น้ำตกมณฑาธาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร

ความงามของน้ำตก 9 ชั้น ข้างทางจะพบไม้ยืนต้นมณฑา ดอกสีขาว ใบใหญ่ สีเขียวสด สามารถเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก และเล่นน้ำตก น้ำตกมณฑาธารหรือน้ำตกสันป่ายาง เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในเขตอุทยานฯ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 730 เมตร มีทั้งหมด 9 ชั้น โดยมีน้ำตกไทรย้อย เป็นน้ำตกชั้นสูงสุด ที่ไหลมาจากห้วยคอกม้า น้ำตกมณฑาธาร น้ำตก 9 ชั้น น้ำตกมณฑาธาร ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำตกมณฑาธาร มีอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกสันป่ายาง เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในเขตอุทยานฯ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 730 เมตร มีน้ำตกอยู่ 9 ชั้น โดยมีน้ำตกไทรย้อย เป็นน้ำตกชั้นสูงสุด ที่ไหลมาจากห้วยคอกม้า เหมาะสำหรับการไปเที่ยวผักผ่อนและเดินศึกษาธรรมชาติ เพราะมีความร่มรื่นและเงียบสงบ

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ