วนอุทยานวังสามหมอ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วนอุทยานวังสามหมอ เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านวังใหญ่ แต่เนื่องจากมีการเกิดน้ำท่วมที่ทำการเกือบทุกปี ทำให้ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ทำการใหม่ มาตั้งอยู่บริเวณอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองกุงทับม้า ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุ้งทับม้า-ป่านายูง และป่าหนองหญ้าไซ วนอุทยานฯ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ประมาณ 20 กิโลเมตร หรืออยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานีประมาณ 120 กิโลเมตร ประกาศเป็นวนอุทยานฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527 มีเนื้อที่ประมาณ 18,750 ไร่ สภาพแวดล้อมของวนอุทยานฯ ถือว่าไม่สมบูรณ์มากนัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกทำลาย เพื่อเป็นที่ทำกิน แต่ยังมีแหล่งธรรมชาติที่ยังคงสภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีความสมบูรณ์บริเวณที่ประกาศเป็นเขตวนอุทยานฯ ส่วนบริเวณใกล้เคียงจะกินพื้นที่ทำกินให้กับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งสภาพแหล่งธรรมชาติได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาบางส่วน โดยทั่วไปเป็นป่าแดง หรือป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลางขึ้น ได้แก่ไม้ยาง ไม้ตะเคียนทอง ซึ่งหาได้ไม่ยากนัก ส่วนสัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ บ่าง อีเห็น ชะมด นกเปล้า สภาพความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีความน่าสนใจ และสร้างความน่าประทับใจได้ในระดับหนึ่ง อาจจะไม่มากนัก เนื่องจากความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มากพอ จะมีก็เพียงจุดชมวิว ที่เป็นแหล่งท่องเทียวหลักในพื้นที่เท่านั้น ส่วนกิจกรรมการท่องเทียวอื่นๆ ยังไม่มีความพร้อมใดๆ การบุกรุกทำลายแหล่งท่องเที่ยวไม่มีเกิดขึ้น เนื่องจากคนในท้องถิ่นเริ่มเข้าใจปัญหา และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับวนอุทยานวังสามหมอเป็นอย่างดี

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ