วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข

วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข เป็นวนอุทยานที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีน้ำตกที่งดงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกผาลาด น้ำตกตาดโตน น้ำตกตีนช้าง เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดจิตรสำนึกในการหวงแหนป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการตอบสนองต่อการนันทนาการ และการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ และแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดตาก

วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ