เที่ยวปัตตานี

น้ำตกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

น้ำตกทรายขาว หรือ น้ำตกกระโถน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อคุ้มครองดูแลไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าต้นน้ำของจังหวัดปัตตานี อีกทั้งยังเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามจึงดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้ามาหลบร้อน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนจะมีนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่จำนวนมากนิยมมาเล่นน้ำตกหรือมาเพื่อพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติและเสียงน้ำตก จึงทำให้น้ำตกทรายขาวกลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและรองรับการเพิ่มขยายตัวของนักท่องเที่ยวในอนาคต

หาดตะโละสะมิแล ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หาดตะโละสะมิแล เป็นหาดทรายสีขาวละเอียดที่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย โดยมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีความสวยงามจากธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้น ชายหาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตะโละสมิแล ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการเกิดหาดทรายงอกจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นี้ เดิมทีเกิดจากคลื่นที่กัดเซาะพื้นที่ของชาวบ้านเสียหายเป็นร้อยๆ ไร่ จนมีการสร้างแนวกำแพงคอนกรีต และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่ทำให้เกิดเป็นหาดทรายตะโละสะมิแล นับเป็นสถานที่แห่งใหม่สำหรับให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามของชายหาดและสัมผัสบรรยากาศริมชายหาดทะเลอ่าวไทย

หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หาดวาสุกรี อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี เพราะเป็นศูนย์รวมของ นักกีฬาตกปลาจากทั่วประเทศ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดให้มีการแข่งขันตกปลาเป็นประจำทุกปี

หาดตะโละกาโปร์ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หาดตะโละกาโปร์ เป็นชายหาดที่มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงามตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงที่ใช้เรือกอและเป็นพาหนะหลักในการออกเรือหาปลา ด้วยความโดดเด่นและสีสันของเรือกอและ จึงช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับชายหาดแห่งนี้ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ชวนให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านมาเป็นต้องแวะถ่ายภาพ นอกจากนั้นเมื่อยามตะวันจะลาลับขอบแสงสุดท้ายที่ตกกระทบชายหาดบวกกับสีสันฉูดฉาดของเรือกอและ ทำให้ชายหาดแห่งนี้กลายเป็นสีทองสวยงามสุดลูกหูลูกตาตามกลางทิวสนและต้นมะพร้าว เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชายหาดแห่งนี้

หาดตะโละกาโปร์ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ตำบลตาโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นชายหาดที่สวยงามยังไม่ถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวมากนัก บนฝั่งปลูกทิวสนร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

น้ำตกทรายขาว เดิมชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกกะโตน มีต้นน้ำเกิดจากยอดเขานางจันทร์ในทิวเขาทรายขาว เทือกเขาสันกาลาคีรี ถูกค้นพบโดยพระครูศรีรัตนากร (ท่านสีแก้ว) เจ้าอาวาสวัดทรายขาว เมื่อปี 2475 อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวมีพื้นที่ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ ในท้องที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี ในท้องที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยจุดเด่นตามธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงาม สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดที่ควรแก่การศึกษาหาความรู้เป็นอย่างยิ่ง ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 43,482.00 ไร่ หรือ 69.57 ตารางกิโลเมตร

หาดรูสะมีแล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

หาดรูสะมีแล เป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี เหมาะแก่การมานั่งชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่มีความสวยงาม พร้อมกับธรรมชาติ และสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวประมงที่ยังคงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำที่เป็นการอนุรักษ์ไปในตัว และสามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งได้อีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีร้านอาหารให้บริการ ด้วยอาหารทะเลสดๆ เช่น กุ้ง หอย ปูปลานานาชนิด ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จึงทำให้หาดรูสะมีแลเป็นชายหาดที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เวลาว่างในการชาร์จพลังและสัมผัสอากาศบริสุทธิ์