น้ำพุร้อนไทรงาม ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำพุร้อนไทรงาม อยู่ในเขตตำบลแม่นาเติง ห่างจากตัวเมืองปายประมาณ 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตป่าอนุรักษ์ไทรงาม จากปากทางเข้าน้ำพุร้อน ต้องขับรถเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จึงจะถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำพุร้อน ถนนทางเข้าเป็นภูเขาสูงชันบางระยะและแคบ น้ำพุร้อนไทรงามมีการเก็บค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมการเข้าน้ำพุร้อนคือ เด็ก อายุ 3-14 ปี คนละ 10 บาท และผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 20 บาท นอกจากนี้ มีค่าธรรมเนียมของค่ายานพาหนะเข้าบ่อน้ำพุร้อน คือ รถจักรยาน 10 บาท รถจักรยานยนต์ 20 บาท และรถยนต์ 30 บาท น้ำพุร้อนไทรงามเป็นบ่อน้ำผุดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีจุดเด่น คือ น้ำใสเป็นสีเขียวมรกตในอุณหภมูิที่พอเหมาะกับการแช่ตัว ในแหล่งท่องเที่ยวมีร้านอาหารและห้องน้ำสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ