เที่ยวน่าน

ถ้ำผาฆ้อง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เป็นถ้ำขนาดกลางบริเวณปากถ้ำจะมีขนาดเล็ก ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยและลำธารไหลผ่าน เป็นน้ำตกขนาดกลาง บริเวณปากถ้ำจะมีขนาดเล็ก ในถ้ำมีคูหาซึ่งมีหินงอกหินย้อย มีทางน้ำไหลผ่าน พื้นถ้ำเป็นดินเหนียวลื่นมาก ไม่ควรเข้าชมในช่วงฤดูฝนเพราะอาจมีน้ำท่วมในถ้ำ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง การเดินทาง ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร และต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

สุสานหอย 218 ล้านปี (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

สุสานหอยอยู่บนดอยภูแว ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งอุทยานฯ เป็น ป่าต้นน้ำ ป่าดึกดำบรรพ์ปลายทางหิมาลัย ขุนเขาใต้ทะเล อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพื้นที่ประมาณ 1,680 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอ ได้แก่ ท่าวังผา ปัว เชียงกลาง ทุ่งช้าง บ่อเกลือ สันติสุข และแม่จริม เทือกเขาดอยภูคาประกอบด้วยแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของปลายเทือกเขาหิมาลัย โดยมียอดภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดน่าน สูงถึง 1,980 เมตร

แก่งสะม้าเก้าบั้ง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

แก่งสะม้าเก้าบั้งเกิดจากการไหลของแม่น้ำน่าน ผ่านโขดหินมากมาย ทำให้เกิดเป็นเกาะแก่งที่งดงาม เหมาะแก่นักท่องเที่ยวในการล่องแก่ง ชมธรรมชาติ ตลอดลำน้ำน่าน มีผืนป่าชุมชนขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปี เป็นผืนป่าต้นน้ำที่มีลำน้ำสาขาหลายสายไหลลงสู่ลำน้ำ

ถ้ำผาผึ้ง ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ถ้ำผาผึ้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปหมู่บ้านมณีพฤกษ์ 1 ห่างจากสำนักงาน พมพ. ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากจากถนน 100 เมตร สภาพป่าระหว่างเส้นทางที่เดินเข้าไปยังสมบูรณ์มาก เป็นป่าดิบ มีต้นเต่าร้างขึ้นอยู่ตลอดทาง ปากถ้ำผาผึ้งกว้างประมาณ 40 เมตร สูงประมาณ 20 เมตร ต้องเดินลงไปอีก 25 เมตรจึงถึงพื้นถ้ำ ช่วงต้นของถ้ำจะเป็นโถงขนาดใหญ่มากสูงประมาณ 20 เมตร จะมีน้ำย้อยไหลลงมาจากเพดานถ้ำตลอด จนเกิดเป็นชั้นหิน มองดูเหมือนน้ำตก ไหลต่อลงไปเรื่อย ๆ และยังมีหินย้อยที่สวยงามเดินเข้าไปข้างในจนสุดถ้ำเป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร ยังมีอากาศหายใจอยู่ บริเวณปลายถ้ำจะมีช่องซึ่งกว้างประมาณ 20-30 เซนติเมตร ภายใต้ช่องจะได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านลึกลงไปอีกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมาก ในสมัยก่อนถ้ำผาผึ้งแห่งนี้ ใช้เป็นที่หลบภัยของชาวบ้าน สามารถจุคนได้หลายร้อยคน

น้ำตกวังชมภู ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

น้ำตกวังชมภู อยู่ในพื้นที่บ้านมอเสือดุ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าวังชมภู เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่เกิดจากคลองวังชมภู โดยมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสน-เขาสนามเพรียง สายน้ำไหลลงมาตามรอยต่อของหุบเขา ผ่านหินสีชมพู ออกมารวมตัวกันเป็นน้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร ตกลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ หน้าน้ำตกสายน้ำสีเข้มของผืนป่า ช่วยทำให้แอ่งน้ำมีสีเขียวคล้ายสระมรกต

น้ำตกตาดหลวง (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ลักษณะเป็นแอ่งน้ำตกที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมาผ่านโขดหินเป็นชั้นๆ บางชั้นก็เป็นโขดหินสูง ชั้นบนสุดมีทางน้ำแคบๆ และกระแสน้ำไหลแรงมาก

ป่าชุมชนศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

พื้นที่ทั้งหมด 10,125 ไร่ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาแลง 3 กิโลเมตร ศิลาแลงเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปัว จังหวัดน่าน มีพื้นที่ 98 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ป่าชุมชน 10,125 ไร่ มีประชากรจำนวน 7,485 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทลื้อ ศิลาแลงถูกยกสถานะเป็นตำบล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2506 ชุมชนศิลาแลงมีความสัมพันธ์กับป่ามาแต่อดีต ในช่วงป่าอุดมสมบูรณ์มีผู้คนที่อาศัยอยู่น้อย ส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำกูน ซึ่งมีการอพยพหาทำเลที่ทำกินใหม่เป็นระยะๆ ต่อมาได้เริ่มทำนาและบุกเบิกระบบเหมืองฝาย นอกจากนี้ ยังมีการหาของป่าและล่าสัตว์ในบริเวณป่าใกล้เคียง โดยในช่วงหลังมีการรุกรานป่ามากขึ้น จุดเร่งของการทำลายป่ามากขึ้น คือ ช่วงที่มีการอพยพชาวเขา (ปี พ.ศ. 2508 – 2512) ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลทหารใช้วิธีการ “แยกสลายพรรคคอมมิวนิสต์” โดยได้อพยพชาวเขาบนดอยภูคาไปอยู่ในสถานที่ที่ทหารสามารถดูแลได้ ชาวเขาเหล่านี้ได้เปิดป่าใหม่เพื่อเพาะปลูกในการเลี้ยงชีพ และตัดไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย แม้ชาวไทยลื้อเองก็เปลี่ยนความคิด จากเดิมใช้ไม้ไผ่มาเป็นไม้เนื้อแข็ง และเปลี่ยนการมุงหลังคาด้วยจากเป็นมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง คนเมืองก็รุกพื้นที่ป่าบนดอยมากขึ้น ทั้งเพื่อเพิ่มที่ทำกินและการตัดไม้แปรรูปขาย ต่อมารัฐได้ให้สัมปทานการทำไม้แก่เอกชน ทำให้พื้นที่ป่าลดลงมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งช่วง ปี พ.ศ. 2510 พ่อหลวงเมืองดีปรีดาวงศ์ (ปี พ.ศ. 2510 – 2520) กำนันตำบลศิลาแลง ได้ขอความร่วมมือให้สภาตำบลออกกฎห้ามตัดไม้ริมแม่น้ำและลำห้วย ปีแรกๆ เริ่มที่ห้าสิบเมตรจากริมห้วย และต่อมาได้ขยายจนถึง 150 เมตร เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 5 – 6 ปี ในที่สุดก็มีข้อกำหนดห้ามตัดไม้โดยสิ้นเชิง ต่อมาในช่วงพ่อหลวงธวัช ยั่งยืน (ปี พ.ศ. 2520 – 2534) มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เกิดขึ้น จึงมีการจัดระบบการตรวจป่า พร้อมทั้งยืดหยุ่นให้ขออนุญาตตัดไม้ได้จำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในสิ่งที่จำเป็น พร้อมทั้งออกกฎเรื่องการห้ามทำไร่เลื่อนลอย

ถ้ำบ่อทิพย์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเขต วนอุทยานถ้ำผาตูบ ถ้ำบ่อน้ำทิพย์ ภายในถ้ำเป็นห้องโถง กว้างประมาณ 30 ตารางวา มีปล่องเพดานให้แสงสว่าง มีหินย้อยรอบถ้ำ ผนังด้านหนึ่งมีซอกเว้าลึกเป็นโพรง มีแอ่งน้ำรูปไข่ป้อมมีน้ำขังตลอดปี ยึดถือเป็นน้ำศักสิทธิ์

วนอุทยานถ้ำผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาพันธุ์ไม้ เช่น จันทน์ผา เอื้องผึ้ง เที่ยวถ้ำ ชมหินงอกหินย้อย ชมทิวทัศน์อำเภอเมืองบนเขาป่าซาง วนอุทยานถ้ำผาตูบมีสภาพธรรมชาติอันงดงามตามธรรมชาติ กล่าวคือมีสภาพเป็นภูเขา มีหน้าผาสูงและมีถ้ำต่าง ๆ เช่น ถ้ำบ่อนึงทิพย์ ถ้ำพระ ถ้ำเบี้ย ถ้ำเจดีย์แก้ว ถ้ำขอน ถ้ำผาสวรรค์ แต่ละถ้ำเข้าชมได้และยังมีทางแยกขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์รอบ ๆ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ในเมืองน่านได้ชัดเจน สำหรับบ่อน้ำทิพย์มีน้ำตลอดปีอยู่สูงจากระดับพื้นดิน ประมาณ 300 เมตร เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน บริเวณปากถ้ำมีพรรณไม้หลายชนิดขึ้นอยู่ทำให้บรรยากาศร่มรื่น สวยงามร่มเย็นตลอดทั้งวัน ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 (เหนือ) ชาวบ้านผาตูบ จะมีการจัดงานประเพณีปิดทองพระพุทธรูปซึ่งสถิตอยู่บริเวณเชิงเขาถ้ำพระ งานนี้เรียกว่า “งานถ้ำผาตูบ”

ต้นดิกเดียม ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

พันธุ์พืช Gardenia turgida Roxb วงศ์ RUBIACEA ชื่ออื่น กระเบียน จี๊กเดียม มะกอกพราน มุ่ยแดง หมุยขาว กอกฟานซ้อม ชื่อพื้นเมือง ดีเดียม ดิบเดียม ดิดดอย พบทั่วไปในป่า พม่า ขยายพันธุ์ สกัดราก ประโยชน์ ใช้ทำสมุนไพร

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิวทัศน์บนเขาดาดฟ้า ดูนกป่านานาชนิด พระอาทิตย์ตก ถ้ำเขาวัง น้ำตกน่านไผ่ ดำน้ำดูปะการัง เส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในการดำเนินการ เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย โดยได้สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยได้กำหนดที่ดินบางส่วนของป่าคลองธง คลองเหรง ป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนด ป่าเขาไชยสน ป่าเลนคลองขนอม เขาฝีหาย ป่าเขาวัง ป่าเขากรด ป่าไชยคราม-วัดประดู่ ป่าเขาหัวช้าง และหมู่เกาะ 8 เกาะ ได้แก่ เกาะมัดแตง เกาะมัดโกง เกาะราบ เกาะหัวตะเข้ เกาะวังนอก เกาะวังใน เกาะน้อย และเกาะท่าไร่ ในท้องที่อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกแก่งโสภา ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

“น้ำตกแก่งโสภา” หรือที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเรียกว่า “ไนแองการ่าเมืองไทย” เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 40 เมตร มีชั้นย่อย ๆ ทั้งหมด 3 ชั้น ด้านบนมีลักษณะเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่วางขวางอยู่กลางทางน้ำ ด้านล่างมีโขดหินขนาดย่อมกระจายตัวอยู่ทั่วไป ในช่วงฤดูฝนสายน้ำสีโคลนของน้ำตกแก่งโสภาจะไหลแรงเชี่ยวกรากจนไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ ส่วนในช่วงฤดูหนาว – ฤดูร้อนสายน้ำจะลดระดับความรุนแรงลงจนสามารถมองเห็นชั้นทั้ง 3 ของน้ำตกแก่งโสภาได้ชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินตามบันไดลงไปยังจุดชมทิวทัศน์ด้านหน้าตัวน้ำตกเพื่อชื่นชมความงดงามแบบเต็ม ๆตาได้ (ในช่วงฤดูฝนจะมีการกั้นรั้วไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินลงบันไดผ่านไปยังจุดชมทิวทัศน์ด้านหน้าน้ำตกแก่งโสภา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการลื่นล้ม หรือถูกกระแสน้ำด้านหน้าตัวน้ำตกพัดปลิวไป) โดยรอบบริเวณน้ำตกแก่งโสภามีแมกไม้น้อยใหญ่ขึ้นยืนต้นกางกิ่งใบให้ร่มเงาครึ้ม บางต้นก็งอกรากปกคลุมซอกหลืบระหว่างหินใหญ่จนดูคล้ายกับฉากของภาพยนตร์ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ “ศาลเจ้าพ่อ – ศาลเจ้าแม่” เล็ก ๆที่ตั้งอยู่ระหว่างบันไดทางลงสู่จุดชมทิวทัศน์ด้านหน้าตัวน้ำตกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยเสริมบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกลึกลับชวนให้ค้นหา พืชจำพวกมอสและตะไคร่น้ำแพร่ขยายพันธุ์ไปทั่วพื้นผิวอันชื้นแฉะราวกับพรมกำมะหยี่สีเขียวสด ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามหากเพียงคุณลองหยุดคุยหยุดพูดกับญาติสนิทมิตรสหายซึ่งเดินทางมาด้วยกันแล้วเงี่ยหูฟังสรรพสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆกาย คุณก็อาจจะได้ยินเสียงของเหล่าแมลงและเสียงของเหล่านกตัวน้อยร้องระงมแข่งกับเสียงซู่ซ่าของน้ำตกแก่งโสภาอยู่ไม่ไกล…..ณ สถานที่แห่งนี้…..ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ายังคงหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตจำนวนมากมายให้ดำรงอยู่ได้ด้วยความอาทร

น้ำตก (อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน) จังหวัดน่าน

เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาดอยลี้ มีความสูง 6 ชั้น สูงประมาณ 30 เมตร น้ำตกกว้างประมาณ 5 เมตร เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำยม

น้ำตกแม่จริม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

น้ำตกแม่จริม เป็นน้ำตกที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแม่จริม ลักษณะของน้ำตกนั้นเป็นน้ำตกขนาดเล็ก น้ำค่อนข้างขุ่นหน้าแล้งไม่มีน้ำหรือน้ำน้อย

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

อุทยานแห่งชาติขุนน่านเป็นพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยภาและป่าผาแดงในท้องที่ตำบลดงพญา ต.บ่อเกลือ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 วันที่ 15 ก.ค. 52

ดอยวาว ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ยอดดอยวาวเป็นจุดสูงสุดในอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ในจังหวัดน่าน ด้วยความสูง 1674 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวของทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม ทิวทัศน์ทะเลภูเขาที่มองเห็นจากยอดดอยวาวก็สวยงามไม่แพ้ใคร ในช่วงหน้าหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน จะเป็นเวลาที่ต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระดอย ที่เราเรียกกัน ออกดอกบานสะพรั่งไปทั้งต้น ระหว่างทางที่ขึ้นไปดอยวาวเห็นสีชมพูของต้นนางพญาเสือโคร่งมาแต่ไกล เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับดอยวาวได้อย่างดี ดอยวาว เป็นสถานที่อีกบรรยากาศหนึ่งที่สุดยอดของเมืองน่าน

เกาะหนูเกาะแมว ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เกาะหนู เกาะแมวเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันดีของจังหวัดสงขลา เป็นเกาะใกล้ชายฝั่งแหลมสมิหลา มีลักษณะคล้ายหนู และอีกเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปมีลักษณะคล้ายแมว มองเห็นท่าเทียบเรืออยู่ไกลๆ ที่เกาะหนูแห่งนี้ เพิ่งจะเริ่มเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อไม่นานมานี้เอง ก่อนหน้านี้ เกาะแห่งนี้เป็นที่จอดเรือ หลบลมมรสุมของชาวประมงพื้นบ้าน นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของจังหวัดสงขลาแล้ว เกาะนี้ยังเป็นสถานที่ซึ่งสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้เข้ามาทำวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ำ เกาะจะปิดในช่วงหน้าลมมรสุม ดังนั้นในการมาท่องเที่ยวที่นี่ สามารถมาได้เพียงไม่กี่เดือน

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช เดิมมีชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติต้นกระบากใหญ่” เนื่องจากมีต้นกระบากที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบในขณะนี้ นายสวาท ณ น่าน ช่างอันดับ 2 สถานีโทรคมนาคม จังหวัดตาก ได้รับคำบอกเล่าจากชาวเขาเผ่ามูเซอว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่มาก อยู่ในพื้นที่และมีสะพานหินธรรมชาติที่สวยงาม เมื่อได้สำรวจพบว่าเป็นสภาพธรรมชาติที่สวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ จึงได้ทำหนังสือถึงกองอุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2519 และวันที่ 6 มกราคม 2520 รายงานถึงลักษณะทางธรรมชาติซึ่งมีความโดดเด่น กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งให้นายสมยศ สุขะพิบูลย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสางในขณะนั้น ไปดำเนินการสำรวจเพื่อกำหนดพื้นที่ป่าห้วยแม่ละเมา-ห้วยยะอุ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ นำเสนอต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2524 กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น “อุทยานแห่งชาติต้นกระบากใหญ่” นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 40 ของประเทศไทย ต่อมา กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติแด่องค์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นสิริมงคลแก่อุทยานแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการรำลึกถึงสถานที่อันมีค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ได้แก่จังหวัดตาก จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อ “อุทยานแห่งชาติต้นกระบากใหญ่” เป็น “อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช” กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการขอพระราชทานพระนามของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาเป็นชื่ออุทยานฯ และได้รับพระบรมราชานุญาตตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2529 ให้ใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช” (รายงานข้อมูลเบื้องต้น อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช)

น้ำตกภูฟ้า ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลลดหลั่นลงมา 12 ชั้น ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ น้ำไหลตลอดปี น้ำตกภูฟ้า เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา สูงประมาณ 140 เมตร มีทั้งหมด 12 ชั้น ใช้เวลาไป-กลับ ชมน้ำตก 3 วัน 2 คืน ควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง สิ่งอำนวยความสะดวก ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ บริเวณที่ทำการอุทยานฯ และลานดูดาวซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ได้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ตามถนนสายปัว-บ่อเกลือ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรในบริเวณพื้นที่กางเต็นท์ทั้ง 2 แห่งนี้ มีห้องน้ำ และห้องสุขาไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว จองบ้านพักที่งานบ้านพักสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ สามารถจองล่วงหน้าได้ 60 วัน ห้องพักราคา 800 บาทต่อคืน โทร. 0 1960 0477, 0 2562 0760, 0 5462 6770 และ www.dnp.go.th

น้ำตกหนานปลิว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง) ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเดินทางไปยังน้ำตกหนานปลิวต้องเลาะลำธาร และปีนป่ายโขดหินผืนป่าโดยรอบเป็นป่าดงดิบตัวน้ำตกเป็นสายน้ำใหญ่ดิ่งลงจากหน้าผาหินสีดำสูงราว 70 เมตร สายน้ำสีขาวไหลแผ่เป็นม่านทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่างละอองน้ำปลิวฟุ้งกระจายทั่วบริเวณจนกลายเป็นที่มาของชื่อน้ำตกหนานปลิว ไม่มีแอ่งน้ำแต่มีก้อนหินน้อยใหญ่ระเกะระกะเต็มพื้นที่ด้านหน้าน้ำตกให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมทัศนียภาพ และความงดงาม

ดอยขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่างๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง สัตว์ที่พบเห็นได้แก่สัตว์จำพวก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ นก ปลา แมลงชนิดต่างๆ

เสาดินนาน้อย ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

อยู่ที่ตำบลเชียงของ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีระยะ ทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 24 กิโลเมตร เป็นเสาดินที่มีลักษณะแปลกตาคล้าย “แพะเมืองผี” ที่จังหวัดแพร่ เสาดินนาน้อย เกิดจากการที่ดินตะกอน ทับถม ถูกเลื่อนตัวสูงขึ้นจากผิวดิน ผ่านเวลานานหลาย ล้านปี ถูกน้ำและฝน กัดเซาะ จนทำให้เกิดรูปร่าง ประหลาด แปลกตาอย่างที่เห็น สันนิษฐานว่าเสาดินนาน้อยมี อายุประมาณ 30,000-10,000 ปีและเคยเป็นก้นทะเลมาก่อน นอกจากนี้ยังค้นพบกำไลหินและขวานโบราณที่นี่ (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็น แหล่งอาศัยของ มนุษย์ยุคหินเก่า

น้ำตกตาดฮ้อง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

น้ำตกตาดฮ้อง (Tad Hong Waterfall) ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น เกิดจากลำน้ำพอง ซึ่งไหลลงมาจากภูกระดึงด้านหุบเขาตะวันตกเฉียงเหนือ สองฝั่งของตาดฮ้องเป็นผาหินสูงชันมาก ในยามที่สายน้ำตกกระทบพื้นข้างล่างจะบังเกิดเสียงดังก้องป่า ด้วยการเดินทางที่ค่อนข้างยากลำบาก จึงนับว่าน้อยมากที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยือน ด้วยเหตุนี้น้ำตกแห่งนี้มีความบริสุทธิ์อยู่มากๆ เมื่อน้ำตกผ่านผาหินกว้างที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ จึงทำให้เกิดเสียงดังกึกก้อง จากบริเวณน้ำตกมองเห็นแนวภูเขาเปลือยขวางอยู่ข้างหน้าน้ำตกตาดร้อง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 20 กิโลเมตร

ดอยภูคา (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ รวมทั้งเป็น แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย

บ่อน้ำร้อนโป่งกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

น้ำบ่อร้อนโป่งกิเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ล้อมรอบด้วยภูเขา บ่อน้ำพุร้อนที่เพิ่งค้นพบ ตั้งอยู่ในบ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าวังผา ประมาณ 33 กิโลเมตร

คอกเสือ (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

อยู่ที่ตำบลเชียงของอำเภอนาน้อย มีลักษณะเป็นเนินดิน ซึ่งถูกกัดเซาะ จนสึกกร่อนเป็นรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างหนึ่ง คอกเสือมีลักษณะคล้ายเสาดิน สูงถึง 20-30 ม.อยู่ห่างจากเสาดินประมาณ 1 กม.

น้ำตกสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ทางเข้าอยู่ข้างวัดสะพานหิน เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำตลอดปี ในวันหยุดจะมีคนในท้องถิ่นมาเล่นน้ำที่น้ำตกชั้นล่างกันหนาตา บริเวณน้ำตกมีร้านอาหารและเครื่องดื่มของชาวบ้าน ในฤดูผลไม้ชาวบ้านจะนำผลไม้ต่างๆ มาวางขายด้วย น้ำตกชั้นล่างไหลตกจากแผ่นหินเตี้ยๆ หน้าน้ำตกมีลำธารซึ่งมีโขดหินขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้ในบางจุด แต่ถ้าเป็นฤดูฝนน้ำจะแรงมาก (ถ้ามีคนมาเที่ยวน้อย จะไม่มีร้านค้ามาเปิดขาย) ส่วนในชั้นที่สูงขึ้นไป ทางเดินขึ้นลำบาก ต้องไต่ไปตามหน้าผาสูงชัน น้ำตกชั้นบนไหลผ่านผาหินสูงกว่า 30 เมตร มองเห็นได้ชัดเจนจากทางไปหาดเนินทราย น้ำตกที่เกิดจากธรรมชาติ มีทั้งหมด 4 ชั้น อยู่ห่างจากจังหวัดตราด 35 กม. เดินทางโดยรถยนต์ตามถนนสายตราด-คลองใหญ่ มีรถโดยสารประจำทางและมีที่พักบริเวณใกล้เคียง

ถ้ำธารลอดผาขาว-ผาแดง (อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช) ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เป็นถ้ำที่อยู่ใกล้กับน้ำตกผาขาว-ผาแดง ในหน้าน้ำสายน้ำตกจะปิดปากทางเข้าถ้ำ กลายเป็นน้ำตกผาขาว-ผาแดง และจะเห็นถ้ำธารลอดผาขาว-ผาแดง ก็ต่อเมื่อหน้าแล้งซึ่งน้ำจะไหลลงช่องด้านบนของตัวถ้ำ ทำให้เข้าไปชมความงามภายในถ้ำได้ ฤดูการท่องเที่ยวของถ้ำธารลอดผาขาว-ผาแดง จะเป็นช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากเป็นถ้ำน้ำ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม

ลำน้ำว้า (ล่องแก่ง) ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

อยู่ในเขตอำเภอแม่จริม ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 60 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำที่ไหลไปลงแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนิด

ถ้ำหลวงสะเกิน (อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน) ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ถ้ำหลวงสะเกิน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อยู่ในเขต อ.สองแคว ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 120 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 1080-1148 มีพื้นที่ 157,812 ไร่ เป็นพื้นที่กำเนิดของสามลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำยมตอนบน ลุ่มน้ำยาวตอนบน และลุ่มน้ำลาว ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม มียอดเขาสูงที่สุด คือ ดอยจี๋ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,572 ม.

น้ำตกศิลาเพชร ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น ในแหล่งน้ำเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิด น้ำตกแห่งนี้มีตำนานเล่าสืบต่อกันมานานเกี่ยวกับประเพณีรดน้ำผาควาย ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ วันที่ 16 เมษายน ของทุกปี น้ำตกลงมาจากหน้าผาหลายชั้นลดหลั่นกันไป เหมาะกับการเล่นน้ำ น้ำตกศิลาเพชรอยู่ที่บ้านป่าตอง ตำบลศิลาเพชร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 71 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 สายน่าน-ปัว ก่อนถึงอำเภอปัว ตรงหลักกิโลเมตรที่ 41-42 มีทางแยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 1170 ไปประมาณ 10 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช (ต้นกระบากใหญ่) ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช มีเนื้อที่ 149 ตาราง กิโลเมตร หรือ 93,125 ไร่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน มีภูเขาสลับซับซ้อนทิวทัศน์สวยงาม จุด เด่นที่สำคัญก็คือ ต้นกระบากใหญ่ ซึ่งจัดว่าเป็นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้ที่ค้นพบคือ นายสวาท ณ น่าน ช่างอันดับ 2 สถานีโทรคมนาคมจังหวัดตาก ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ พื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตของ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ ป่าห้วยตากฝั่งขวาและป่าละเมาะ สภาพป่าสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา เซลเซียส มีธรรมชาติงดงาม กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2524 ป่าในเขตอุทยาน นี้มีหลายชนิด เช่น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง และป่าไม้เบญจพรรณ

เกาะเภตรา (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา) ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเตรา มีตำนานเกาะเภตราซึ่งตัวเกาะเภตราตั้งอยู่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มองจากที่ไกลๆ คล้ายกับเรือสำเภากำลังอับปาง ดังมีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาถึงการเกิดเป็นหมู่เกาะเภตราว่า มีครอบครัวๆ หนึ่ง มีตาพุดกับยายทองและลูกชายอีกหนึ่งคน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านพระม่วง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่มาวันหนึ่งมีเรือสำเภาของพ่อค้าชาวไทรบุรีได้นำสินค้าเข้ามาค้าขายที่ ท่าเรือกันตัง ฝ่ายลูกชายของตายายก็ได้มาชมสินค้าในเรือเหมือนกับคนอื่นๆ เมื่อพ่อค้าเห็นเข้าก็เกิดความรักความเอ็นดู จึงเอ่ยปากชวนไปอยู่ที่เมืองไทรบุรีด้วย และได้ช่วยพ่อค้าทำงานอย่างขยันขันแข็ง อยู่มาวันหนึ่งเจ้าพระยาเมืองไทรบุรีได้มาเห็นเด็กชายเกิดความรัก ความเอ็นดู จึงขอเด็กชายจากพ่อค้าไปเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมโดยให้เข้านับถือศาสนาอิสลาม เจ้าพระยาได้เลี้ยงดูเป็นอย่างดี ทำให้เด็กชายหลงระเริงลืมตนว่าเป็นใคร ครั้นมีอายุสมควรแก่การมีเหย้ามีเรือน เจ้าพระยาก็ให้แต่งงานกับลูกสาวของตน หลังจากแต่งงานฝ่ายหญิงก็คิดที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ของสามีและคอยรบเร้าจนสามี ต้องยอม จึงได้ตกแต่งเรือสำเภาขนาดใหญ่ และให้คนเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแจ้งข่าวให้กับตายายเมื่อรู้ข่าวว่าลูกชายลูกสะใภ้จะมาเยือนก็ดีใจยิ่งนัก จึงได้จัดเตรียมข้าวของมากมายไว้คอยต้อนรับโดยเฉพาะหมูย่าง เพราะคิดว่าลูกชายยังคงอยากกินเหมือนสมัยที่เคยอยู่กับตน ครั้นถึงวันกำหนดสองสามีภรรยาก็แล่นเรือมาถึงปากน้ำกันตัง ลูกชายเมื่อเห็นสภาพของพ่อแม่ก็เกิดความอับอายไม่ยอมรับว่าเป็นพ่อแม่ของตน สองตายายเกิดความเสียใจเป็นอันมากจึงเอาหมูย่างไปวางที่ที่หัวเรือแล้วอธิษฐาน ว่า ถ้าหากเป็นลูกชายของตนจริงขอให้มีอันเป็นไป ออกจากท่าเรือไม่ได้ พอสิ้นคำสาปแช่งก็เกิดพายุอย่างหนัก ได้พัดเรือของลูกชายลูกสะใภ้อับปางลง สมบัติพัสฐานข้าวของต่างๆ ก็ล่องลอยกลายเป็นเกาะต่างๆ ในน่านน้ำแห่งนี้ เช่น หมูย่างกลายเป็นเกาะสุกร เรือสำเภากลายเป็นเกาะเภตรา นอกนั้นมีเกาะไข่ เกาะกล้วย เกาะเขาหินตา เกาะเขาหินยาย เกาะไก่ เป็นต้น เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่ ต.สุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง, ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า และ ต.ปากน้ำ อ.ละอู จ.สตูล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งบนบกและในทะเล 308,987 ไร่ ทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติอยู่ห่างจากชายแดนไทย – มาเลเซีย 30 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่ จำนวน 22 เกาะ อาทิ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ ฯลฯ

ดอยเสมอดาว ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เป็นจุดที่ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ซึ่งสามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง เห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำน่านที่ทอดยาวในหุบเขา และเห็นยอดผาชู้ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้า รวมทั้งมองเห็นบ้านพักและที่ทำการอุทยานฯ

ต้นชมพูภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ต้นชมพูภูคาซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากที่สุดพันธุ์หนึ่ง มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่าไบร์ทชไนเดอร์ซีเนนซีส คาดว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้งในป่าดอยภูคาแห่งนี้ ขณะนี้กลุ่มต้นชมพูภูคาที่สมบูรณ์ที่สุด มีอายุราว 20-30 ปี อยู่รวมกัน 6ต้นใหญ่ ออกดอกเต็มต้นทุกปี รวมถึงมีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติบริเวณโคนต้นมีต้นกล้าเล็กๆ เต็มไปหมดถือว่าเป็นแหล่งต้นชมพูภูคาที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง

หาดทรายทอง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นครพนม เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดชายแดนฝั่งลำน้ำโขง มีพระธาตุพนมเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด และพระธาตุ ท่าอุเทน พระธาตุมหาชัย เป็นที่เคารพของคนนครพนม นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าภูไท เรณูนคร ที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิมของตนเองไว้อย่างน่าดู มีอุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกตาดขามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีลำน้ำโขงหน้านครพนม ยามฤดูแล้งจะปรากฏ สันทรายสวยงามคือ หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์

ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ปากน้ำโพ) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เป็นจุดที่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถมองเห็น แม่น้ำสองสีซึ่งเกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ำ น่านและแม่น้ำปิง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งไม่น้ำได้

ดอยภูแว (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นดอยสูงชัน พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าและมีลานหินกระจายอยู่หลายแห่ง เช่น ผาแอ่น ผาผึ้ง เมื่อถึงช่วงฤดูหนาวเป็นที่นิยมเดินขึ้นยอดดอยภูแวเพื่อชมบรรยากาศยามดวงอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่ปกคลุมไปทั่วหุบเขา

น้ำตกตาดม่าน ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

น้ำตกตาดม่านมีน้ำไหลตลอดปี สภาพน้ำตกมีลักษณะเป็นชั้นหินสลับซับซ้อน ลดหลั่นเป็นชั้น ๆ จำนวน 6 ชั้น บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ที่เหมาะแก่การแหวกว่าย พักผ่อน นับว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน อีกทั้งสภาพป่าไม้ยังมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับน้ำตกทั้ง 6 ชั้น มีชื่อเรียกกันตั้งแต่อดีตดังนี้ คือ ตาดม่าน ผาคันไถ ผาหัวช้าง ผาจ้อม ตาดลิง และตาดหมอก (ห้วยหก)

น้ำตกวังม่วง จังหวัดนครนายก

น้ำตกวังม่วงเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านแนวหินเป็นระยะ ๆ แล้วไหลลงมายังอ่างรับน้ำสุดท้าย มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีน้ำมากในหน้าน้ำและค่อนข้างน้อยในหน้าแล้ง

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

อยู่ในเขตอำเภอแม่จริม ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 60 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1168 และ 1243 มีพื้นที่ 270,000 ไร่ หรือ 432 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำที่ไหลไปลงแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนิด

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ดอยผาวัว ผาช้าง เป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้นานาพันธุ์ เป็นสัญลักษณ์ของตำบลขุนควร และเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ของไทย สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปยังภูเขา และเดินเท้าประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงดอยผาช้าง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลผาช้างน้อย ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลควร ตำบลขุนควร อำเภอปง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ตำบลบ้านพี้ กิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ประมาณ 356,926 ไร่ สภาพภูมิประเทศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 – 1,600 เมตร ซึ่งมีทรัพยากรสัตว์ป่าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ปีก นกโพระดกคอสีฟ้า นกโพระดกหน้าผากดำ นกโพระดกธรรมดา นกโพระดกหูเขียว นกพญาไฟใหญ่ นกปรอดหัวโขน และสัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่าปูลู เต่าใบไม้ เต่าหับ เต่าเหลือง ตะพาบน้ำ งูเห่าปลวก งูจงอาง งูกะปะ งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นแหล่งกำเนิดของห้วยน้ำลำธารอันหลากหลายที่นำไปสู่ต้นกำเนิดแม่น้ำน่านที่มีความสำคัญทั้งทางธรรมชาตินิเวศวิทยาและประวัติศาสตร์โบราณที่เล่าถึงตำนานของคนเมืองน่านที่อาศัยอยู่นับแต่บรรพกาล มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนสวยงามมาก มีสภาพป่าดิบเขาป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าสน ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าปาล์มดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ มีถ้ำ น้ำตก และทิวทัศน์

ถ้ำผาหลัก ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ถ้ำเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ถ้ำผาหลัก ตั้งอยู่ที่บ้านผาหลัก หมู่ที่ 3 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เป็นถ้ำที่เป็นที่เหมือนเป็นทางน้ำไหล มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก ข้างในถ้ำผาหลักมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยมากมาย บริเวณข้างล่างของถ้ำเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ผาหลัก

นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดน่าน

นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ ตั้งอยู่ใน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริจัง ซึ่งจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดนำร่องสืบสานแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยแนวทาง ของโครงการ