ป่าพันปี สระมรกต ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นป่าดึกดำบรรพ์มีน้ำนองเต็มพื้นที่ ลักษณะเหมือนป่าพุ อากาศร่มเย็นตลอดปี เหมาะสำหรับการพักผ่อนท่องเที่ยว ถัดจากป่าดึกดำบรรพ์เข้าไปข้างในจะเป็นสระมรกต เป็นสระน้ำขนาดย่อมที่เกิดจากน้ำซาวรูมีลักษณะเขียวอมฟ้าสวยงามมากถัดไปคือ น้ำซาวรูเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 20 รู เป็นธารน้ำไหลแรงพุ่งออกมาจากช่องหิน ( รอยแตกของดิน ) ตลอดทั้งปีโดยไม่ทราบที่มาของน้ำว่ามาจากที่ไหน เป็นน้ำที่ซึมซับจากภูเขาผ่านช่องว่างชั้นหินใต้พื้นดินไหลออกมาจากรูเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และเป็นสายน้ำลำธารที่ใสสะอาด สามารถดื่มกินได้

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ