หาดทรายสูง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เกิดจากน้ำโขงได้ไหลพัดพาทรายจากที่อื่น ๆ มากองรวมกันเป็นเวลานาน พร้อม ๆ กับลำน้ำโขง ลักษณะหาดทรายกองกันเป็นคล้าย ๆ เขา 2 ลูก ติดกัน ต่ำลงไปอีก จะเป็นเหมือนแอ่งน้ำไหลโขกหินสวยงาม

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ