น้ำตกกระเต็งเจ็ง (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม) ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ.สังขละบุรี เป็นน้ำตกที่มีความสูงถึง 36 ชั้น พื้นที่ป่ายังคงสภาพป่าดิบที่สมบูรณ์ มีดงเฟิร์นที่กว้างใหญ่ตระการตา ผ่านป่ามะไฟป่าและต้นไม้ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ถึง 13 คนโอบ

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ