ดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เป็นจุดชมวิวไทย – ลาว สองฝั่งโขง ทะเลหมอก ดอกซากุระบานสะพรั่งงดงาม พื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ้อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะชาวจีนฮ่อนั้นอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนีีี้

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ