เที่ยวเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ (น้ำตกห้วยทรายเหลือง) ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกห้วยทรายเหลือง เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ที่พักแรมมากที่สุด อดีตกาลเม็ดทรายสีเหลืองไหลมากับสายน้ำยามฝนหลาก ดุจดั่งเม็ดทองคำอันเลอค่า ที่น้ำตกแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกคือ มีอาคารค่ายพักแรมถาวร สำหรับหมู่คณะที่สนใจศึกษาธรรมชาติ รองรับจำนวนผู้เข้าพักได้ 80-100 คน มีการบรรยายพิเศษ กิจกรรมกลุ่มศึกษาธรรมชาติ และการเข้าค่ายเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในทุกวัน

น้ำตกวชิรธาน (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า น้ำตกตาดฆ้องโยง เกิดจากลำห้วยแม่กลาง อยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 22 ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 70-80 เมตร สายน้ำไหลตกจากหน้าผาลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ในยามที่แสงอาทิตย์ส่องกระทบละอองน้ำจะปรากฏสายรุ้งงดงามขึ้นเหนือธารน้ำ ตรงข้ามมีหน้าผาสูงชัน เรียกว่า “ผามอแก้ว” หรือภายหลังเรียกว่า ผาแว่นแก้ว

น้ำตกสิริธาร (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกสิริธาร เดิมชื่อว่า “น้ำตกป่าคา” เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากลำน้ำแม่กลาง บริเวณเทือกเขาดอยอินทนนท์ และไหลลงสู่น้ำแม่ปิงที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ยอดดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ยอดดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีความสูงถึง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บนยอดดอยอินทนนท์ มีผืนป่าดิบดึกดำบรรพ์อันกว้างใหญ่สมบูรณ์ปกคลุม สามารถพบเห็นกล้วยไม้และพันธุ์ไม้ป่าที่สวยงามและหายาก

น้ำตกมณฑาธาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ความงามของน้ำตก 9 ชั้น ข้างทางจะพบไม้ยืนต้นมณฑา ดอกสีขาว ใบใหญ่ สีเขียวสด สามารถเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก และเล่นน้ำตก น้ำตกมณฑาธารหรือน้ำตกสันป่ายาง

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 163,163 ไร่หรือปรมาณ 263 ตร.กม. และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ มีพื้นที่ที่สูงที่สุดของอุทยานประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดเมตร จากระดับน้ำทะเลซึ่งก็คือ ดอยปุย มีสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญทางศาสนา และทางประวัติศาสตร์อยู่ 2 แห่ง คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร และพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ประกอบด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ ภูเขาที่สูงสลับซับซ้อน ที่สำคัญได้แก่เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร

ถ้ำห้วยบอน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก มีความลึกจากปากถ้ำหนึ่งถึงอีกปากถ้ำหนึ่งประมาณ 324 เมตร กว้างประมาณ 20-30 เมตร ภายในถ้ำไม่มีจุดอันตรายต่อผู้เข้าชม ประมาณกลางถ้ำจะพบโถงถ้ำใหญ่ซึ่งจุคนได้ประมาณ 40-50 คน สภาพถ้ำเต็มไปด้วยเสาหินและหินงอกหินย้อยขนาดต่างๆ และบริเวณใกล้เคียงมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยประมาณ 10 ถ้ำ อยู่ห่างจากอำเภอฝางประมาณ 12 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางเท้าจากบ่อน้ำร้อนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

แม่น้ำปิง (ล่องเรือชมทัศนียภาพ) ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ล่องเรือ ชมทัศยภาพของแม่น้ำปิง บริเวณอำเภอดอยเต่า ปัจจุบันมีเอกชนดำเนินการล่องเรือหางยาวและเรือขนาดกลางชมทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ สองฝั่งแม่น้ำปิงมีทั้งบรรยากาศของตัวเมืองและวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำปิง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการล่องเรือดังกล่าวโดยติดต่อบริษัท แม่ปิง ริเวอร์ ครูซ โทร. 0 5327 4822 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หรือ เรือหางแมงป่อง ท่าหน้าวัดศรีโขง ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ โทร. 0 5324 5888, 08 1960 9398 www.scorpiontailed.com

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่ง ประกอบด้วยสภาพป่าธรรมชาติ และสัตว์ป่า อันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อที่ป่าแม่งัด ป่าแม่แตง และป่าเชียงดาว ในท้องที่อ.พร้าว อ.แม่แตง และอ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ 625,000 ไร่ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวเหนือใต้เป็นแหล่งกำเนิดน้ำลำธารไหลลงสู่แม่น้ำปิงมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ อ่างเก็บน้ำ โครงการชลประทานเขื่อนแม่งัด-สมบูรณ์ชล น้ำพุเย็น น้ำตกเย็น และน้ำตกม่อนหินไหล

วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการวนอุทยานน้ำตกบัวตอง -น้ำพุเจ็ดศรีเป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น และมีต้นกำเนิดมาจากน้ำพุเจ็ดศรี ธารน้ำตกไหลไปสู่ห้วยแม่ป๋อและไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป๋อน

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอบ้านธิ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำปิง

น้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีขนาดใหญ่ชั้นเดียว สูงประมาณ 100 เมตร ต้นน้ำอยู่บนดอยอินทนนท์ มีน้ำไหลตลอดปี มีความสวยงามตามธรรมชาติ รอบๆ บริเวณร่มรื่นน่าพักผ่อน

น้ำตกม่อนหินไหล (อุทยานแห่งชาติศรีลานนา) ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ ศล.1 (แม่แพง-ม่อนหินไหล) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่กลางหุบเขา ธารน้ำตกไหลลงมาสู่อ่างเก้บน้ำแม่แพง

อ่างกาหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำขังตลอดปี และมีหินก้อนใหญ่เหมือนรูปกา ตั้งอยู่จึงเรียกว่า “อ่างกาหลวง” ต่อมาเมื่อมีการนำพระอัฐิของเจ้าอินทวิชยานนท์ ผู้ครองนครเชียงใหม่ขึ้นไปประดิษฐานจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ดอยอินทนนท์”

น้ำตกแม่ยะ (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก มีขนาดใหญ่ที่สุด สวยที่สุด และสูงที่สุดของของบรรดาน้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เคยได้รับการจัดอันดับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทย ก่อนมีการค้นพบน้ำตก ทีลอซู ที่จังหวัดตาก สายน้ำจากลำห้วยแม่ยะ ตกจากหน้าผาสูงชันไหลลดหลั่นลงมาประมาณ 30 ชั้น รวมความสูงกว่า 260 เมตร ในช่วงฤดูฝนสายน้ำตกจะแผ่กว้างถึง 100 เมตร เหมือนกับม่านน้ำ แล้วไหลลงไปรวมกันที่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ดูสวยงามมาก บางช่วงของหน้าผา เป็นชะง่อนหินให้นักท่องเที่ยวเข้าไปหลบละอองไอน้ำที่ตกกระทบมองดูเหมือน ม่านหมอกสีขาวสะอาดตา สามารถสัมผัสลงเล่นน้ำที่แอ่งด้านล่างได้ น้ำตกแม่ยะในฤดูแล้งปริมาณน้ำอาจลดน้อยลง แต่สายน้ำตกจะใสสะอาดกว่า รอบๆ บริเวณน้ำตกแม่ยะเป็นป่าไม้พรรณไม้ร่มรื่น เหมาะสำหรับการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ทางด้านท้ายน้ำตกแม่ยะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อนำน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์พักแรมที่น้ำตกแม่ยะได้ แต่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ก่อนที่จะทำการเข้าพัก

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตท้องที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าและของป่าหลายชนิด มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่งดงาม เช่น ถ้ำห้วยบอน บ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อน ห้วยแม่ใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเดินทางเข้าไป เที่ยวได้โดยสะดวกสบาย มีเนื้อที่ประมาณ หรือ 327,500 ไร่ หรือ 524 ตารางกิโลเมตร

รุ่งอรุณน้ำพุร้อน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เป็นสวนดอกไม้นานาพรรณ ประดับด้วยก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างเหมือนสัตว์ชนิดต่างๆ มีบ่อน้ำแร่อุณหภูมิสูงถึง 105 องศา เซลเซียส มีห้องอาบน้ำแร่และบ้านพัก เป็นสวนดอกไม้นานาพรรณ ประดับด้วยก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างเหมือนสัตว์ชนิดต่างๆ มีบ่อน้ำแร่อุณหภูมิสูงถึง 105 องศา เซลเซียส มีห้องอาบน้ำแร่และบ้านพัก การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับน้ำพุร้อนสันกำแพง

ผาเงิบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผาเงิบ เป็นเงื้อมผาสูงชัน มีพื้นที่โล่งมีชะง่อนผาเว้าลึกเข้าไปเพียงพอสำหรับบังแดดบังฝนได้ อยู่เคียงลำน้ำห้วยแก้วที่ไหลริน มีโขดหินและแอ่งน้ำสำหรับลงเล่น และเงื้อมผาให้พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณนั้นมีการสร้างแท่น มีรอยประทับรูปมือและเท้าสีแดง มีข้อความเขียนบอกไว้ว่าเป็นรอยฝ่ามือและเท้าของครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ

อุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ) ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ผาช่อ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและฝน จนทำให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนบริเวณแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางเดินของแม่น้ำปิง สังเกตได้จากก้อนกรวดหินกลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดิน จนกระทั่งแม่น้ำปิงเปลี่ยนทิศทาง ไหลผ่านไปทางอื่น ตะกอนแม่น้ำปิงก่อตัวทับถมกันเป็นชั้นๆ และถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผามีลวดลายสวยงาม มีลักษณะเป็นกำแพงและเสาหินขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายเป็นบริเวณกว้าง ผาช่อเป็นหน้าผาสูงประมาณ 30-50 ม. นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงผาช่อภายในอุทยานแห่งชาติแม่วาง ยังมีเส้นทางเดินป่าชมทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงน้ำตกอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกขุนป๊วย น้ำตกม่านฟ้า น้ำตกโป่งน้อย น้ำตกโป่งสมิด ฯลฯ

น้ำพุร้อนเทพพนม ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

น้ำพุร้อนเทพพนม ตั้งอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อยู่ในเขตป่าแม่แจ่ม ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติเกิดจากความร้อนใต้พิภพ มีแรงดันพุ่งขึ้นมากระทบน้ำเย็นใต้ดินเกิดเป็นไอร้อนคุอยู่ตลอดเวลา ความร้อนสูงถึง 99 องศาเซลเซียส บริเวณเป็นที่ราบโล่งเตียนประมาณ 10 ไร่ มีลำห้วยเล็ก ๆ คือ ห้วยโป่งไหลผ่าน จึงมีทั้งธารน้ำร้อนและน้ำเย็นบริเวณเดียวกัน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของแนวเขตเทือกเขาถนนธงชัยที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ทอดตัวมาจากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาล มีระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 400-2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจุดสูงสุดอยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิง ให้กำเนิดแม่น้ำลำธารหลายสาย ที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำแม่วาง ลำน้ำแม่กลาง ลำน้ำแม่ยะ ลำน้ำแม่หอย ลำน้ำแม่แจ่ม และลำน้ำแม่เตี๊ยะ ซึ่งลำน้ำเหล่านี้จะไหลผ่านและหล่อเลี้ยงชุมชนต่างๆ ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลลงสู่แม่น้ำปิง

ดอยหลวงเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ดอยเชียงดาว สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ สูงถึง 2,225 เมตร รองจากดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร และดอยผ้าห่มปก 2,285 เมตร และยังมีพืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมาย

สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง (วัดถ้ำตอง) ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนถูกผ่าครึ่งแล้วแยกกันอยู่คนละฝั่งลำน้ำแม่แปะ ซีกที่อยู่ทางฝั่งขวามีถ้ำลึกที่มีตำนานเล่าขานกันว่าถ้ำนี้เป็นอุโมงค์หินที่มีความยาวมากกล่าวว่าทะลุถึงดอยเชียงดาวทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ทีเดียว บริเวณปากอุโมงค์กว้างประมาณ 5 X 10 เมตร สูง 3 เมตร สภาพภายในคูหาปากถ้ำถูกสกัดตกแต่งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสำนักวิปัสสนาถ้ำตอง โดยรอบในหุบเขาร่มครึ้มด้วยพันธุ์ไม้ป่าดงดิบที่มีขนาดใหญ่ ๆ เช่น มะม่วงป่า ตะเคียนทอง มะหาด กระท้อน หน้าถ้ำมีธารน้ำแม่แปะไหลผ่าน ซึ่งต้นแม่น้ำแปะห่างจากถ้ำตองขึ้นไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นน้ำตกเล็ก ๆ

ป่าดง ปงไหว ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ป่าดงปงไหวเป็นพื้นที่ป่าเก่าแก่ ที่ยังคงความบริสุทธิ์พบเห็นไม้อายุหลายร้อยปีและเถาวัลย์ ต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญ ป่าแห่งนี้มีพื้นที่เป็นโคลดดูด เมื่อเหยียบลงไปที่พื้นโคลนรู้สึกได้ว่า พื้นที่สามารถเด้งได้ ซึ่ง กรมทรัพยากรธรณีทำการสำรวจเบื้องต้น ได้ทำการสำรวจบริเวณบ่อโคลนดูด พบว่า ใต้บ่อโคลนนั้นมีซากสัตว์ และมนุษย์ถูกฝังไว้ใต้บ่อโคลน ซึ่งสันติฐานว่าอาจถูกบ่อโคลนดูดลงไปเสียชีวิตอยู่ใต้บ่อโคลน นอกจากโครงกระดูก แล้วยังพบ พบภาชนะของสูงเครื่องใช้ของชนชั้นปกครองในนั้นด้วย ภาชนะพวกนี้น่าจะมีอายุระหว่าง 600-1,000 ปี โดยตัวปงไหวน่าจะมีอายุหลายพันล้านปี น่าจะเกิดขึ้นพร้อมกัน การยกตัวของเปลือกโลก เกิดการทับถมของตะก่อนต่างๆ จึงทำให้มีลักษณะดังกล่าว

ป่าพันปี สระมรกต ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นป่าดึกดำบรรพ์มีน้ำนองเต็มพื้นที่ ลักษณะเหมือนป่าพุ อากาศร่มเย็นตลอดปี เหมาะสำหรับการพักผ่อนท่องเที่ยว ถัดจากป่าดึกดำบรรพ์เข้าไปข้างในจะเป็นสระมรกต เป็นสระน้ำขนาดย่อมที่เกิดจากน้ำซาวรูมีลักษณะเขียวอมฟ้าสวยงามมากถัดไปคือ น้ำซาวรูเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 20 รู เป็นธารน้ำไหลแรงพุ่งออกมาจากช่องหิน ( รอยแตกของดิน ) ตลอดทั้งปีโดยไม่ทราบที่มาของน้ำว่ามาจากที่ไหน เป็นน้ำที่ซึมซับจากภูเขาผ่านช่องว่างชั้นหินใต้พื้นดินไหลออกมาจากรูเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และเป็นสายน้ำลำธารที่ใสสะอาด สามารถดื่มกินได้

อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ (น้ำตกแม่ปาน) ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่ปาน จากธรรมชาติของป่าใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ จะเห็นสายน้ำที่ไหลผ่านภูผาถึง 4 ชั้น ล้อมรอบด้วยป่าเขียวขจี ตัวน้ำตกมีความสูงมากกว่า 100 เมตร สามารถมองเห็นได้จากจุดชมวิวระยะไกล จากบริเวณที่ตั้งหน่วยพิทักษ์ฯ อุทยานแห่งชาติ (น้ำตกแม่ปาน) หรือเดินเท้าไปตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผาสำราญ (น้ำตกแม่ปาน-ห้วยทรายเหลือง) ระยะทางประมาณ 400 เมตร

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (น้ำตกตาดหมอก) ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีต้นกำเนิดมาจากสายน้ำแม่แรม รายล้อมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน และที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้น คือ ดอยสุเทพ ดอยบวกหาด และดอยปุย เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารทั้งน้อยและใหญ่ที่ไหลผ่านทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่อีกด้วย ที่สำคัญทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ยังใส่ใจบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวน้ำตกตาดหมอกได้ดีมาก เพราะก่อนจะเดินทางไปถึงน้ำตกจะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ- ปุย มาคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าชมน้ำตก ระดับของน้ำในน้ำตกตาดหมอก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับน้ำตก ความปลอดภัย และระมัดระวังตนเองในการเที่ยวชมน้ำตกมากยิ่งขึ้นด้วย

น้ำตกแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่เตี๊ยะตั้งอยู่บริเวณกลางป่าลึก ตัวน้ำตกสูงประมาณ 80 เมตร กว้างประมาณ 15 เมตร น้ำตกมีทั้งหมด 4 ชั้น มีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีน้ำตลอดปี ชาวสบเตี๊ยะนำน้ำจากที่นี่ไปใช้ในการเกษตร เหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เทือกเขาวางตัวในแนวทิศเหนือ – ใต้ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และขึ้นผสมปะปนกันอยู่หลายชนิด จึงทำให้เกิดแหล่งอาหารและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ประกอบด้วย เก้ง หมูป่า เลียงผา เสือไฟ หมีควาย เม่น กระต่ายป่า ลิง อีเห็น กระรอก กระแต และนกนานาชนิด เช่น นกกงเขนดง นกพญาไฟ นกโพระดก นกกินปลี นกหัวขวาน ไก่ป่า และที่สำคัญยังสามารถพบเห็นสลาแมนเดอร์ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งเป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแหล่ง เช่น น้ำตกดอยเวียงผา น้ำตกแม่ฝางหลวง จุดชมวิวดอยเวียงผา น้ำตกป่าซ้อ น้ำตกห้วยหก เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (ดอยปุย) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดอยปุย เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) เลยขึ้นไปจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 4 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งของดอยปุยอยู่ในแนวของเทือกเขาถนนธงชัย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,658 เมตร สภาพภูมิประเทศของดอยปุยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และป่าสน และดอกไม้เมืองหนาวที่ชาวเขาปลูกไว้ ถ้ามาในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมดอกนางพญาเสือโคร่งจะออกดอกสีชมพูสวยงาม บนดอยปุยมีอากาศหนาวเย็นและชื้นเกือบตลอดทั้งปี ทางขึ้นไปยังดอยปุยเป็นถนนลาดยางคดเคี้ยวทางแคบรถพอสวนกันได้ และลาดชันเป็นบางช่วง บริเวณรอบๆ หมู่บ้านชาวเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่งและยังสามารถมองเห็นดอยอินทนนท์เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจบนดอยปุยคือ สวนดอกไม้ดอยปุย (สวนน้ำตกดอยปุย) พิพิธภัณฑ์ชาวเขาบ้านแม้ว และร้านขายสินค้าของฝากบนดอยปุย

อุทยานแห่งชาติผาแดง (อุทยานแห่งชาติเชียงดาว) ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติเชียงดาวและเปลี่ยนเป็นอุทยานแห่งชาติผาแดงในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง และ อ.ไชยปราการ พื้นที่ทั้งหมด 1,155 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิง สิ่งที่น่าสนใจคือ น้ำตกศรีสังวาลย์ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ต้นกำเนิดแม่น้ำปิง และบ่อน้ำร้อนโป่งอาง

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าออมก๋อย (ดอยม่อนจอง) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ดอยม่อนจอง เทือกดอยที่ขึ้นกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยแห่งนี้ มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าบริสุทธิ์ และเต็มไปด้วยสัตว์หายากนานาชนิดมากมาย ดอยม่อนจอง ครอบคลุมพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งนี้ คำว่า ม่อน เป็นภาษาคำเมือง หมายถึง ดอยหรือเนินเขา ส่วนคำว่า จอง ก็เป็นภาษาคำเมืองจะออกเสียงว่า จ๋อง หมายถึง ลักษณะจั่ว สามเหลี่ยมที่อยู่สูงที่สุด และยิ่งกว่านั้น ดอยม่อนจองแห่งนี้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยจุดสูงสุดของดอยม่อนจองมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,929 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า หัวสิงห์ เพราะมีลักษณะคล้ายหัวสิงโต ในอดีตดอยม่อนจองเป็นดินแดนแห่งสรรพสัตว์ ที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่อย่างอิสระเสรี เช่น กวางผา หรือ ม้าเทวดา และเลียงผา รวมทั้งโขลงช้างป่า

น้ำตกสิริภูมิ-สวนหลวงสิริภูมิ (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกสิริภูมิและสวนหลวงสิริภูมิ เป็นน้ำตกซึ่งไหลมาจากหน้าผาสูงชัน เป็นทางยาวสวยงามมาก จะเห็นเป็นสายน้ำตกแฝดไหลลงมาคู่กันแต่เดิมเรียกว่า เลาลี ตามชื่อของหมู่บ้านม้ง (แม้ว) เลาลี ซึ่งอยู่ใกล้ๆ น้ำตก น้ำตกสิริภูมิตั้งอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 31 ของทางหลวงหมายเลข 1009 มีทางแยกขวามือเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร แต่รถไม่สามารถเข้าไปใกล้ตัวน้ำตกได้ นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าเข้าไปบริเวณด้านล่างของน้ำตก

น้ำพุร้อนฝาง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติเกิดจากความร้อนใต้ดิน มีไอร้อนคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำประมาณ 40-88 องศาเซสเซียล มีจำนวนมากมายหลายบ่อในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ (บ่อใหญ่มีไอน้ำร้อนพุ่งขึ้นสูงถึง 40-50 เมตร) อุทยานแห่งชาติได้จัดบริการห้องอาบน้ำแร่และอบไอน้ำ บ่อน้ำร้อนจะอยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเล็กน้อย และทางอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้นเขาผ่าป่าเบญจพรรณมาถึงบ่อน้ำร้อน ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร

ออบหลวง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวง “ออบหลวง” คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหินขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป อีกนัยหนึ่งคือ หุบเขา ที่มีสายธารไหลผ่าน (Canyon) ภายในออบ น้ำที่ตกไปกระทบแก่งหินละอองน้ำจะกระจายฟุ้งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตลอดเวลา ลานหินและโตรกผาที่ถูกน้ำอันเชี่ยวกรากกัดกร่อนปีแล้วปีเล่า ทำให้หินมีลักษณะเป็นลวดลายรูปร่างแปลกตาสวยงามมาก ทำให้ผู้ไปเยือนต้องพิศวงว่ากำแพงหินสูงใหญ่ที่ขวางลำน้ำอยู่นั้น แตกทะลุหรือแยกตัวให้น้ำผ่านไปได้อย่างไร

อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ (น้ำตกวังควาย) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกวังควาย เป็นน้ำตกที่นักท่องเที่ยวนิยมพาบุตรหลานมาลงเล่น สายน้ำเย็นฉ่ำไหลเซาะลดเลี้ยวตามลานหินขนาดใหญ่ ลดหลั่นเป็นชั้น มีผืนทรายละเอียดรองรับพื้นน้ำ มีสิ่งอำนวยความสะดวกคือ ลานจอดเป็นลานดินกว้าง ติดถนนลาดยาง สามารถจอดรถยนต์ส่วนบุคคลได้ประมาณ 30 คัน มีร้านอาหารบริการ ข้าวเหนียวไก่ย่าง ส้มตำในช่วงเทศกาล ใช้ห้องน้ำที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณน้ำตก

น้ำตกผาหม่น ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่วาง อยู่ในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีจำนวน 3 ชั้น สูงประมาณ 30 เมตร กว้าง 25 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นต้นน้ำของแม่น้ำวาง รถยนต์สามารภเข้าถึงได้ตลอดทั้งปี

น้ำพุร้อนกลางน้ำปิง ตำบลปิงโค้ง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

น้ำพุร้อนมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดเล็ก มีแก๊ส กำมะถัน และควันไอน้ำระเหยขึ้นมา มีนกหลายชนิดชุกชุม บริเวณถนนโชตนาหรือเส้นทาง เชียงใหม่-ฝาง บ้านปิงโค้งหมู่ 13 ตำบลปิงโค้ง ห่าง จากตัวอำเภอเชียงดาวไปอำเภอฝางประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาจาก ใต้ดิน ที่ไม่เหมือนกันที่อื่นในประเทศที่ตรงที่ ผุดออกกลางแม่น้ำปิงที่ไหลผ่าน บริเวณที่มีน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจะเห็นว่ามีรูน้ำร้อนพุดขึ้นมาเป็นฟองด้านริมแม่น้ำมีกลิ่นของกำมะถันยังโชยคละคลุ้งอยู่บ้าง แต่ไม่อันตรายแต่อย่างใดมากนัก

น้ำตกตาดหมอกตาดเหมย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแห่งนี้ เป็นน้ำตกขนาดเล็กไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของภายนอก รู้จักกันเพียงในท้องถิ่นเท่านั้น ภายในบริเวณน้ำตกยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ สภาพพื้นที่โดยรอบยังคงความเป็นธรรมชาติสูง น้ำตกตาดเหมยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ฝางเช่นเดียวกับน้ำตกนามะอื้น เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดมาจากสภาพป่าเบญจพรรณที่ตั้งอยู่ตอนบนของลำห้วยแม่แหลงน้อย มีกระแสน้ำไหลตกกระจายทั่วแผ่นผา มีความสูงกว่า 15 เมตร เดินทางสะดวก สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ อากาศเย็นสบายเหมาะที่จะเดินศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนกับครอบครัว ด้านล่างของน้ำตกมีแอ่งน้ำเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบที่จะลงเล่นน้ำ น้ำใส และเย็น มีน้ำไหลตลอดปี

อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ (น้ำตกแม่ปาน) ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่ปาน จากธรรมชาติของป่าใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ จะเห็นสายน้ำที่ไหลผ่านภูผาถึง 4 ชั้น ล้อมรอบด้วยป่าเขียวขจี ตัวน้ำตกมีความสูงมากกว่า 100 เมตร สามารถมองเห็นได้จากจุดชมวิวระยะไกล จากบริเวณที่ตั้งหน่วยพิทักษ์ฯ อุทยานแห่งชาติ (น้ำตกแม่ปาน) หรือเดินเท้าไปตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผาสำราญ (น้ำตกแม่ปาน-ห้วยทรายเหลือง) ระยะทางประมาณ 400 เมตร

อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ (น้ำตกดอกผาเสี้ยว) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกผาดอกเสี้ยว หรือที่เรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวว่า น้ำตกรักจัง เพราะเป็นฉากถ่ายทำที่สำคัญในภาพยนตร์ไทยโรแมนติกเรื่อง “รักจัง” ออกฉายในปี พ.ศ. 2549 มีจุดเด่นคือสะพานไม้คร่อมผ่านพื้นน้ำตก ทำให้นักท่องเที่ยวต่างถามหาถึงน้ำตกซึ่งอยู่ในฉากที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังเรื่องนี้ น้ำตกผาดอกเสี้ยว หรือน้ำตกรักจัง ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แต่ซ่อนเร้นอยู่ท่ามกลางป่าเขา เป็นน้ำตกสูง 10 ชั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเยี่ยมชมได้เพียง 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น 7 – 8 และ 9 ส่วนชั้นที่ 10 อยู่เหนือเส้นทางเดินขึ้นไปในแปลงดอกเบญจมาศของชาวบ้าน และชั้นที่ 6 ได้ถูกปิดเส้นทางไม่ให้ผ่านเนื่องจากมีความอันตราย เส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางราบ ยกเว้นช่วงใกล้น้ำตกมีความชันมาก น้ำตกชั้นที่เป็นไฮไลต์ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีสะพานไม้คือชั้นที่ 7 นักท่องเที่ยวต้องเดินผ่านสะพานไม้ผ่าละอองน้ำจากสายน้ำตกนี้ทุกคนเพื่อเดินทางต่อไป นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เดินชมน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจังนี้แล้ว ในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินักท่องเที่ยวยังต้องผ่านเส้นทางชาวบ้านเพื่อแวะดูนาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง ซึ่งจะมีให้เห็นตั้งแต่เดือน ก.ค. และจะเริ่มออกรวงสีเหลืองช่วงปลาย ต.ค. ก่อนจะเก็บเกี่ยวในวันที่ 1 พ.ย. ของทุกปี นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังมีโอกาสแวะชมไร่กาแฟอราบิกา พร้อมแวะชิมกาแฟแม่กลางหลวงในลักษณะการชงแบบพื้นเมืองมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เกิดจากการคั่วบดเอง หากติดใจสามารถหาซื้อเมล็ดกาแฟกลับไปได้ ส่วนดงดอกเสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของชื่อน้ำตกผาดอกเสี้ยวนั้น จะอยู่ไม่ไกลจากบริเวณน้ำตก โดยจะออกดอกในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

บ่อน้ำร้อนโป่งอาง (อุทยานแห่งชาติผาแดง) ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนโป่งอางเป็นบ่อน้ำร้อนที่ผุดขึ้นจากใต้ดินตามธรรมชาติมีจำนวน 2 บ่อแต่ละบ่อกว้างประมาณ 4-5 เมตร มีกลิ่นกำมะถันอ่อนๆจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คำว่าโป่งหมายความว่า พื้นที่เป็นแหล่งแร่ธาตุของบรรดาสัตว์ป่าส่วนคำว่าอางภาษาไทยใหญ่หมายถึงยันต์

ถ้ำเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายในแต่ละถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิดรูปร่างต่างๆ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกายระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ ได้มากมาย เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใสไหลเย็นจากในถ้ำไหลออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหาย และไหลมารวมกันเป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทำให้บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก และตรงหน้าถ้ำนี้เองเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำเชียงดาว

อุทยานแห่งชาติแม่โถ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาสูงที่ทอดตัวยาวต่อเนื่องมาจากดอยอินทนนท์ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์และหลากหลายประเภท เหมาะสำหรับการชมธรรมชาติและเที่ยวเล่นน้ำตก

อุทยานแห่งชาติแม่วาง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง มีเนื้อที่ประมาณ 90,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ป่าสงวนแห่งชาติแม่ขาน-แม่วาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับช้อนของทิวเขาถนนธงชัยที่ทอดตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 400-1,909 เมตร โดยมีดอยผาตั้งเป็นจุดที่สูงที่สุด เป็นแหล่งต้นน้ำถึง 3 สาย คือ แม่น้ำแม่แจ่ม แม่น้ำแม่วาง และแม่น้ำแม่ตื่น ทำให้อุทยานฯ นี้มีน้ำตกสวยๆ อยู่เป็นจำนวนมาก