วัดเกาะแก้วสุทธาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วัดเกาะแก้วสุทธาราม ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า วัดเกาะ ในสมัยก่อนมีสายน้ำไหลผ่านรอบด้าน คือ ด้านทิศตะวันตกจรดแม่น้ำเพชร และมีสายน้ำแยกจากแม่น้ำเพชรย่านวัดเกาะ 2 สาย คือทางทิศเหนือของวัด สายน้ำแยกจากแม่น้ำสายใหญ่ไหลไปทางทิศตะวันออก สายน้ำอีกสายหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดเป็นคลองคั่นระหว่างวัดเกาะกับวัดจันทราวาส เรียกว่าคลองวัดเกาะ ไหลไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบกับสายน้ำทางทิศเหนือรวมตัวไปทางทิศตะวันออกทำให้อาณาเขตของวัดมีสภาพเป็นเกาะจึงได้ชื่อว่า วัดเกาะและสายน้ำแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนนี้อีกด้วย วัดเกาะแก้วสุทธาราม หรือ วัดเกาะเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทิศเหนือจรดที่ดินเอกชน ทิศใต้จรดคลองวัดเกาะ ทิศตะวันออกจรดถนนมาตยาวงศ์ และทิศตะวันตกจรดแม่น้ำเพชรบุรี และเป็นวัดที่มีโบราณสถานมากมายหลายอย่างอยู่ในตัววัดเกาะเช่น เมรุวัดเกาะ วิหาร กุฏิสามห้อง อุโบสถเป็นต้น

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ