อุทยานแห่งชาติแม่วาง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง มีเนื้อที่ประมาณ 90,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ป่าสงวนแห่งชาติแม่ขาน-แม่วาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับช้อนของทิวเขาถนนธงชัยที่ทอดตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 400-1,909 เมตร โดยมีดอยผาตั้งเป็นจุดที่สูงที่สุด เป็นแหล่งต้นน้ำถึง 3 สาย คือ แม่น้ำแม่แจ่ม แม่น้ำแม่วาง และแม่น้ำแม่ตื่น ทำให้อุทยานฯ นี้มีน้ำตกสวยๆ อยู่เป็นจำนวนมาก

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ