แก่งสองสลึง ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นลำห้วยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีตาดหินลดหลั่นกันลงมาตามลำห้วยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและตำบลใกล้เคียง

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ