บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

เป็นบ่อน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาจากพื้นที่บริเวณนั้นมีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส มีลักษณะที่แปลกและสวยงามมาก โดยเฉพาะในตอนเช้าจะมีหมอกควันที่เกิดจากไอน้ำลอยอยู่เต็ม ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ