ถ้ำฝ่ามือแดง ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จุดชมทิวทัศน์ของเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง แขวงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่บนยอดเขาจอมนางบนภูผาเทิบในเขตพื้นที่ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีลักษณะเป็นเพิงหินยาวขนาดของถ้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร ภายในถ้ำมีรูปมือ สีแดงประทับอยู่ 10 มือ เป็นลักษณะใช้สีแดงทามือก่อนแล้วทาบเข้ากับผนังถ้ำ 5 มือ ส่วนอีก 5 มือ เป็นลักษณะเอามือไปทาบผนังแล้วเอาสีแดงเขียนตามรูปมือแต่ละนิ้วฝ่ามือแดงที่ปรากฏในถ้ำยังไม่มีใครทราบประวัติความเป็นมาแต่สันนิษฐานว่าอายุไม่ต่ำกว่า 5000 ปี

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ