น้ำตกแก่งโพธิ์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เป็นลักษณะแก่งหินทอดยาวของลำน้ำห้วยพุงปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดของื้นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ