เสาเฉลียงใหญ่ (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม) ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

เสาเฉลียงใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านผาชัน อำเภอโพธ์ไทร เส้นทางถนนหมายเลข 2112 สายโขงเจียม โขงเจียม-เขมราฐ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 50 กิโลเมตร ลักษณะเป็นหินทรายขนาดใหญ่ มีความสูง 15 เมตร ตั้งวางทับกันที่เกิดจากการกัดกร่อนของ ลม น้ำ อากาศ

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ