เป็นอย่างดี

น้ำตกระแนะ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกระแนะหรือชาวบ้านมักเรียกว่า น้ำตกวังแรดตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหล่งธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงาม สูง 10 ชั้นรอบบริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ การเดินทาง จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตามเส้นทางสายนครศรีธรรมราช-ลานสกา-จันดี (ทางหลวงหมายเลข 4015) ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ( เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกสวนอายและสวนขัน)จากนั้นใช้เส้นทางสายจันดี-พิปูน ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตรก่อนถึงที่ว่าการอำเภอพิปูน 1 กิโลเมตร ทางแยกขวามือมีป้ายบอกเข้าน้ำตกคลองระแนะระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

ถ้ำแก้วสุรกานต์ (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้ำแก้วสุรกานต์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกา ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นถ้ำหินปูนที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก บนผนังถ้ำเป็นรูปปั้นลักษณะต่างๆ และมีน้ำหยดตามเพดานถ้ำ ความลึกของถ้ำประมาณ 700 เมตร ทางเดินเข้าไปภายในถ้ำจะเป็นทรายและเป็นทางน้ำไหลในช่วงฤดูน้ำหลาก

น้ำตกคลองจัง (อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง) ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกคลองจังเป็นน้ำตกขนาด 7 ชั้นที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ไหลจากเทือกเขาเหมนเป็นยอดเขาที่มีความสูงรองจากเขาหลวงและเขานัน (เทือกเขานครศรีธรรมราช)บริเวณน้ำตกยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงหมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ประมาณ 20 กิโลเมตรการเดินทางจากอำเภอทุ่งสงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร แยกเข้าอำเภอนาบอน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรถึงบ้านคลองจัง จะพบทางแยกเข้าไปน้ำตก ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย.1 (คลองจัง) ตั้งอยู่ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปีฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม-ธันวาคม ปริมาณน้ำมากทำให้น้ำตกแต่ละแห่งมีน้ำมาก พืชพรรณธรรมชาติมีความสวยงาม

วัดถ้ำทองพรรณรา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำนานเล่าว่ามีชีปริงและชีปรางนำสัมภาระและผู้คนเดินทางมาทางทะเลเพื่อนำแก้วแหวนเงินทองไปสร้างพระบรมธาตุ เมื่อมาถึงอู่เรือ ได้ทราบว่าพระบรมธาตุสร้างเสร็จแล้ว จึงได้หาสถานที่ที่เหมาะสมคือ ถ้ำทอง แล้วได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำดังกล่าว แล้วนำแก้วแหวนเงินทอง บรรจุไว้ในองค์พระพุทธไสยาสน์นั้นด้วย เมื่อถึงแก่กรรม ลูกหลานจึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้น 2 องค์ นำกระดูกของชีปริง ชีปรางบรรจุเข้าไปภายใน ทุกปีจึงมี “ประเพณีขึ้นถ้ำ” เพื่อูชาพระพุทธไสยาสน์ ซึ่ง ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ประชาชนทั่วสารทิศมานมัสการพระพุทธไสยาสน์ แก้บนด้วยขนมพอง ขนมลา และเที่ยวชมถ้ำต่าง ๆ ภายในวัด ซึ่งมีอยู่หลายถ้ำ ทั้งเป็นถ้ำแจ้งและถ้ำมืด

น้ำตกคลองปาว (อุทยานแห่งชาติเขานัน) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำตกคลองปาว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีลักษณะการไหลของน้ำลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีโขดหินที่สวยงามเป็นต้นกำเนิดของคลองกลาย การเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว เริ่มจากบ้านปากลงมาถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขน.1 (คลองกลาย) แล้วเดินเท้าผ่านอดีตค่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงน้ำตกเส้นทางช่วงนี้นับเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจเส้นทางหนึ่ง