อุทยานวังมัจฉา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมร่มรื่นและสวยงาม เป็นที่อยู่ของปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดนานาพันธุ์

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ