ถ้ำประกายเพชร ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

แหล่งโบราณคดีถ้ำประกายเพชร นับว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ เนื่องจากเป็นหลักฐานที่สามารถบอกได้ว่า ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยเฉพาะเขตอำเภอละอุ่นนั้น มีการเข้ามาอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว และมีความเป็นไปได้ว่า ตามถ้ำและเพิงผาภูเขาหินปูนในบริเวณใกล้เคียงกับถ้ำประกายเพชร อาจเคยมีมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้ามาอยู่อาศัยด้วยก็เป็นได้ จากหลักฐานที่พบแสดงได้ว่า ถ้ำแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ 2,000-4,000 ปี

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ