แก่งหินงาม ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

แก่งหินงาม เป็นแก่งหินทรายขนาดใหญ่ที่จมอยู่ใต้แม่น้ำโขง จะมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน เป็นแก่งหินและหาดทรายขาวที่ทอดยาวออกไปยังริมฝั่งแม่น้ำโขง อยู่ในเขตพื้นที่ 10 บ้านโนนตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อถูกกัดเซาะจากความแรงของสายน้ำตามธรรมชาติ เกิดเป็นแก่งหินมีรูปทรงแปลกตางดงาม และแอ่งหินที่เป็นหลุมเป็นบ่อหลายขนาดสลับกับหาดทรายที่พาดอยู่บริเวณริมฝั่งและใจกลางแม่น้ำโขง มีเกาะแก่งและเพิงหินต่างๆ อยู่หลายจุด เช่น ผาวัดใจ แกรนด์แคนยอนนาตาล หาดชมดาว อีกทั้งชาวบ้านเชื่อกันว่าที่หาดชมดาว (แก่งหินงาม) เป็นจุดชมท้องฟ้าทะเลดวงดาวสวยระยิบระยับเต็มท้องฟ้าในยามคืนข้างแรมที่สวยที่สุด

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ