Highlight

Unseen in Travel

วนอุทยานน้ำตกรามัญ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วนอุทยานน้ำตกรามัญ เป็นน้ำตกขนาดกลางบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เดิมที่เป็นพื้นที่ของชาวบ้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2519 ทางจังหวัดพังงาได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่น้ำตกเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา จากการสันนิษฐานว่า น้ำตกแห่งนี้เมื่อก่อนเป็นที่อาศัยปักหลักของชาวรามัญตั้งแต่สมัยสงคราม จึงทำให้มีชื่อเรียกว่าน้ำตกรามัญ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกระโสม มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ มีจำนวนลดหลั่นกันไปถึง 8 ชั้น จะมีน้ำเยอะมากในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม และน้ำจะน้อยในช่วงเดือนเมษายน นอกจากนั้น บริเวณน้ำตกมีพันธุ์ไม้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่ามากมาย เช่น เลียงผา สมเสร็จ ออกมาหากินในบางเวลา ประจวบเหมาะอาจจะได้เห็นขณะไปเที่ยวชมน้ำตก นอกจากนั้นยังมีที่พักให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ทั้งประเภทบ้านพัก หรือ กางเต็นท์ ภายใต้กฎระเบียบและความควบคุมของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณกว่า 200 ไร่ ซึ่งประชาชนท้องถิ่นสงวนรักษาไว้เป็นดอนปู่ตา มีศาลเจ้าปู่ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้าน และเป็นที่อาศัยของลิงจำนวนมาก

บางชัน หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีความพิเศษของธรรมชาติได้แก่ ทะเลแหวกที่มีหาดทรายสีดำ ฝูงนกเหยี่ยวที่คอยหากินตามป่าชายเลน และวิถีชาวประมงที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน สามารถล่องแพชมทิวทัศน์ป่าโกงกางบริเวณป่าชายเลนได้ และยังมีอาหารทะเลสดๆ กับบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย

อุทยานเขาหินเทิน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นบริเวณที่มีก้อนหินขนาดใหญ่หลายก้อนวางซ้อนและเกยกันอยู่ตามธรรมชาติ เป็นสิ่งอัศจรรย์ แปลกตา มีด่านสิงขรตรงชายแดนไทย-พม่า

ภูลมโล (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า) ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 14 กม. เป็นทุ่งต้นดอกนางพญาเสือโคร่ง ประมาณ 1,200 ไร่ เป็นพื้นที่โครงการฟื้นฟูสภาพป่าโดยร่วมกับชุมชนช่วยกันปลูก จนกลายเป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่

ผาชื่นวาริน (วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง) จังหวัดอำนาจเจริญ

ผาชื่นวาริน เป็นจุดชมวิว ซึ่งตั้งอยู่ในวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ท้องที่ตำบลนกทา ตำบลเหล่าพรวน ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง และ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ ดงหัวกอง มีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2539 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จดบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ จดบ้านคำพะโอ บ้านบ๋าเจริญ ตำบลเลิงนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก จดบ้านโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก จดอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท บ้านหกสิบ ตำบลสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดพื้นที่ 10000.00 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันเป็นเทือกยาวในชั้นระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-300 เมตร บางส่วนเป็นลานหินกว้างและหน้าผาสูงชัน มีถ้ำขนาดกลาง-เล็กหลายแห่งอยู่และเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยสีโท ห้วยทราย ลักษณะภูมิอากาศ พืชพันธุ์และสัตว์ป่า เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นดินทรายและมีหินอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณ ทำให้พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นชนิดที่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ แดง ตะแบก ประดู่ ไผ่ป่า ยอป่า สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า นก สุนัขจิ้งจอก และสัตว์เลื้อยคลานทั่วไป การเดินทาง รถยนต์ ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางและเลี้ยวซ้ายเป็นทางลูกรังเข้าไป บริเวณพื้นที่ป่าประมาณ 6 กิโลเมตร เข้าถึงวนอุทยาน ใช้ได้ทุกฤดู ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 80 กิโลเมตร

วนอุทยานน้ำตกรามัญ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วนอุทยานน้ำตกรามัญ เป็นน้ำตกขนาดกลางบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เดิมที่เป็นพื้นที่ของชาวบ้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2519 ทางจังหวัดพังงาได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่น้ำตกเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา จากการสันนิษฐานว่า น้ำตกแห่งนี้เมื่อก่อนเป็นที่อาศัยปักหลักของชาวรามัญตั้งแต่สมัยสงคราม จึงทำให้มีชื่อเรียกว่าน้ำตกรามัญ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกระโสม มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ มีจำนวนลดหลั่นกันไปถึง 8 ชั้น จะมีน้ำเยอะมากในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม และน้ำจะน้อยในช่วงเดือนเมษายน นอกจากนั้น บริเวณน้ำตกมีพันธุ์ไม้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่ามากมาย เช่น เลียงผา สมเสร็จ ออกมาหากินในบางเวลา ประจวบเหมาะอาจจะได้เห็นขณะไปเที่ยวชมน้ำตก นอกจากนั้นยังมีที่พักให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ทั้งประเภทบ้านพัก หรือ กางเต็นท์ ภายใต้กฎระเบียบและความควบคุมของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

หนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หนองหาร อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเป็นที่อาศัยของนกนานาชนิด

วนอุทยานภูผาล้อม ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

มีเนื้อที่ประมาณ 8,500 ไร่ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและมีหน้าผาสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 – 700 เมตร เป็นภูเขาหินปูนและหินแกรนิต มีถ้ำหินปูนหลายแห่ง ซึ่งภายในเป็นที่ราบลุ่มคล้ายแอ่งกระทะ ทำให้สภาพป่าภายในมีความอุดมสมบูรณ์ พบป่าเต็งรังและเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ มะค่าโมง ประดู่แดง รัง ชัน ตะแบก ตะคร้อ อีนก ตะคร้ำ สมพง มะม่วงป่า เต็ง เหียง พลวง ไม้พื้นล่างประกอบด้วยไผ่ชนิดต่าง ๆ บริเวณที่เป็นเทือกเขาหินปูนจะพบสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ได้แก่ เลียงผา นอกจากนี้ยังพบสัตว์ป่าอีกหลายชนิด และนกในวนอุทยานก็มีหลายชนิดที่พบเห็นบ่อยเช่นกัน

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ ก่อนถึงบ้านแม่เตินเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและมีโบสถ์ที่สร้างโดยใช้ไม้สักแกะสลักลวยลายสวยงาม ทั้งหลังและมีถ้ำธรรมชาติเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและผู้ที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติและผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรม

หาดทรายร้อน ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

หาดทรายร้อนหรือหาดร้อน เป็นชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกขาน แต่ถ้าไปเดินสัมผัสเหยียบย่ำหาดทรายร้อนจะรู้สึกว่ามีลักษณะเป็นหาดโคลนร้อนมากกว่า ซึ่งทางชมรมสปากระบี่ได้นำไปวิจัยพบว่ามีแร่ธาตุหลายตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของชาวบ้านใน “เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึก” นำความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาผสมผสานกับการนอนอบไอน้ำบนแคร่ไม้ไผ่ปูพื้นด้วยใบตองสด ทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์มากมายจากการใช้ธรรมชาติบำบัด เช่น ใช้โคลนร้อนพอกเพื่อขจัดเซลล์ผิวหนังกำพร้าและเศษอุดตันบนผิวหนัง รวมถึงการทำ “สปาเท้า” ด้วยการนั่งแช่น้ำร้อน หรือเอาเท้าฝังลงไปในโคลนร้อน โดยมีชาวบ้านที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีคอยให้บริการและข้อมูลพร้อมสรรพ นอกจากจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้ว การเดินนวดเท้าไปบนพื้นโคลนร้อนหรือนั่งชิลล์เอาเท้าแช่น้ำร้อน (เค็ม) หรือซุกเท้าเข้าไปในโคลนร้อน ก็จะช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายไม่น้อย เพราะเนื้อโคลนร้อนจะช่วยเปิดรูขุมขนและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ที่สำคัญคือช่วยบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับ ชาวบ้านที่นี่จึงนำโคลนร้อนที่คัดแล้วมาให้บริการพอกตัว แขน ขา รวมไปถึงการทำสปาในบรรยากาศธรรมชาติบนหาดทรายร้อนน้ำเค็มที่หาไม่ได้ง่ายๆ ในเมืองไทย เพราะหาดทรายร้อนจะผุดโผล่ปรากฏเป็นสันดอนกว้างเฉพาะยามน้ำลงในช่วงเช้ามืดราวตีห้าไปถึงช่วงสายๆ ของวันแรมหรือขึ้น 3-5 ค่ำของทุกเดือนเท่านั้น ถ้าใครไปผิดเวลาหรือผิดช่วงข้างขึ้นข้างแรมจะเห็นเป็นเพียงลำคลองธรรมดาๆ ฉะนั้นใครที่ต้องการสัมผัสความมหัศจรรย์จำเป็นต้องเลือกจังหวะและเวลาด้วย และต้องไม่ลืมว่าสปาธรรมชาติอ่าวลึกเปิดบริการเพียงเดือนละ 6-8 วัน ช่วงวันขึ้นและวันแรม 3-5 ค่ำ ซึ่งในแต่ละเดือนไม่ตรงกัน

อ่าวโล๊ะซามะ (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี) ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

อ่าวโล๊ะซามะเป็นอ่าวที่มีความเงียบสงบ มีภูเขาหินและหน้าผาสูงชันที่ตระหง่านเหนือเวิ้งทะเล บริเวณชายหาดเล็ก ๆ ทางด้านขวาทอดตัวอยู่เคียงทะเล มีแมกไม้และไม้เลื้อยสีเขียวสด อากาศดีมีลมพัดเย็นสบาย อ่าวโล๊ะซามะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นเวิ้งอ่าวแคบๆที่มีจุดดำน้ำที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของทะเลอันดามัน โดยอ่าวโล๊ะซามะ นั้นอยู่ห่างจากปิเละลงไป ทางใต้ของเกาะพีพีเลเป็นเวิ้งอ่าวอยู่ในเหลือบผาสูงชัน เนื่องจากท้องทะเลแถบนี้มีสีเขียวมรกตสดใส ลึกลงไปใต้ผิวน้ำจะพบปะการังนานาชนิด นอกจากนี้แล้วบรรยากาศรอบๆอ่าวนั้นค่อนข้างเงียบสงบ กลางท้องน้ำ น้ำทะเลสีสวยสดใส ตัดกับสีของท้องฟ้า และภูเขาหินที่ตระหง่านเหนือเวิ้งทะเล บริเวณชายหาดเล็กๆทางด้านขวาทอดตัวอยู่เคียงคู่เกลียวคลื่นอันงดงามของอ่าวโล๊ะซามะ

น้ำตกเหวโหลม (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน) ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

น้ำตกเหวโหลม ตั้งอยู่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ในเขตอำเภอพะโต๊ะ เป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่มีลานหินสวยงามและกว้าง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สามารถนำรถยนต์เข้าไปได้ แต่ต้องเดินเท้าเข้าไปยังน้ำตกประมาณ 200 เมตร ซึ่งทางเดินเข้าเดินได้สะดวกตลอดเส้นทางมีบันไดที่ทำด้วยปูนเป็นช่วงๆ ช่วงที่เป็นทางชันมีราวบันไดไว้ให้จับ และด้านในมีชั้นน้ำตก 2 ชั้น แต่มีแอ่งน้ำที่เหมาะกับการเล่นน้ำเนื่องจากน้ำไม่ลึก นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าบริการ

หาดยายกี๋ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

มีชายหาดขาว ยาวสามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ตรงข้ามกับเกาะแรด ภายในลำคลองยายกี๋มีเส้นทางเดินเท้าเข้าสู่น้ำตกคลองยายกี๋ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับน้ำตกคลองเจ้า แต่ความสวยงามน้อยกว่า สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ การกางเต็นท์และแค้มปิ้งควรได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลชายหาดเสียก่อน ที่อยู่ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกูด

ถ้ำน้ำเขาพระศิวะ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ถ้ำน้ำเขาพระศิวะ ตั้งอยู่บริเวณบ้านเขาจันทร์แดง ระหว่างเทือกเขาตาง็อกและเทือกเขากกมะม่วง เป็นถ้ำที่มีน้ำไหลออกมาทั้งปี ถ้ำลึก 500 เมตร ระดับน้ำสูงตั้งแต่ 10-220 เ ซนติเมตร ภายในเป็นหินงอกหินย้อยสวยงาม บางบริเวณมีลักษณะคล้ายม่านและยังมีน้ำตกเล็กๆ อยู่ภายในถ้ำอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้รักการผจญภัยที่ว่ายน้ำ การประเมินศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ เป็นถ้ำที่มีขนาดปานกลางพอเข้าออกได้ ลักษณะภายในถ้ำไม่มีแสงเพียงพอ บรรยากาศไม่ดี คือ อับ เหม็น พบว่ามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการทำลายสภาพธรรมชาติของถ้ำ โดยการดัดแปลงในถ้ำและบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่ทำลายสภาพธรรมชาติเดิมของถ้ำ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนที่มีสภาพธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่หายากและใกล้สูญพันธุ์์ รวมทั้งพันธุ์สัตว์ป่าหายากและสัตว์อื่นๆ หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ มีถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงาม เป็นแหล่งศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์มีอายุประมาณ 1,000 ปี นอกจากนั้นยังพบซากดึกดำบรรพ์(Fossils) ชองสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในทะเลในอดีต เมื่อประมาณ 280 ล้านปี ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี

น้ำตกกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

น้ำตกกะอาง ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จากตัวเมืองไปตามถนนสุวรณศร ถึงอำเภอบ้านนาเยื้องกับสถานีตำรวจมีถนนแยกไปน้ำตกกะอางระยะทาง 11 กิโลเมตร ลักษณะเป็นลานหินกว้าง มีน้ำตกไหลผ่่านตามช่องหิน นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงมีพระพุทธรูปปางสมาธิ ก่อสร้างด้วยอิฐประดิษฐานอยู่บนเนินเขา และมีศูนย์เพาะกล้าไม้กะอางของกรมป่าไม้ตั้งอยู่

โป่งน้ำร้อนเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โป่งน้ำร้อนเมืองแปง มีลักษณะเป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางไร่นาของชุมชนบ้านเมืองแปง ใกล้หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ปิงห่างจากตัวเมืองปายประมาณ 35 กิโลเมตร คุณควรเริ่มจากบริเวณหลักกิดลเมตรที่ 85-86 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวง 1265 จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 24 ข้ามสะพานบ้านเมืองแปง เลี้ยวซ้ายเข้าทางเดินอีก 2 กิโลเมตร สุดทางจะพบโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อนแห่งนี้มีอุณหภูมิสูงถึง 95 องศาเซลเซียสจึงไม่สามารถลงแช่น้ำได้ ช่วงฤดูหนาวมาเยือนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมานั่งรับไออุ่นกันบริเวณริมโป่งน้ำร้อนแห่งนี้ นอกจากนี้จากที่นี่คุณยังสามารถไปเที่ยวชมน้ำพุร้อนเมืองแปงได้อีกด้วย โดยน้ำพุร้อนเมืองแปงจะมีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยพรรณไม้อันร่มรื่นจึงเหมาะสำหรับพักผ่อนชมวิว สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในบริเวณโป่งน้ำร้อน และน้ำพุร้อนเมืองแงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มากางพักแรมได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ตั้งอยู่ใน ต.สองแพรก อ.เมือง มีพื้นที่ 230.4 ตร.กม. หรือประมาณ 144,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ใน อ.เมือง อ.กะปง และอ.ทับปุด มีลักษณะเป็นเขาสูงสลับซับซ้อน มีป่าไม้ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นปกคลุมอยู่หนาแน่น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำของ คลองปริวรรต และยังมีรายงานว่า พบสัตว์ป่าสงวน รวมทั้งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด ภายในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตยปริวรรตแห่งนี้ มีน้ำตกโตนปริวรรต น้ำตกสองแพรก และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นเส้นทาง เลาะไหล่เขา ลำน้ำ มีระยะทางประมาณ 2.4 กม. ต้องใช้เวลาเดินอย่างน้อย 2 ชมในเส้นทางจะพบจุดชมวิวที่เคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกเก่าและยังผ่าน โตนน้ำฟุ้ง น้ำตกที่มีความงดงามอีกแห่งหนึ่ง

อ่าวโฉลกบ้านเก่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่าวโฉลกบ้านเก่า ตั้งอยู่ทางใต้ เป็นหาดที่ใหญ่อันดับ 3 ของเกาะเต่า ชุมชนเล็กๆ ที่ยังสามารถหาสิ่งอำนวยความสะดวกได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำ ร้านอาหาร สถานบันเทิง คลินิก ทราเวลเอเจนท์ ร้านขายยา และเซเว่นอีเลฟเว่น จาก อ่าวโฉลกบ้านเก่า สามารถมองเห็นเกาะพะงัน เกาะสมุย และหมู่เกาะอ่างทอง อ่าวโฉลกบ้านเก่า มีหาดทรายลาดที่ค่อยๆ ไต่ระดับความลึก ชายหาดจึงเหมาะแก่การเล่นน้ำพักผ่อนของครอบครัวที่มีเด็ก สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำตื้น ตัวอ่าวโฉลกบ้านเก่าเองไม่มีจุดดำน้ำตื้นที่โดดเด่นนัก แต่สามารถเดินไปยังหาดใกล้เคียงที่มีจุดดำน้ำตื้นที่น่าสนใจได้ เช่น ฟรีดอมบีช แหลมตาโต๊ะ แหลมจุลเจือ นอกจากนี้ยังสามารถเดินข้ามไปดำน้ำดูเต่าทะเลและฉลามในอ่าวเทียนออกได้ โดยรวมแล้วอ่าวโฉลกบ้านเก่านั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักในบริเวณที่เงียบสงบแต่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้ๆ

ถ้ำพระถ้ำเซียน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ถ้ำพระถ้ำเซียนเป็นถ้ำขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมน้อย อยู่ห่างไกลชุมชน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างลำบาก ไม่มีป้ายบอกทาง และถนนขรุขระ

ภูทับเบิก (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า) ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอหล่มเก่า 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางจากหล่มเก่าไปภูหินร่องกล้า หรือห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 90 กิโลเมตร ภูทับเบิก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากร่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยและอยู่บนที่สูง จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยช่วงเช้าจะมองเห็นกลุ่มเมฆ และทะเลหมอกตัดกับยอดเทือกเขาเพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อยู่ในท้องที่อำเภอลอง อำเภอเมือง และอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยพื้นที่เป็นเขาสูงชัน บางแห่งพื้นที่ราบบนเขามีหินโผล่จากพื้นดินตามธรรมชาติอย่างสลับซับซ้อน เป็นหินปูน และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม คือ สวนหินมหาราช จะมีหินโผล่ซึ่งมาจากพื้นดินตามธรรมชาติอย่างสลับซับซ้อนน่าอัศจรรย์ ประกอบกับบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย ปัจจุบันมีผู้เข้าไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก และมีเทือกเขาดอยผากลองเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแห่งชาติดอยผากลองมีเนื้อที่ประมาณ 78,125 ไร่ หรือ 125 ตารางกิโลเมตร

น้ำตกหมอกฟ้า ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกหมอกฟ้ามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เป็นน้ำตกชั้นเดียว แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่บนถนนสายแม่มาลัย-ปาย กิโลเมตรที่ 20 และมีทางลูกรังเลี้ยว ซ้ายเข้าไปน้ำตกอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ในตอนเช้าจะมีแสงแดดส่องถึงลงมาสะท้อนกับสายน้ำสีขาวทำให้เกิดเป็นรุ้งประกายสวยงามมาก ที่หน้าผาจะมี มอส เฟิร์นเกาะสีเขียวชื้น และหากมาในช่วงฤดูหนาวใบไม้ร่วง จะให้บรรยากาศที่ดีไปอีกแบบ

น้ำตกสายรุ้ง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ไหลลงสู่แม่น้ำยมที่บ้านพุ อำเภอคีรีมาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง การเดินทางใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 101 (สายสุโขทัย-กำแพงเพชร) กม.ที่ 400 มีป้ายบอกทาง แยกเข้าไปประมาณ 13 กม. ถนนเข้าเป็นทางลูกรังสลับทางราดยางบางช่วง มีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ในบริเวณมีที่จอดรถ น้ำตกมี 4 ชั้น ต้องเดินเท้าจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ขึ้นไปตามธารน้ำไหล มีระยะทาง 880 เมตร, 960 เมตร, 1,160 เมตร และ 1,200 เมตร ตามลำดับ

คลองบางเจริญ (ชมหิ่งห้อย) ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

คลองบางเจริญตั้งอยู่ที่ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร เป็นคลองสาธารณะประโยชน์ ชาวบ้านใช้ทางน้ำทางนี้เพื่อดูดน้ำ ทำการประมงในการเลี้ยงปลากะพงและเลี้ยงปู และใช้พื้นที่จอดเรือ และเป็นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยจำนวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมหิ่งห้อยได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงคืนเดือนมืด ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนได้แก่ เขาหลัก เขาลำรู่ เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว และเขาปลายบางโต๊ะ มียอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 1,077 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญในจังหวัดพังงาได้แก่ แม่น้ำพังงา และแม่น้ำตะกั่วป่า ซึ่งประกอบด้วยคลองและลำห้วยเล็กๆ มากมาย ได้แก่ คลองบางเนียง คลองบางลาโอน คลองเก้า คลองลำรูด้วน คลองลำรูใหญ่ คลองทุ่งคาโงก และคลองกะปง เป็นต้น

unseen จังหวัดสระบุรี

11 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี unseen in travel จะนำท่านเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยวแบบสบายใจ ใกล้กรุงเทพมหานคร

ค่ำคืนเมืองแห่งสีสัน พร้อมกิจกรรม พัทยา จังหวัดชลบุรี

พัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ใครหลายคนที่คิดไม่ออกว่าจะไปไหนก็มักจะไปเที่ยวพัทยากัน ด้วยเหตุผลที่ว่าที่เที่ยวพัทยามีให้เลือกจำนวนมาก มีหลายบรรยากาศให้เลือกเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทะเล พิพิธภัณฑ์ ตลาดน้ำ สวนน้ำ สวนไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ

เจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว จ.ลำปาง

เมื่อพูดถึงเจดีย์พุทธคยา ใครๆก็นึกถึงประเทศอินเดีย ที่ชาวพุทธต่างต้องการไปกราบเจดีย์พุทธคยาสักครั้งในชีวิต ใครจะว่าระหว่างการเดินทางไปจังหวัดเชียงรายนั้น เมื่อเข้าสู่อ.งาว จ.ลำปาง ที่นี่มีพระมหาเจดีย์พุทธคยาที่งดงาม เหมือนที่ประเทศอินเดียเลย

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ จังหวัดลำปาง

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่า“วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง

ภูเขาปราบเซียนในภาคเหนือของไทย จังหวัดสุโขทัย

เขาหลวง หรือ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีเนื้อที่ครอบคลุมอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เขาหลวงคือยอดเขาที่สูงที่สุดในสุโขทัยที่สูงกว่า 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล

เกาะสมุย เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย สุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ของคนรักหาดทราย ท้องทะเล และแสงแดด ที่ผู้คนจากทั่วโลกวางแผนการเดินทางไว้เป็นหนึ่งในจุดหมาย จากวันแรกที่คนต่างถิ่นเดินทางมาถึงดินแดนแสนไกลแห่งนี้ แล้วนำเรื่องราวออกสู่สายตาชาวโลก

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ 2563 พร้อมเปิดงานแล้ว

สำหรับชาวสมุทรปราการและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง เตรียมตัวไปเที่ยวกันได้เลย กับงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ หรืองานเจดีย์ประจำปี 2563

สวนดอกไม้สีแดงสุดอันซีนราวกับอยู่ฮอกไกโด I Love Flower Farm

หลังจากที่ได้สร้างปรากฏการณ์สวนดอกไม้ฟีเวอร์ที่เชียงใหม่ไปเมื่อปีที่แล้ว สำหรับสวน I Love Flower Farm ที่เที่ยวเชียงใหม่ ล่าสุดทางสวนได้เผยภาพบรรยากาศทุ่งดอกไม้สีแดงซึ่งเป็นดอกไม้พันธุ์เดียวกัน

5 ที่เที่ยวเมืองไทย ปลายฝนต้นหนาว เดือนตุลาคม 2563

เดือนตุลาคมเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ถือว่าเป็นช่วงอากาศดีน่าเที่ยวช่วงหนึ่งของไทยเลยค่ะ ฝนตกเบาบางเย็นชุ่มฉ่ำ อากาศสบายๆ และไม่ร้อน ใครอยากออกไป เที่ยวไทย ช่วงนี้ก็รวมแก๊งไปกันได้เลย

นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดน่าน

นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ ตั้งอยู่ใน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริจัง ซึ่งจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดนำร่องสืบสานแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยแนวทาง ของโครงการ

Unseen in Thailand รวมที่เที่ยวสวยทั่วไทย ต้องไปสักครั้งในชีวิต

สักครั้งในชีวิต ต้องไปเยือนที่เที่ยวสวย ๆ ทั่วไทย ที่ทีมงานคัดมาให้ ไม่งั้นจะถือว่าพลาดมาก! เพราะ แต่ละที่ความสวยงามเกินคำบรรยาย จนต้องยกให้เป็นที่เที่ยวระดับ “Unseen in Thailand”

นักท่องเที่ยวแห่ชมหาดทรายสีดำ หาดนางทอง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ที่หาดนางทอง แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เหล่านักท่องเที่ยวชาวไทย แห่ชมความแปลกของหาดทราย ซึ่งมีลักษณะเป็นสีดำละเอียด จะมีเป็นจำนวนมากหากน้ำทะเลหนุนสูง และสามารถมองเห็นเป็นบริเวณกว้างหลังจากช่วงน้ำทะเลลดต่ำสุด

ทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่หน้าฝน ใครว่าน่าไม่น่าเที่ยว เปลี่ยนความคิดแล้วตามเราไปเช็คอิน ทุ่งดอกเวอร์บีนา ในไร่ดอกลมหนาว บนดอยม่อนแจ่ม ที่ตอนนี้กำลังเบ่งบานชูช่อ ย้อมทั่วทั้งดอยให้เป็นสีม่วงหวานละมุน มองไกล ๆ เหมือนกับทุ่งลาเวนเดอร์ที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียว