อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2531 เป็นอุทยานลำดับที่ 59 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 48.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,245.67 ไร่ ครอบคลุมอำเภอเมือง และอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีลักษณะภูมิประเทศแบบเขาหินทราย ประกอบด้วยเทือกเขาน้อย-ใหญ่หลายลูกติดกัน สลับกับหน้าผาสูงชันและลานหินกว้างใหญ่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 170-420 เมตร โดยมีภูจอมศรี เป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุด

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ