อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2 หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะกำใหญ่ และหมู่เกาะกำนุ้ย รวมทั้งเกาะต่างๆ อีก 8 เกาะ ได้แก่ เกาะหมู เกาะเปียกน้ำน้อย เกาะเปียกน้ำใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกำหนุ่ย และเกาะไข่ใหญ่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุด 296 เมตร ที่เกาะกำใหญ่ สำหรับชายฝั่ง แผ่นดินใหญ่ที่เขาอ่าวอ่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 264 เมตร ลักษณะชายฝั่งของอุทยานแห่งชาติ เป็นชายฝั่งจมตัวเป็นผลให้ชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีลำน้ำสายสั้นขนาดเล็กจำนวนมากจากที่สูงตอนบนในแผ่นดินไหลออกสู่ทะเลอันดามัน ประกอบด้วย คลองของ คลองลัดโนด คลองขะนุด และคลองบางเบน ซึ่งแม่น้ำลำคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่น้ำและชายฝั่ง ทำให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำลำคลองถูกปกคลุมไปด้วยป่าโกงกาง พันธุ์ไม้ที่พบมี โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม ถั่วดำ ถั่วขาว ตะบูนขาว และตะบูนดำ พบไม้ลำแพน แสมขาว และ โปรงแดง เพิ่มขึ้นอีก ในบริเวณชายหาดจะพบ ไม้ป่าชายหาด ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สนทะเล หยีทะเล และจิกเล สำหรับในบริเวณส่วนกลางของของเกาะต่างๆ และบริเวณเขาของเกาะบางเบน เขาปากเตรียม เป็นป่าดงดิบ พันธุ์ไม้ที่พบเป็นพวกไม้ยาง หวาย และระกำ ในช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการมาเยือน

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ