อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง มีเนื้อที่ประมาณ 183,125 ไร่ มีพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณใกล้แนวชายฝั่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่คงสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ มีต้นโกงกางใบเล็กที่มีขา (รากพยุงลำต้น) สูงใหญ่ที่ยังคงเหลือแห่งเดียวในประเทศไทย อยู่บริเวณทิศเหนือของเกาะยิว มีหาดทรายแดงบนเกาะตาวัวดำ เป็นหาดทรายที่มีสีออกแดงคล้ายอิฐ เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยนานาชนิดที่ถูกกระแสคลื่นพัดพามาทับถมไว้เป็นเวลานานประกอบกับทิวทัศน์ของโขดหินและป่าเขาที่สวยงาม

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ