น้ำตกแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแห่งนี้มีความสวยงาม มีน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี ตกลดหลั่นกันลงมาถึง 7 ชั้น บนชั้นที่ 7 มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ