เที่ยวพิจิตร

บึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ลักษณะของบึงกลมคล้ายกะทะ และจังหวัดพิจิตรได้สร้างศาลาบึงสีไฟ ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ ความยิ่งใหญ่ของบึงสีไฟ ไม่เพียงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศที่มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่เท่านั้น หากที่นี่ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร บรรยากาศรอบๆ บึงสีไฟ มีความสงบงามและเป็นธรรมชาติ จึงกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยทีเดียว และคงไม่มีใครปฏิเสธว่าพระอาทิตย์ตกกลางบึงสีไฟนั้นคือความงามจับตาในช่วงเย็นที่น่าประทับใจจริงๆ

วนอุทยานนครไชยบวร ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วนอุทยานนครไชยบวร อยู่ในท้องที่ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองดง (พ.ศ.2509) มีเนื้อที่ประมาณ 1,080 ไร่ กรมป่าไม้ได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 ลักษณะภูมิประเทศ มีลักณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบลุ่ม ปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด มีไม้เด่น คือ ไม้ยางนาธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยหนองน้ำและลำห้วยหลายสายกระจายทั่วพื้นที่ หนองน้ำสำคัญได้แก่ หนองมาบคล้าและหนองสะตือ พืชพรรณและสัตว์ป่าที่น่าสนใจคือ ไม้ยางนาธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม้ยางมีขนาดใหญ่ โดยเฉลี่ย 200-300 เซนติเมตร อยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นกลุ่มทั่วพื้นที่ ไม้พื้นล่างเป็นไม้ไผ่ชนิดต่างๆ แหล่งท่องเที่ยววนอุทยานนครไชยบวร การท่องเที่ยวในวนอุทยานนครไชยบวรมี 2 ลักษณะคือ ลักษณะทัศนาจรเช้าเย็นกลับ พักผ่อนรับประทานอาหาร ซึ่งมีตั้งแต่ 2 คนไป โดยใช้เวลาพักผ่อนในพื้นที่ประมาณ 1 – 5 ชั่วโมง และลักษณะพักแรมค้างคืนเนื่องจากวนอุทยานฯ ไม่มีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว จึงเป็นในรูปแบบกางเต็นท์ เช่น กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี เป็นกลุ่มมากกว่า 100 คนขึ้นไป ระยะเวลาพักแรมไม่เกิน 3 วัน ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปเป็นกลุ่มขนาดไม่เกิน 10 คน โดยมากางเต็นท์ซึ่งมีน้อยมาก และมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (Nature trail) ซึ่งเป็นเส้นทางที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ศึกษาธรรมชาติในระยะใกล้ มุ่งเน้นถึงการสื่อความหมายธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความรู้ง่าย ๆ แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินชมธรรมชาติที่ไม่ไกลและไม่ลำบากเกินไปนัก เส้นทางนี้มีระยะทาง 2,189 เมตร มีสถานีศึกษาธรรมชาติทั้งด้านสภาพป่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จำนวน 10 สถานี โดยมีทางเลือกในการเดินศึกษา 2 ทาง เพื่อความเหมาะสมต่อตัวท่านเอง ทั้งข้อจำกัดด้านเวลา วัย และสุขภาพของนักท่องเที่ยวโดย • เส้นทางสายที่ 1 สำหรับท่านที่มีเวลาอันจำกัดและสุขภาพไม่ค่อยดีนัก เหมาะกับท่านสูงอายุหรือเด็ก เป็นเส้นทางระยะสั้น รวม 1,400 เมตร ผ่านสถานีศึกษา 7 สถานี ให้เวลาศึกษาประมาณ 1 ชั่วโมง • เส้นทางสายที่ 2 สำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดตลอดเส้นทาง และมีเวลาพอสมควร พร้อมทั้งสุขภาพที่แข็งแรง มีระยะทาง 2,188 เมตร ผ่านสถานีศึกษาทั้ง 10 สถานี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ชั่วโม

เขาพนมพา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเขาลูกโดดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เป็นเหมืองทองคำเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปซื้อดินที่ถลุงจากเขาพนมพา นำไปร่อนยังสถานที่ที่ทางองค์การบริหารจังหวัดพิจิตรจัดให้ สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีการร่อนหาทองคำแบบชาวบ้านได้ทุกวัน

วัดเกาะแก้ว ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

วัดเกาะแก้วถือได้ว่าเป็นวัดที่ผู้คนต่างรู้จักกันดีในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ มีประวัติยาวนานมาก โดยถ้าพูดถึงวัดเกาะแก้ว ทุกคนก็ต้องนึกถึง “หลวงพ่อเงิน” ที่มีชื่อเสียงและประวัติที่โด่งดัง หากเอ่ยนาม “หลวงพ่อเงิน กตฺสาโร” แห่งวัดเกาะแก้ว หรือวัดกุดระกำ แล้ว เชื่อแน่ว่าคนพิจิตรต้องร้องอ๋อกันอย่างแน่นอน เพราะหลวงพ่อเงินองค์นี้เป็นพระเกจิที่ทรงอาคมขลังที่สุดของพิจิตรในขณะนี้ เพราะท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเขียน แห่งสำนักขุนเณร พระอรหันต์วาจาศิต ผู้มีฤทธิ์อภิญญายอดยิ่งของพิจิตร วัดเกาะแก้วจึงกลายเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมทางศาสนา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชนคนทั่วไป และสถานที่ผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อเงินเข้ามาศักการะบูชา

วัดเกาะแก้ว (กุดระกำ) ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

วัดเกาะแก้ว (กุดระกำ) เป็นวัดที่มีบรรยากาศ สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการความสงบ เป็นวัดที่เป็นที่นับถือของประชากร