อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

บริเวณยอดภูสระดอกบัวมีแอ่งหินขนาดกว้างประมาณ 2-5 ม. มีอยู่ 5-6 แห่ง มีนำขังตลอดปี มีบัวพันธุ์ต่าง ๆ ขนาดเล็กขึ้นอยู่เต็มสระ เมื่อออกดอกจะสวยงามมาก จึงได้ชื่อว่า ภูสระดอกบัว อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มีเนื้อที่อยู่บนแนวเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน และอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ